Nyheder

Udbetaler 1,5 mill. kr. i proteintillæg

Hornsyld Købmandsgaard A/S har i år udbetalt 1,5 mill. kr. i afregningstillæg til 90 procent af kunderne som følge af højere proteinindhold og bedre kvalitet i foderbyg og foderhvede.

Det oplyser salgsdirektør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard A/S.- Kvaliteten af det danske korn er forbedret markant på grund af de nye gødskningsregler, der blev indført som en del af landbrugspakken. Det havde vi forventet som følge af de nye regler og det budgetterede vi med i forbindelse med vores prissætning.

- Vi tilbød derfor højere priser for højere proteinindhold som et incitament til, at landmændene ville gødske med henblik på at hæve kvaliteten af kornet. Den strategi lykkedes til fulde, og vi er glade for, at vi på denne måde har medvirket til, at landmændene har fået bonus for den forbedrede kvalitet.

Fokus på kvalitet

Kvaliteten af det danske korn er faldet gennem de sidste ca. 20 år, og derfor har det været nødvendigt gennem årene i stigende grad at optimere på de danske foderblandinger med importeret soja for at holde det nødvendige proteinindhold.

Henrik Hedegaard oplyser, at det danske korn fra høsten 2016 indeholder omkring et procentpoint mere protein sammenlignet med 2015-høsten, og at det er første gang i omkring 20 år, at udviklingen er gået denne vej.

- Vi besluttede at køre med et fradrag på 2 kr. for under 9,5 procent protein og et tillæg på 2 kr. for over 10 procent protein på foderbyg og foderhvede. Det gjorde vi, fordi vi gerne ville opfordre landmændene til at gødske med fokus på kvalitet og ikke alene med fokus på højt udbytte.

Mindre import af sojaskrå

Som konsekvens af det højere proteinindhold i kornet skal der nu bruges markant mindre soja i foderblandingerne.

- Vi skal bruge mindre sojaskrå i vores blandinger svarende til ca. 3.000 tons om året i Hornsyld Købmandsgaard. Det er positivt, at vi nu kan få en større del af protein fra det danske korn i stedet for at sejle det til Danmark fra den anden side af kloden.  Det er sund fornuft, mere bæredygtigt og bedre for klima og miljø.

For den enkelte husdyrproducent er der økonomisk gevinst ved den forbedrede kvalitet.

- En slagtesvineblanding er ca. to kr. billigere pr. 100 kg., og det svarer til omkring fire kr. pr. produceret slagtesvin, som er til gavn for den danske svineproducent.

Til landmandens fordel

Henrik Hedegaard påpeger, at situationen nok havde set anderledes ud, hvis det havde været et år med højere kornudbytter end tilfældet har været for høsten 2016.

- Vi har fået 15,0 procent mindre korn ind sammenlignet med 2015, og vi er fuldt ud klar over, at vi ikke havde set det samme resultat med proteinindhold ved topudbytte i kornavlen. Men det er vores håb, at vi fremover kan bibeholde et højt proteinindhold også med højere udbytter.

- Hvordan vi gør til næste sæson rent afregningsmæssigt, har vi endnu ikke lagt os fast på. Vi vil nu evaluere og evt. udvikle en mere nuanceret ordning, men det ligger fast, at vi fortsat vil køre med en model, hvor landmanden har fordel af en forbedret kvalitet.

- Det er ikke alle i branchen, der ligesom os har valgt at føre pengene tilbage til landbruget og ingen har gjort det på samme niveau. Det ligger fast, at vi fortsat vil køre med en model, hvor den forbedrede kvalitet er en fordel for landmanden, siger Henrik Hedegaard.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11