Nyheder

Sikrer foderets kvalitet med syrebehandling

Tandergaard I/S ved Mårslet har gode erfaringer med at undgår skimmelsvamp i gastæt silo ved tilsætning af midlet Fylax Forte

På Tandergaard I/S ved Mårslet har man gennem de sidste to år behandlet en del af kornet i en af de gastætte siloer med syreproduktet Fylax Forte fra Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Det er sket med gode erfaringer, som kan mærkes i svineproduktionen, og prøverne taler samtidig deres tydelige sprog om mindre indhold af gær, skimmelsvampe og enterobakterier.

- Vi får en bedre foderkvalitet og vi får bedre produktionsresultater. Vi mærker tydeligt, at det hele går bedre, når vi bruger det syrebehandlede korn, siger Bent Munk, der driver Tandergaard I/S sammen med sin bror, Ole Munk, og hans søn, Brian Munk.

I svineproduktionen er der 2.000 søer med salg af smågrise.
 

Bent Munk har gennem de sidste to år haft gode erfaringer med at anvende Fylax Forte i sin svineproduktion. Han ses her sammen med Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, der rådgiver kunderne omkring brugen af produktet.
Det gælder om at komme skimmelsvampene til livs, og her kan Fylax Forte gøre en forskel, påpeger gårdejer Bent Munk, Tandergaard I/S og agronom Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S.

 

- I gastætte siloer kan der være søjler, der står op i siderne, fordi kornet er presset hårdt sammen. De søjler er ikke dækket af CO2, og kan begynde at tage varme og danne skimmel, så kvaliteten af kornet bliver dårligere. Det kan være svært at undgå, og det er noget, der kan ramme enhver.

- Det mærkes hurtigt i stalden, hvor det måske ikke går så godt, som det plejer. Vi stiller store krav til hvad soen skal yde, så skal vi også sørge for, at hun får et godt foder.


Mærkes i stalden

I 2014 blev det første korn på Tandergaard syrebehandlet.

- Vi besluttede, at vi ville prøve at gøre noget ved det, fortæller Bent, der syrebehandlede de første 100 ton korn, der kom ind i siloen og dermed var dem, der skulle bruges til sidst.

Behandlingen skete i en silo, der i alt indeholdt 600 ton korn.

- Vi gentog øvelsen i 2015, og vi har haft samstemmende resultater de to år.  Det er faktisk sådan, at vi ganske tydeligt kan mærke, når vi når til det behandlede korn. Det dufter bedre og vi kan mærke det inde i stalden, hvor vi får et løft på alle parametre, fortæller han.

- På baggrund af de gode resultater har vi i år syrebehandlet alt kornet i den pågældende silo. Vi har valgte at graduere tildelingen efter hvor længe kornet skal lagres, så det korn, der lægges ind til sidst, får ikke samme mængde som det første. Det er simpelt at få det tildelt, det sker med et doseringssystem med en pumpe og en dyse, og det kræver ikke meget udstyr, fortæller han.

Tydelig forskel i kvalitet

Ud over at Bent og hans ansatte tydeligt kan mærke, at grisenes trivsel er bedre på grund af den gode foderkvalitet - sammenlignet med hvis de ikke havde anvendt midlet - taler tallene og prøverne også deres tydelige sprog.

Agronom Dianna Christensen, der er ansat i Hornsyld Købmandsgaard A/S, er produktkonsulent for Selko, som producerer Fylax Forte. Hun har taget prøver på Tandergaard af vinterbyggen fra høst 2014 og høst 2015. (Se tabeller).

Byg fra høst 2014
Prøvetagningsdato Beskrivelse Gær
Cfu/g
Skimmel
Cfu/g

Enterobakterier
Cfu/g

2/6 2015

Byg - ikke FFHC* behandlet

90.000 15.000 1.900
2/6 2015 Byg behandlet med FFHC* <100 <100 <100

*Fylax Forte HC

Byg fra høst 2015
Prøvetagningsdato Beskrivelse Gær
Cfu/g
Skimmel
Cfu/g
Enterobakterier
Cfu/g
14/4 2016 Byg - ikke FFHC* behandlet <100 26.000 <100
9/8 2016 Byg - ikke FFHC* behandlet 36.000 120.000 3.600
9/8 2016 Byg behandlet med FFHC* 1.200 1.500 <100

*Fylax Forte HC

- Der er fra høst 2014 taget prøver af byg, der henholdsvis er behandlet og ikke behandlet med Fylax Forte (FFHC) fra samme gastætte silo. Her ses tydelig forskel af gær, skimmel og enterobakterier, hvor det behandlede korn klart er af bedre kvalitet, påpeger hun.

Hun har på tilsvarende vis taget prøver fra høst 2015.

- Den 14. april 2016 tog vi den første prøve af byggen, der ikke var blevet behandlet. Her viste der sig at være påbegyndt vækst af skimmel. Da kornet blev opbevaret i gastæt silo, og det behandlede korn lå i bunden, var det på det tidspunkt ikke muligt at tage prøver af det behandlede korn og derved se kvaliteten. Næste prøve blev udtaget 9. august 2016, det vil sige efter 11-12 måneders lagertid, og her blev både taget prøver af det behandlede og det ikke behandlede korn.

- Når man sammenligner de to prøver, er det tydeligt at se, at kvaliteten af det behandlede korn er væsentlig bedre. Væksten af skimmel var allerede højere i det korn, der ikke blev behandlet, efter en lagertid på syv-otte måneder sammenlignet med det korn, der var blevet behandlet og havde været opbevaret i 11-12 måneder, siger Dianna og tilføjer, at prøverne er taget fra samme gastætte silo og derfor er opbevaret ens.

Kornet konserveres

Dianna påpeger, at Fylax Forte er en yderst effektiv bekæmpelse af skimmelsvamp med store besparelser for landmanden til følge.

- Det er en god måde at konservere sit korn på, og det sikrer en god kvalitet. Vi oplever, at flere og flere af vores kunder kan se, at der er store fordele forbundet ved at anvende midlet. Det gælder ikke kun for gastætte siloer, det kan også anvendes i andre systemer.

- Hvis der er skimmelsvamp i foderet, går det lynhurtigt ud over næringsværdien, og der kan ligeledes opstå mistrivsel og sygdom i besætningen. Grisenes immunforsvar får et dyk, og det kan blive starten på en lang række problemer. Vi ved alle, at kvaliteten af foderet er vigtig for dyrets sundhed.

- Ud over gær- og skimmelsvampe kan kornet angribes af enterobakterier, som er en gruppe bakterier, der bl.a. omfatter salmonella og E-coli, påpeger Dianna.

Bred og effektiv virkning

Fylax Forte er en blanding af organiske syrer, der derfor har en bred og effektiv virkning på skimmel og bakterier. 

- En del af syrerne er det man kalder” buffrede” – noget Selko har specialiseret sig i. Det bevirker, at de ikke fordamper så let, og derfor bevares aktive. Det har en stor betydning for den langsigtede beskyttelseseffekt. Derudover er syren heller ikke ætsende på samme måde som f.eks. propionsyrer, og den er derfor mere sikker at håndtere og ødelægger ikke maskiner m.m., forklarer Dianna.

- Udover de organiske syrer har Selko vha. en ny produktionsteknologi skabt aktiverede propionater.  De medvirker til, at de organiske syrer lettere kan trænge gennem den ellers ret stive cellevæg, som skimmelsvamp har, og derved har lettere ved at slå skimmelsvampen ihjel.

Fylax Forte doseres efter vandindholdet og lagertid. Man kan behandle korn med vandindhold helt op til 30 procent og det er derfor også et godt alternativ til tørring. Fylax Forte kræver desuden ikke HACCP godkendelse.

En forsikring

For Bent er syrebehandlingen en form for forsikring af kornet.

- Det har kæmpe betydning for økonomien i svineproduktionen, at foderet er i orden. Det koster selvfølgelig noget at tilsætte Fylax Forte, men investeringen kan hurtigt betale sig.

- Det har i gennemsnit kostet os 38 kr. pr. ton at behandle kornet her i 2016. Da vi behandler det hele, skal vi så ikke tilsætte CO2, som vi ellers gør, og det koster 15 kr. pr. ton, så den egentlige pris lander på omkring 23 kr. pr. ton.

- Det er den pris, jeg betaler for at få en ensartet og god foderkvalitet i svineproduktionen og dermed bedre produktionsresultater, siger Bent, der efter to års afprøvning er overbevist om, at syrebehandlingen har en meget positiv effekt.

- Det er første år, vi prøver at syrebehandle kornet gradueret og slet ikke bruger CO2, så det er spændende at se, hvad de prøver, vi tager i løbet af året, vil vise.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11