Nyheder

Godt år trods udfordringer

Hornsyld Købmandsgaards samlede koncernregnskab for 2023 endte med et overskud på 43 mill. kr.

Trods vejrmæssige udfordringer i høst blev 2023 et godt år for Hornsyld Købmandsgaard-koncernen med et overskud på 43 mill. kr., hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende. 

Regnskabet blev fremlagt på generalforsamlingen den 23. maj 2024 i Hornsyld Korn A/S samt koncernens driftsselskaber, som omfatter Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvare), H.K. Olie A/S, Triple A A/S og HK Totalbyg A/S. Virksomheden har 187 ansatte. 

Omsætningen i 2023 udgjorde 3 mia. kr. mod 2,9 mia. året før, og koncernens egenkapital androg 311 mill. kr. pr. 31. december 2023 svarende til en soliditetsgrad på 31,9 procent. 

Selv om årets resultat er mindre end det foregående år (57 mill. kr.), er ledelsen overordnet set tilfreds med resultatet. 

- 2023 blev et år med udfordringer, bl.a. i form af manglende spiring på maltbyg, som blev nedklassificeret til foderbyg, samt prisfald på korn, gødning og træpiller samt rentestigninger. Det slår alt sammen negativt igennem på det samlede resultat, konstaterer administrerende direktør Henrik Hedegaard. 

Maltbyg trækker ned 

Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvare) opnåede i 2023 et overskud på 12 mill. kr. mod 28 mill. kr. året før. 

- Høsten 2023 bød på store vejrmæssige udfordringer, og maltbyggen trækker ned, siger Henrik Hedegaard, der samtidig kan se frem til, at udfordringerne med maltbyg i høst 2023 også vil slå negativt igennem på det kommende års resultat. 

Selskabet har desuden været påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med opkøbet af grovareaktiviteterne fra Overgaard Gods samt generelt stigende omkostninger. 

Stabilitet og fremgang 

Trods udfordringer i 2023 i grovvare-afdelingen har Hornsyld Købmandsgaard samlet set haft fremgang og stabilitet i de forskellige selskaber i koncernen. 

HK Totalbyg landede et overskud på 9 mill. kr., hvilket er på samme niveau som året før. 

- HK Totalbyg mærker fortsat byggeaktiviteten i samfundet med et højt aktivitetsniveau, og der er stor efterspørgsel både på bolig- og halbyggeri, siger Henrik Holm. 

Han glæder sig også over, at det går godt i HK Olie, som har haft gode salgsresultater og vækst på landbrugsdiesel bl.a. i forbindelse med opkøb af grovvaredelen på Overgaard Gods. Her blev årets overskud på 14 mill. kr. mod 13 mill. kr. det foregående år. 

Triple A fordobler 

2023 blev det år, hvor Triple A for alvor slog positivt igennem, og hvor tingene fungerede optimalt både produktions- og afsætningsmæssigt. 

- Det kører stabilt med produktionen, og vi har fremgang i afsætningen, både på det danske marked og på en række eksportmarkeder i Europa og Asien, siger Henrik Hedegaard, der glæder sig over et overskud på fire mill. kr. mod to mill. kr. året før. 

Ledelsen forventer højere aktivitet for den samlede koncern i det kommende år med baggrund i fastsatte vækstmål for alle forretningsområder. 

Hornsyld Købmandsgaard-koncernen er en familiedrevet virksomhed, og er en af de få privatejede grovvareforretninger, der er i Danmark.

Læs den grafiske koncernrapportering her.

Yderligere oplysninger kan fås hos administrerende direktør Henrik Hedegaard, tlf. 2527 7305 eller økonomidirektør Henrik Holm, tlf. 2527 7314 

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11