Nyheder

Syre til vand giver sunde smågrise

Lars Kudahl i Gundestrup ved Randers har reduceret sine medicinudgifter og fået sundere grise

- Det eneste jeg ærgrer mig over er, at jeg ikke er begyndt at bruge Selko-pH til smågrisene noget før. Deres trivsel er bedre, dødeligheden mindre og antibiotikaforbruget går ned. Alt i alt en positiv effekt på resultater og økonomi i smågriseproduktionen.

Det siger Lars Kudahl, der driver gården ”Ravnholt” i Gundestrup ved Randers sammen med sin hustru, Else Jespersen. De har 650 søer med salg af smågrise, og de feder desuden mellem 1.000 og 2.000 slagtesvin om året.

Hun er uddannet sygeplejerske, men i dag arbejder de begge i svineproduktionen. Der er desuden ansat to elever samt sønnen, Jesper, der er uddannet smed. Der drives 275 hektar med afgrøderne raps, vårhvede og frø.

- Selko-pH tilsat drikkevandet til smågrisene giver sundere og mere robuste grise, fordi de får en bedre mave-tarm sundhed, siger han.

Lars Kudahl ser anvendelsen af Selko-pH som en kvalitetssikring af vandet, der er med til give smågrisene en god mave-tarm sundhed. Han ses her sammen med produktkonsulent Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S.

- Det skulle forsøges

Lars Kudahl har gode erfaringer med brug af syreproduktet Selko-pH, som forbedrer drikkevandets kvalitet, reducerer pH-værdien i grisenes maver og reducerer uønskede bakterier i mave-tarmkanalen.

- Vi havde for mange smågrise, der var lidt utrivelige og mavesundheden var ikke altid hel-t i top, hvilket medførte et stigende antibiotikaforbrug. Og da vi tidligere har brugt Selko-pH til slagtesvin med gode erfaringer, tænkte jeg, at det skulle forsøges blandt smågrisene, fortæller Lars Kudahl, der over de sidste par år har ligget på 33 grise pr. årsso i gennemsnit.

- Med mange grise i staldsystemet og en høj belægningsgrad var det oplagt at gøre noget for at forbedre situationen, så vi kunne få en bedre sundhed og dermed optimere produktionen og indtjeningen.

- Medicinforbruget er reduceret med ca. 4.000 kr. om måneden, efter drikkevandet til smågrisene blev tilsat Selko-pH, siger Lars Kudahl, der her har besøg af produktkonsulent Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S.


Virkede med det samme

Smågrisene har fået tilsat Selko-pH i drikkevandet siden december 2016.  Og det har virket. Lars Kudahl fortæller, at både han og besætningsdyrlægen efter de første to måneder kunne se, at trivslen var blevet større

- Grisene har helt klart fået det bedre, det er meget tydeligt at se. Mavesundheden er forbedret, og grisene er større og mere robuste end før.

- Tilvæksten er bedre og dødeligheden blandt de fravænnede smågrise er reduceret. Alt spiller bedre og går i den rigtige retning, og vi havde ikke ændret på andre parametre i denne periode, fortæller Lars Kudahl.

Han er derfor fuldstændig overbevist om, at forbedringerne skyldes produktet fra Selko.

- Det er meget tydeligt at mærke, at grisene har fået en bedre mave-tarm sundhed, og det er tankevækkende at opleve, hvor stor betydning det har for deres trivsel og vækst.

Sparer 4.000 kr. om måneden

Lars Kudahl kunne efter de to første måneder konstatere, at han havde opnået et markant lavere antibiotikaforbrug til smågrisene i sin besætning.

- Vi har reduceret vores udgifter til antibiotika med ca. 4.000 kr. om måneden, og da det koster mig ca. 1.200 kr. om måneden at tilsætte Selko i drikkevandet, er der en god økonomi i det.

- Samtidig er der selvfølgelig mange penge at spare ved, at trivslen, sundheden og tilvæksten er forbedret, tilføjer han.

- Ud over de forbedrede resultater og dermed en bedre økonomi er det meget positivt hver eneste dag at opleve, at der er kommet en bedre trivsel. Jeg kan se det med det samme, når jeg åbner døren ind til stalden, grisene er større og ser mere sunde ud. Det betyder meget for mig, at der er trivsel i stalden, det giver en større arbejdsglæde og tilfredshed.

Produktkonsulent Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, tager på rådgivningsbesøg hos kunder over hele landet, hvor hun yder målrettet rådgivning ud fra kundens behov. Her hos Lars Kudahl, Gundestrup ved Randers.

Nemt at gå til

Tilsætning af Selko-pH i smågrisenes drikkevand er nemt at gå til.

- Jeg har opblandingen i en 25 liters dunk, og det kører helt automatisk via en doseringspumpe, der sender det ind i rørsystemet til smågrisene. 

- De får det fast fem dage om ugen, hvorefter vi holder to dages pause i weekenden. Sådan har vi valgt det, og da resultaterne taler for sig selv, kører vi videre på den måde, fortæller Lars Kudahl.

Han køber Selko-pH i en tromle, som rækker til omkring tre måneder.

Oplever stor interesse

Syreproduktet Selko pH leveres af Hornsyld Købmandsgaard A/S, som har forhandlingen på det danske marked.

- Vi oplever en stor interesse blandt svineproducenter for produkterne, det gælder i særdeleshed til smågrisene, siger produktkonsulent Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard, der får mange tilbagemeldinger om gode resultater.

Hun er agronom med speciale i husdyrernæring, og hun er bindeled mellem Hornsyld Købmandsgaard og det hollandske firma, Trouw Nutrion, der står for Selko-produkterne.

- Det er vigtigt med stor opmærksomhed på drikkevandets kvalitet, når det gælder dyrenes sundhed. Det er trods alt det vigtigste næringsstof for dyrene, og samtidig virker det bakteriedræbende i grisenes mave-tarm miljø.

- Det vil sige, at produktet både virker med hensyn til at rense rørene og samtidig forbedrer grisenes fordøjelsessystem.

 

Analyser af drikkevandet

Dianna Christensen tager på rådgivningsbesøg hos landmænd over hele landet, og sammen med kolleger fra det hollandske firma ydes en målrettet rådgivning ud fra kundens behov.

- Vi arbejder på at finde lige netop den løsning, der er optimal for den enkelte kunde, og der er ingen standardløsninger. Vi har primært fokus på drikkevandets og foderets kvalitet, men også på desinfektion, rengøring, vask og andre parametre. Vi arbejder også gerne sammen med besætningsdyrlægen om at finde frem til, hvad der kan gøres, hvis der er et problem med f.eks. diaré blandt smågrisene.

Dianna Christensen tilbyder at tage prøver af vandet, som bliver sendt til analyse på Trouw Nutrions laboratorier i Holland. Vandprøverne bliver analyseret for gær-, skimmel- og enterobakterier med henblik på at sikre en god vandkvalitet.

- Et sundt mave-tarm system har stor betydning for smågrisenes vækst og trivsel, og her spiller mikrofloraen en stor rolle. Det handler om at sikre den rette balance mellem gode og dårlige bakterier i tarmene. En sund mikroflora er afgørende for en god fordøjelse, det er meget vigtigt at være opmærksom på.

- Det handler om at finde den rette løsning, så man får hjulpet landmanden på bedste vis, siger Dianna Christensen.

Fakta – Selko-pH

Generelt opnår man ved anvendelse af Selko-pH en positiv effekt på grisenes mave-tarm sundhed og dermed på foderoptagelsen.

Selko-pH er en blanding af frie og ”bufferede” organiske syrer. De frie syrer gør produktet effektivt mod negative bakterier, f.eks. e-coli og salmonella, i maven på smågrise. Derudover hjælpes fordøjelsen på vej ved at reducere mavens pH. De ”bufferede” syrer, der anvendes i Selko-pH, sikrer også god effekt i tarmene.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11