Nyheder

Kyllingerne stortrives med nyt foder fra HK

Mindre foderforbrug og hævet slutvægt hos kyllingeproducent efter skift til foder fra Hornsyld Købmandsgaard A/S

Bedre trivsel, mindre foderforbrug og hævet slutvægt. Kyllingerne spiser mindre og opnår hurtigere vægt. En ren win-win situation, der også mærkes på bundlinjen.

Der er 34.000 kyllinger i hver af de 2 huse.Sådan er det i kyllingestaldene hos Solveig og Jens Kristian i Nørmark i Struer, der for et års tids siden skiftede til nyt foder. Selv er de ikke i tvivl om, at foderskiftet har haft en gavnlig effekt og er årsag til den positive udvikling.

De producerer ca. 550.000 kyllinger på årsbasis, og deres produktion er fordelt på to huse med plads til 34.000 kyllinger i hvert hus. Kyllingerne slagtes, når de er 34 dage gamle, og der produceres 8,5 hold kyllinger om året.

- Da vi hørte, at Hornsyld Købmandsgaard var startet op med fjerkræfoder, blev vi interesserede i, hvad de havde at byde på. Vi har altid stor fokus på foderforbrug, tilvækst og sundhed i produktionen, og vi følger meget med i, hvad foderstofleverandørerne tilbyder og hvordan de performer, fortæller Solveig.
- Vi kørte tre hold igennem med hvert sit foder for at have en præference, og vi kunne se, at det nye foder virkede. Det var ingen tilfældighed, at det hele gik bedre i den stald, hvor vi brugte foder fra HK, siger Jens Kristian.

Parret kunne registrere et langt bedre klima i staldene, og det blev nemmere at holde en god strøelse. Og produktionstallene talte deres eget sprog. Dødeligheden faldt fra ca. 3-3,5 procent til 2 procent. Tilvæksten steg og der skulle bruges mindre foder til at producere et kilo kød.

- Før brugte vi 1,56 kilo foder til at producere 1 kilo kød. I dag bruger vi 1,45 kilo foder til at producere 1 kilo kød, og det kan selvfølgelig mærkes på totaløkonomien, fortæller de.

Forædlet sojaprotein

At der er så markante fordele ved foderet, tilskriver ægteparret, at det indeholder det nye proteinkoncentrat AX3Digest®, der fremstilles af TripleA.

- Samarbejdet med vores foderleverandør er afgørende, siger Solveig og Jens Nørmark, der her ses med salgschef for fjerkræfoder, Jesper Kjærulff Hansen, Hornsyld Købmandsgaard A/SSalgschef Jesper Kjærulff Hansen, Hornsyld Købmandsgaard, forklarer, at styrken i TripleA’s proces er, at råvarens protein opkoncentreres og vaskes ren for stoffer, der især generer sarte maver på nyfødte dyr.  AX3Digest® kombinerer høj fordøjelighed med skånsom proteinfodring. Derved udvikler kyllingerne en sund og stærk tarm fra dag 1.  Kyllingerne har let ved at optage de vigtige proteiner. Det giver en god foderøkonomi, sundhed og velfærd i besætningerne.

Produktionen foregår på den nye fabrik TripleA, et datterselskab i Hornsyld Købmandsgaard. Proteinet udtrækkes skånsomt med en helt ny patenteret metode udviklet på Københavns Universitet. TripleA producerer primært højkvalitetsproteiner til forskellige typer ungdyrfoder.

- Efter at vi har kørt med foderet i et års tid, er vi slet ikke i tvivl om, at den markante fremgang hænger sammen med den måde, Triple A udvinder kvalitetsproteiner på, siger parret.
- Vi ser hele tiden på dyrenes adfærd, når vi vurderer på det foder, vi bruger. Det er en balancegang, hvor vi også vurderer på vand, strøelse, temperatur og fugt i stalden. Det hele hænger sammen. Man skal virkelig lære et foder godt at kende.

Børn, mad og kyllinger

Solveig og Jens Kristian har haft landbrug siden 1985, og i de første år havde de slagtesvin. I 2007 købte de ejendom nummer to med kyllingeproduktion på. De har også haft kødkvæg, og de har gennem mange år drevet et staldvaskefirma, hvor de vasker stalde for andre husdyrproducenter.

Solveig er oprindeligt uddannet som køkkenleder, og har siden haft pædagogisk arbejde med børn i en skolefritidsordning.

- På et tidspunkt var der en kyllingefarmer her i området, der spurgte, om det ikke var noget for mig at passe kyllinger. Jeg svarede nej, men sagde, at det måske var noget for min kone, fortæller Jens Kristian.

Solveig var interesseret og sagde ja til jobbet, og hun blev hurtigt bidt af det. Efter to år startede ægteparret deres egen kyllingeproduktion, som hun primært stod for.

Solveig og Jens Kristian Nørmark i kyllingestalden, hvor trivslen er stor.- Jeg kunne se, at hun tjente lige så meget på en kylling, som jeg gjorde på en gris, så vi besluttede at stoppe med slagtesvin, fortæller Jens Kristian, der fortsatte med staldvaskefirmaet, der i dag har to en halv ansat foruden ham selv.

Brug sanserne

Parret har hver deres ansvarsområder i landbruget, men hjælper ellers hinanden med opgaverne. Også i marken, hvor der er 80 hektar med frøgræs og korn, der skal passes.

For Solveig har det været fantastisk at blive kyllinge-opdrætter.

- Det har jeg aldrig fortrudt, og jeg kan bruge mine erfaringer fra tidligere. Som køkkenleder ved jeg, hvor vigtig en god og nærende kost er. Og som pædagog ved jeg, hvor vigtigt det er med trivsel. Det gælder uanset om det er børn eller kyllinger, siger hun.
- Det handler meget om management. Det gælder om at se, mærke og fornemme, og det er vigtigt at bruge sine sanser, når man træder ind i stalden.

Hun har også haft overskud til at engagere sig organisatorisk, og har siddet i bestyrelsen for Dansk Slagtefjerkræ samt været formand for leverandørforeningen HK Scan.

- Der er masser af management forbundet med at passe kyllinger, siger Solveig Nørmark.

En god dialog

Foderet spiller en meget stor rolle i kyllingeproduktionen, og i den forbindelse er Solveig og Jens Kristian glade for samarbejdet med Hornsyld Købmandsgaard.

- Vi har en god dialog, og de er lydhøre over for de ting, vi kommer med. Der kan være noget, der skal justeres og rettes til, og det får vi altid en god snak om. Det kører med tillid og respekt, og det betyder meget for os, siger Solveig.
- Det er godt, der er flere spillere på banen, når det gælder fjerkræfoder. At der er flere producenter i markedet, skaber konkurrence og er med til at hæve overlæggeren. Jeg synes, det er positivt at nogle af de mindre foderstoffirmaer kan gøre sig gældende.
- Samtidig ser vi det som en fordel, at Hornsyld Købmandsgaard også er leveringsdygtige i andre produkter, f.eks. strøelse, gødning, kemi, diesel samt trælastvarer, lyder det fra parret, der er blevet tilknyttet virksomheden som partnere og på den måde har et tættere tilhørsforhold.
- Foderet og det gode samarbejde omkring dét er det primære, men vi ser andre fordele i at være samarbejdspartnere med HK, og vi føler, vi har fået meget med oven i hatten, understreger de.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11