Nyheder

Fra idé til handling - det starter med dig selv

Evnen til at gennemføre forandringer er afgørende. Det gælder om at have en strategi, om at tro på det og om konstant at optimere.

Det var hovedbudskabet til de ca. 75 deltagere, da Hornsyld Købmandsgaard A/S den 17. december 2015 holdt sit årlige partnermøde. Salgsdirektør Henrik Hedegaard bød velkommen til deltagerne og til dagens to indlægsholdere, Svend Brodersen, ejer af Gram Slot i Sønderjylland samt Poul Erik Jørgensen, øverste landbrugsdirektør i Nykredit.
 
De havde fået som opgave at tale om, hvad der skal til for at man som landmand kan komme gennem den aktuelle krise og hvad der er vigtigt at holde sig for øje, hvis man vil have succes.

Begge understregede nødvendigheden i at have en strategi, der gør det klart for både én selv og ens omgivelser, hvad man vil og hvordan man har tænkt sig, at projektet skal føres ud i livet. Selv om udgangspunktet og baggrunden for de to indlæg var forskellige, havde begge stort fokus på, at man skal have passion for dét, man gør og at man skal være enormt fokuseret på konstant at optimere.Svend Brodersen fortalte om, hvordan det foregik, da han sammen med sin hustru, Sanne, i 2007 købte Gram Slot. En satsning til 110 mill. kr. På det tidspunkt drev han et økologisk landbrug i Sdr. Bjert.

En erhvervsmand fra Kolding, Niels Nygaard, trådte til som medejer, og siden indgik Sanne og Svend Brodersen partnerskab med en af deres store kunder, den norske supermarkedskæde Rema 1000, der sælger fødevarer produceret på Gram Slot. I dag ejer ægteparret Brodersen 47 procent af aktierne.

Gram og Nybøl Godser driver i dag et økologisk landbrug med 1400 hektar, 350 malkekøer og 14 ansatte.

På Gram Slot er der desuden en bred vifte af aktiviteter inden for kulturformidling, oplevelser, overnatning og forplejning. Der afvikles messer, koncerter og events, der er butik og café, konference-faciliteter og rundvisninger. Til den del er der ca. 10 ansatte.

Efter beretningen om hvordan familien Brodersen har foldet deres drømme og visioner ud på Gram Slot, talte Poul Erik Jørgensen ud fra temaet ”Nu gælder det likviditet og bundlinjen”. Hans hovedbudskab var, at landbruget som sådan ikke er insolvent, men at der er konkrete bedrifter, der er det. Men det skal ikke ødelægge andre landmænds muligheder for at videreudvikle deres bedrifter.Poul Erik Jørgensen sagde, at generationsskiftet er en af de helt store udfordringer.

- Selvejet har været et tabu, men det er nødvendigt at være åbne over for andre investorer. Indtjeningsudfordringen fylder meget, og det kan være nødvendigt at få kapital udefra.  Selvejet har mange styrker og vil fortsat være valgt af mange, men der er mere end én løsning og ikke blot én model.

Poul Erik Jørgensen kom ind på renteprognoser, bytteforhold, rammevilkår, ejendomspriser, udlån, driftsresultater og mange andre forhold, der har indvirkning på landbrugets samlede økonomi.

- Meget er i spil, men én ting er helt sikker. Evnen til at gennemføre forandringer, effektivitet og god ledelse er afgørende. Man skal være enormt fokusere på at optimere i sin bedrift, og engagement spiller en stor rolle, lød det fra Nykredits landbrugsdirektør.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11