Nyheder

Landbrugets krise er samfundets krise

Synspunkt af direktør Christian Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S

Landbrugets krise er samfundets krise


Ingen kan være i tvivl om, at landbruget befinder sig i en dybt alvorlig krise. Men krisen rækker langt længere ud end til den enkelte landmandsfamilie, den får konsekvenser for hele samfundsøkonomien og rammer os alle.

Det opleves lige nu i landbrugets følgevirksomheder, hvor der sker en forarbejdning af landbrugets produkter. Det får konsekvenser for de ansatte på fabrikkerne og dermed også for chaufførerne, sælgerne, håndværkerne og alle dem, der er på en eller anden led arbejder i relation til landbruget. Mange arbejdspladser er i spil.

Hornsyld Købmandsgaard A/S er en af mange virksomheder, der er afhængige af landbruget.  Vi er et privatejet grovvareselskab, der handler med landmændene, køber korn, sælger produkter og i det hele taget er tæt på landbrugserhvervet. Derfor slår det hårdt igennem, når det går galt ude på gårdene.

I vores virksomhed har vi ca. 150 ansatte, hvoraf de ca. 100 er ansat til at betjene landbruget. Flere af vores kunder stopper med husdyrproduktion, og i langt de fleste tilfælde kommer der ikke dyr i staldene igen. For os betyder det en lavere tonnage, en lavere omsætning og en lavere beskæftigelse.

Selv om vi er en fleksibel virksomhed, der hele tiden indretter sig på vilkårene og finder nye aktiviteter, så er det et stort problem, når leveringerne falder, fordi endnu en landmand bukker under.

Det paradoksale er, at vi har et dansk landbrug i verdensklasse. Vi har nogle af verdens absolut dygtigste og omstillingsparate landmænd. Vi er med i forreste felt, når det gælder miljø, klima og dyrevelfærd. Danmark er et fantastisk landbrugsland, og vores landbrugsproduktion bidrager til samfundsøkonomien med en eksport på over 150 mia. kr. og skaber et stort antal arbejdspladser, heraf mange ufaglærte.

Danske landmænd er ramt af urimelige gødningskvoter, som hæmmer udbytter og kvalitet. Vores konkurrenceforhold svækkes kraftigt og vi har en stor import af soja- og solsikkeskrå for at dække mangel af protein i det korn, vi bruger til foder. Det er absurd, at vi skal importere brødkorn fra lande, der har et langt højere pesticidforbrug, for at vi kan få korn med tilstrækkelig bagekvalitet.

Landmændene får hele tiden mere af samme skuffe – ofte til ingen nytte for miljøet. Russiske handelsrestriktioner og afregningspriser kan vi ikke gøre noget ved. Men politikerne kan ganske hurtigt fjerne de danske særregler, hvilket vil få en positiv betydning med det samme.

Desværre er det ikke sket. Og desværre er situationen den, at vi gennem de sidste måneder har kunnet mærke krisen og mismodet blandt vores kunder, som er under ekstremt hårdt pres. Ramt af storpolitik, rammevilkår, lave afregningspriser, miljøregler og presset af den finansielle sektor.

Mange andre virksomheder kan fortælle den samme historie om krisens betydning for beskæftigelsen. Det sker lige nu omkring os, og det går stærkt. 

Landbrugets krise er også samfundets krise, og de ansvarlige politikere må ændre kurs og rette op, hvor det er muligt, hurtigst muligt.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11