Overgaards grovvareaktiviteter overtages af Hornsyld Købmandsgaard

Den private grovvarevirksomhed køber godsets aktiviteter med grovvarehandel, mens Overgaard Gods fremover vil koncentrere sig om landbrugs- og skovdrift

Hornsyld Købmandsgaard A/S overtager grovvareaktiviteterne i Overgaard Gods A/S ved Mariager Fjord, godsets faciliteter på Køge Havn samt kontrakter relateret til kornhandel. Overtagelsen sker efter en række betingelser er opfyldt, herunder godkendelse af konkurrencemyndighederne.

Det oplyser ledelsen på Hornsyld Købmandsgaard, administrerende direktør Henrik Hedegaard, økonomidirektør Henrik Holm samt administrerende direktør på Overgaard Gods, Kasper Henricksen.

Hornsyld Købmandsgaard overtager grovvareseaktiviteterne på Overgaard Gods, og begge parter ser frem til samarbejdet. Fra højre adm. direktør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard, adm. direktør Kasper Henricksen, Overgaard Gods og økonomidirektør Henrik Holm, Hornsyld Købmandsgaard.

Dermed positionerer Hornsyld Købmandsgaard sig med markant stigende mængder som den største privatejede grovvarevirksomhed i Danmark med en stærk vækstprofil, og udvider sit geografiske område betydeligt, både omkring Overgaard Gods samt på Sjælland med lagerfaciliteter på flere lokationer.

Overgaard har valgt at frasælge grovvaredelen ud fra et ønske og en beslutning om at koncentrere sig om godsets primære aktiviteter, nemlig landbrugsdriften med 2.400 hektar, griseproduktion med 1.600 søer, 1.000 hektar skov (Dan Mark Skov A/S), energianlæg med sol og vind samt ejendomsudlejning.

Overtagelsen omfatter alt vedrørende køb og salg af afgrøder. Hornsyld Købmandsgaard overtager Overgaards faciliteter i den henseende, på Sjælland, hvor der er lager fem steder, herunder på Køge Havn. Ligeledes overtager Hornsyld Købmandsgaard 10 medarbejdere, som fortsat skal arbejde med base på Overgaard Gods, Sjælland, Møn, Falster og Lolland.  Hornsyld Købmandsgaard lejer sig ind på Overgaard Gods med lager og kontorfaciliteter og opretter derved en afdeling på Overgaard Gods.

Overgaard Gods forsætter derved driften af lageret på Overgaard Gods med udlejning af lagerfaciliteter til engros kunder udover Hornsyld Købmandsgaard.
 

En del af strategien

Henrik Hedegaard siger om købet, at Hornsyld Købmandsgaard løbende afsøger nye forretningsmuligheder, og at overtagelsen af Overgaards grovvareaktiviteter harmonerer med virksomhedens strategiplan.

- Vi har gennem de seneste par år haft et godt og konstruktivt samarbejde med Overgaard Gods, hvor vi bl.a. har produceret og solgt sædekorn til dem samt lejet os ind på deres faciliteter på Overgaard Gods. Samarbejdet har udviklet sig løbende, og vi har drøftet synergier, som kan styrke begge parter i forhold til fremtidig udvikling.

- Vi befinder os i en virkelighed, hvor den animalske produktion er faldende, hvilket slår igennem på vores foderproduktion. Vi skal hele tiden gå nye veje i bestræbelserne på at sikre vores aktivitetsniveau, og her er Sjælland et interessant område for os i forhold til lagerkapacitet, korn til eksport og set i relation til vores afdeling i Glostrup, tidligere Nielsen & Smith, siger Henrik Holm.

- Vi kan tilbyde Overgaards kunder et bredt sortiment og relevante indkøbsmuligheder til konkurrencedygtige priser, både når det gælder gødning, plantebeskyttelse og olieprodukter, og derfor ser vi spændende muligheder i det her, tilføjer han.
 

Overgaard Gods

Kasper Henricksen har været direktør på det østjyske gods i tre år, og har alle tre år leveret positive resultater. Senest kom godset ud med et samlet resultat for 2022 på godt seks mio. kr. på trods af flere konjunkturmæssige udfordringer.

- Vi står over for en skillevej med hensyn til, om vi skal investere og satse yderligere på grovvaredelen eller koncentrere os om aktiviteterne omkring godset. Og her er det ledelsens ønske, at fokus skal være på selve godset med planteavl, griseproduktion, skovbrug og lagerfaciliteter m.m., siger Kasper Henricksen, der finder det naturligt at gå den vej.

- Det her er udsprunget ud af mange samtaler og et godt samarbejde med Hornsyld Købmandsgaard. Vi er stolte af, at vi har fået trimmet og udviklet forretningen og dermed kan koncentrere os om selve godsets udvikling, samtidig med at vi videregiver en effektiv og rentabel forretning, siger han.

- Overgaard Gods vil hermed fokusere på at optimere på selve godset og de aktiviteter, der er en del af dette, og det ser jeg frem til fortsat at være en del af, siger Kasper Henricksen.
 

Fælles værdier

Både Hornsyld Købmandsgaard og Overgaard Gods fremhæver betydningen af, at de to virksomheder på mange områder har det samme værdisæt med udgangspunkt i den private handel.

- Det er vigtigt for begge parter, at vi kigger ind i nogle fælles værdier, både i forhold til personale, kunder og forretningsforbindelse. Når vi taler om gensidig respekt, troværdighed og holdånd, så er det noget, vi prøver på at efterleve i dagligdagen, og når vi siger ”med hjertet i landbruget”, er det faktisk noget, vi mener alvorligt, understreger Henrik Holm og Henrik Hedegaard.

Samme tilgang eksisterer på Overgaard Gods, hvor der ligeledes arbejdes aktivt med værdier i forhold til medarbejdere, kunder og det omgivende samfund.

- Vi arbejder med både miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige værdier, og her har vi på mange områder den samme tankegang som Hornsyld Købmandsgaard. De skal nu drive grovvaredelen videre, og vi ser frem til et godt samarbejde, siger Kasper Henricksen.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Adm. direktør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard A/S: 2527 7305

Økonomidirektør Henrik Holm, Hornsyld Købmandsgaard A/S: 2527 7314

Adm. direktør Kasper Henricksen, Overgaard Gods A/S: 3066 7706

Agrochef Jonas Nue Kjeldsen, Overgaard Gods A/S: 6115 4757

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11