Nyheder

Hornsyld Klimavarme

Hornsyld Købmandsgaard varmer byen op

HK stiller overskudsvarme til rådighed for det nystiftede fællesskab, Hornsyld Klimavarme, der kommer til at forsyne byen med fjernvarme

I stedet for at overskudsvarmen fra Hornsyld Købmandsgaards proteinfabrik, Triple A, går til spilde og fordamper op i atmosfæren til ingen verdens nytte, kommer den nu til at forsyne hele byen med grøn og bæredygtig varme.

- Det giver rigtig god mening, at vi kan udnytte restvarmen på den måde, og vi er glade for, at vi kan bidrage til den grønne omstilling og til at mindske CO2 udledningen og ikke mindst til at skaffe billig varme til Hornsyld borgerne, siger Henrik Hedegaard, administrerende direktør på Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Der har været arbejdet på projektet i et par år med hjælp og støtte fra firmaet ”&Green Project”, og Koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn har stiftet et andelsselskab, Hornsyld Klimavarme, som kommer til at stå for den kollektive varmeforsyning.

Den 1. februar blev kontrakten skrevet under ved et arrangement på Hornsyld Købmandsgaard, hvor de involverede parter deltog, og her blev det gode samarbejde fremhævet.

- Projektet er båret af, at I fra Hornsyld Købmandsgaard og Triple A har valgt at stille varmen til rådighed, og på den baggrund kunne vi komme videre, siger direktør Stig Caspersen fra ”&Green Project”.

Han fremhæver de miljømæssige fordele og sagde, at der vil være en samlet besparelse på ca. 50.000 ton CO2 set over projektperio den på 20 år.

Kontraktunderskrivningen og det gode samarbejde blev fejret med champagne
Fra venstre (siddende): Henrik Hedegaard, næstformand i Hornsyld Klimavarme Michael Jonasen og Henrik Holm. Stående fra venstre: Jens Jensen, Kaj Adler, direktør Stig Caspersen, &Green Project, Rasmus Ole Hansen, formand for Hornsyld Klimavarme, Jesper Milegaard Jensen, Triple A og projektud vik ler Verner Rosendal, &Green Project.


Stor tilslutning
Den lokale opbakning til projektet har været stor. Ud af knapt 700 mulige husstande har ca. 470 tilsluttet sig, og flere og flere kommer til. Det gælder også virksomheder og institutioner, og det er langt over forventning.

- Det hænger selvfølgelig sammen med, at der er markante besparelser for den enkelte husstand svarende til ca. 20 procent i for hold til gasfyr og i gennemsnit mellem 1.000 og 4.000 kr. i årlig besparelse, oplyser Stig Caspersen.

Der bliver tale om et fællesskab, som skal hvile i sig selv, og forbrugerne kan forvente en stabil varmeudgift.

- Vi har oplevet en virkelig stor interesse fra byen lige fra start, og vi er glade for den store tilslutning, siger Rasmus Ole Hansen, der er formand for Hornsyld Klimavarme og samtidig står i spidsen for det lokale foreningsliv som formand for byens koordinationsudvalg.

- Det handler selvfølgelig om billig varme. Men det handler også om, at vi gerne vil medvirke til en mere klimavenlig opvarmningsform og dermed til den grønne omstilling og reduktionsmål i CO2 udledning, som vi har forpligtet os til, tilføjer han.

Hornsyld Købmandsgaard varmer byen op

Giver noget tilbage

Som en virksomhed , der fylder meget i lokalområdet , er man i ledelsen glad for at kunne bidrage med noget positivt til gavn for byens og områdets beboere

- Med det her projekt giver vi noget tilbage , og det har vi det fint med, for vi ved godt , at vi i perioder har et højt aktivitetsniveau samtidig med vi ligger tæt på Hornsyld by. Vi forholder os
samtidig til verdensmålene om en bæredygtig udvikling , siger Henrik Hedegaard og tilføjer , at varmen stilles gratis til rådighed.

Jesper Milegaard Jensen, direktør på Triple A, fremhæver ligeledes bæredygtigheden og en fornuftig energibalance.

- En dampende skorsten , hvor varmen stiger til vejrs uden at blive udnyttet , er ikke dét , vi helst vil se på . Det betyder faktisk noget , at vi kan tænke os godt om og bidrage på det her område , så vi ikke sætter så store CO2 aftryk, og derfor ser vi meget positivt på vores aftale med Hornsyld Klimavarme , understreger han.

De første fire kilometer ud af i alt 20 kilometer er lagt , og Hornsyld Klimavarme forventes at være i drift i august 2022.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11