Nyheder

Producerer såsæd af høj kvalitet

Kvaliteten er i højsædet, når der produceres såsæd på Hornsyld Købmandsgaard til den kommende vækstsæson - op mod 3.000 ton vårsæd på vej ud til landmændene i foråret 2015

Kvalitet, sporbarhed og de bedst mulige dyrkningsegenskaber er i fokus, når der produceres certificeret såsæd på Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Såsædsproduktionen blev påbegyndt allerede i januar og kører på fuldt tryk i årets første måneder, så der er klar til levering i storsække hos landmændene i februar-marts og klar til udsåning i marts-april.

 


Kim Christensen, John Nielsen og Poul Møller ved såsædsanlægget.

- Der ligger et rigtigt stort forarbejde forud for produktionen af såsæd, siger produktkonsulent Poul Møller, Hornsyld Købmandsgaard A/S.

- Danmark har verdens skrappeste krav til certificeret  såsæd, og de normer, vi kører efter, er højere  end EU’s normer. Branchens ambitioner inden for dette område er tårnhøje, og mange års intensiv planteforædling og afprøvning har gjort, at vi er hvor vi er og at vi løbende kan få nye sorter, som er mere sygdomsresistente, højere ydende og tilpasset tidens miljøkrav. Inden for EU er Danmark det land hvor der salget af certificeret såsæd er størst målt på arealenhed.

På Hornsyld Købmandsgaard produceres der op mod 3.000 ton såsæd i vårafgrøder hen over årets første to-tre måneder. Først i september starter produktionen af såsæd til vinterafgrøder, som udgør omkring 5.000 tons

Starter hos landmanden

Poul Møller fortæller om processen, at det hele starter ude hos landmanden, der dyrker afgrøder til fremavl. Hornsyld Købmandsgaard har 35-40 fremavlere i det øst- og midtjyske område.


Kernerne tjekkes grundigt.
 

Mange års planteforædling og afprøvning ligger til grund for en god kvalitet.


- Vores fremavlere skal være meget fokuserede på deres markdrift for at opnå den ønskede kvalitet. De yder en særlig indsats og er omhyggelige med ukrudts- og svampebekæmpelse og opmærksomme på at der ikke findes flyvehavre på arealer til såsæd.

- De skal være over afgrøden hele tiden, lige fra der sås til der høstes, og de investerer mange timer i afgrøden. Desuden bliver markerne synet af uddannede markkontrollører for at tjekke, at alt er i orden, siger Poul Møller, der selv er autoriseret markkontrollør og prøvetager for Natur og Erhvervsstyrelsen

Særlig opmærksomhed

Også efter høst kræves der særlig opmærksomhed om fremavlsafgrøden.

- Der er tale om en levende organisme, som der også skal passes godt på, når den er på lager. Der skal tørres, blæses, køles, og holdes øje med, og man kan godt sige, at man næsten skal ”nurse” kernerne. Vi tager prøver af lagervaren hos fremavleren for laboratoriekontrol af spireevne, vandprocent, urenheder og fremmede kerner.  Alt sammen for at sikre kvaliteten, inden vi begynder at rense såsæden op.

Når de små kerner og ukrudtsfrø er renset fra, bliver varen bejdset, og herefter er såsæden klar til at blive hældt på big-bags.

Skrappe normer

Et parti sædekorn består af 31,5 ton, og af partiet skal der udtages mindst 45 prøver. Natur- og Erhvervstyrelsen stiller krav til prøvetagning - i alt 4 prøver udtages – 2 af den bejdsede og 2 af den u bejdsede, og prøverne sendes til et autoriseret laboratorium. Alt sammen for at kunne dokumentere at såsæden lever op til gældende normer.

- Der arbejdes inden for et skrapt normsæt, og der er virkelig meget, der skal tages hensyn til, når sorten til fremtidens såsæd udvælges. Der er fokus på udbytte, dyrkningsegenskaber, resistens, evnen til at optage næringsstoffer og meget andet inden den kan sås ud hos en af vore dygtige fremavlere.

Kravene og normsæt udvikler sig løbende, og ambition er at man i Danmark holder fast i at producerer såsæd af højeste kvalitet til gavn for Dansk landbrug.

- Mange tænker nok ikke på alt dét, der er gået forud for det hele. Det er mange års intensiv forædling og afprøvning, der sammen med det gode landmandskab hos vores fremavlere er baggrund for, at vi kan levere såsæd af bedste kvalitet, siger Poul Møller.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11