Mos i græsplænen

Har ud mos i græsplænen?

Mange haveejere vil gerne have en pæn græsplæne uden mos, men ofte ser man at mosset tager overhånd.

Der er flere årsager til at man får mos i græspænen:

  • Græsset kan mangle gødning
  • Plænen får for lidt lys
  • Jordens surhedsgrad er for lav
  • Plænen bliver klippet for lavt.

Sørg først og fremmest for at plænen får så meget lys som muligt. Mos elsker skygge og derfor vil man oftest se meget mos på de mest skyggefulde steder.

Kalk

Ofte er jordens surhedsgrad for lav hvilket giver dårlige vækstbetingelser for græs, men gode betingelser for mos.

Jordens surhedsgrad (ph-værdi) hæves ved at tilføre jorden kalk. Kalk kan spredes hele året. Kalk hjælper med at neutralisere jordens surhed. Planterne optager derved næring bedre og modstandsdygtigheden mod mos øges. Spred Havekalk forår og efterår i hele haven, dog ikke i surbundsbede.

Gødning

For at give din græsplæne de bedste vækstbetingelser skal din plæne have gødning. 

Vi kan foreslå Møllerens Plænegødning NPK 13-3-13 . Blandingsforholdet mellem N (nitrogen/kvælstof), P (fosfat) og K (kalium) har betydning for, hvor godt gødningen virker på græsset. N-P-K skal helst være 13-3-13 eller 14-3-18. Det vil sige, at der er meget kvælstof og kalium og væsentligt mindre fosfat. Kunstgødning har korttidsvirkning. Derfor er det bedst at gøde i små mængder flere gange gennem sæsonen, fx i april, maj, juni og juli.

april:             3 kg NPK 14-3-18 pr. 100 m2

maj:              3 kg NPK 14-3-18 pr. 100 m2

juni:              3 kg NPK 14-3-18 pr. 100 m2

juli:               2 kg NPK 14-3-18 pr. 100 m2

Vertikalskæring

Man kan også give sin græsplæne en tur med en plænelufter. Med en plænelufter fjerner man mos og dødt græs, så der skabes mere lys oig luft til græsplænen.

Dette hjælper græsset til at danne nye skud og brede sig, så plænen bliver mere tæt og kraftig. 

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11