De bedste morgenæg

Vi vil ikke sælge dig det billigste hønsefoder
- vi sælger dig de bedste morgenæg...


Vælger du et fuldfoder af god kvalitet bliver du rigeligt belønnet...

Med rødder i foderstofbranchen er vi en seriøs spiller på markedet indenfor foder til deltidslandmænd,hobbybrug og fritidsfolk.
Vi udnytter vores viden omkring foderstoffer og dyr og vi sikrer således gode råvarer og de bedste foderblandinger – så dine dyr bliver fodret optimalt og får et godt liv.


Høns er blot et af vores specialer og vi vil gerne sælge dig de bedste morgenæg
Hos os finder du et bredt udvalg af foder  til høns og andet fjerkræ. Vi kan give dig råd og vejledning inden opstart med høns – og vi har naturligvis også sortiment til de mere erfarne.
Foderet er en vigtig del af korrekt pasning af høns. Det er dog ingen videnskab at fodre sine høns. Du kan vælge at købe et fuldfoder som indeholder alt det, som hønsene har brug for af mineraler, proteiner m.m. En stor høne i fuld æglægning spiser ca.140 g foder om dagen.
Man kan med fordel fodre med korn og så købe et tilskudsfoder som indeholder de ekstra ting som hønsene har brug for. Man kan benytte f.eks. hvede, byg og majs. Brug 1 del korn og 1 del tilskudsfoder til æglæggende høns. Dette giver perfekt resultat.

Hønsene overspiser generelt ikke
De fylder kroen (pose under halsen) og når der ikke kan være mere i den, så stopper de med at spise. Du skal derfor altid sørge for, at de har adgang til foder.
Haveaffald som afklippet græs, ukrudt m.v. og rester fra husholdningen f.eks. gammelt brød, er hønsene også vilde med. Høns skal have fri adgang til skaller, som er vigtige for at æggeskallerne, får den rigtige struktur. Skaller og småsten hjælper hønsene med at fordøje bl.a. korn. Høns har som bekendt ingen tænder og sluger
alt føde. Kråsen kværner herefter maden, så kroppen kan fordøje føden. Sæt en lille skål med skaller ind i hønsegården – så klarer hønsene resten.

Vand
Udover foder skal hønsene have fri adgang til frisk vand hele dagen. En høne drikker ca. ¼ - ½ liter vand pr. dag. Det er MEGET vigtigt, at der altid er rent vand til rådighed – så vandet skal skiftes hver dag.

Vi sikrer dig optimalt udbytte
Vores foderprogram er sammensat af de bedste råvarer, med en høj fordøjelighed, som tilgodeser hønsenes vigtigste behov for at trives. I vores foderprogram har vi lagt vægt på et højt indhold af calcium i foderet, som er med til at sikre en stærk æggeskal og samtidig styrker hønsenes knogler. Et nøje afstemt niveau af råprotein sikrer en optimal og stabil æg vægt og et højt vitaminindhold danner grundlag for et langt og sundt liv for hønsene.
Kvaliteten af vores foder sikres via et tæt samarbejde med vores leverandør, således det faglige og produktionsmæssige går op i en højere enhed.

Helt aktuelt
På grund af risiko for fugleinfluenza hos vilde fugle er det lovpligtigt at fodre og vande høns indendørs eller under fast halvtag. Du kan løbende læse mere og få opdateret status på www.foedevarestyrelsen.dk
Vil du vide mere om høns og om godt hønsefoder – så er vi altid klar med råd og vejledning.

FjerkræStarter
15 kg

Små piller.
Startfuldfoder til
0-28 dage gamle
kyllinger. Tildeles
efter ædelyst (til
begyndende fjersætning).

 

 

 

 

 

 

FjerkræVokse
15 kg

Pilleteret fuldfoder
til 28-140 dage
gamle fjerkræ
(efter Fjerkræ-
Starter).
Tildeles efter
ædelyst (til begyndende
æglægning).

 

 

 

 

Komplet
15 kg

Fuldfoder, der anvendes
sammen
med skaller til
æglæggende høns,
gæs m.v. og er dermed
det nemmeste
at fodre med.
Fra hønen er ca.
140 dage anvendes
til store racer:
140 gr./dag
og til lille race:
100-120 gr./dag

Fuld-A-Pep
15 kg

Tilskudsfoder
til æglæggende
høns, der anvendes
sammen
med korn og
skaller (indeholdende
kalk).
Udfodres med
50% Fuld-A-Pep
og 50% korn.
Skaller tildeles
efter ædelyst.

 

Hønsekorn
15 kg

Kornblanding til
høns bestående af
majs, hvede og byg.

 

 

 

 

 

 

Fodringsanlæg
I et fodertrug skal der hverken være strøelse, gødningsklatter eller æg – KUN foder. Bestræbelserne må derfor samles om, i videst mulig omfang at hindre, at hønsene får mulighed for at sidde på eller i fodertrugene. Uanset hvilket trug eller foderanlæg man benytter, vil en passende ædehøjde for dyrene være – at trugene er anbragt i højde med dyrenes ryg.
De fleste trugformer er udformet med en indadbøjet kant, som er med til at modvirke spild. Det bedste er et kegleformet tremmeværk, som bevirker at dyrene skal stå vinkelret på trugkanten og æde.

Høns i haven
Hvis du lukker dine høns ud af hønsegården og lader dem gå frit i haven, så vil dine fjerede venner hjælpe med at fjerne ukrudt og de vil trimme græsplanen. Hvis der eksempelvis er dræbersnegle, så æder de dem med største velbehag. For at afgrænse dine høns færden, kan man opsætte et hegn på grunden. Hvis man vælger høns som ikke flyver, behøver hegnet ikke at være mere end ca. 90 cm højt. Hønsene vil som regel ikke rende deres vej, da de bliver tæt på fordringsstedet.

Børn og høns
Høns er meget tillidsfulde og er glade for selskab. De bliver let tamme. Fordelen ved at have høns som kæledyr er bl.a., at høns er meget selvstændige dyr, som ikke har behov for at have menneskelig kontakt flere gange om dagen for at trives.
Børn kan fra ca. 10 års alderen passe en lille hønseflok, hvis forældrene er lidt med på sidelinjen. Børnene vil elske det ansvar hønsepasningen fører med sig. Lær dine børn, at al omgang med høns skal foregå med rolige bevægelser, så dyrene ikke bliver forskrækkede. Hold øje med, hvor stramt dine børn holder på hønsene og specielt kyllingerne. Høns skal holdes med bestemt hånd, men man må ikke klemme dem. Pasning af høns kan altså med fordel foregå sammen med børn.
Det er lærerigt for børn, at gå ud i hønsegården med resterne fra dagens madpakke – og samtidig samle æg ind til æggemadderne til næste dags madpakke.
Det giver rigtig god mening!

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11