Vinterraps

Af vinterraps har vi til kommende sæson fem stærke sorter på programmet.

 

Læs mere om de enkelte sorter nedenfor, så du kan træffe det rette sortsvalg. 


Hodysse

Hodysse er en ny topsort fra KWS, som har givet topudbytter i både 2020 og 2021. Med en kraftig vækst i efteråret er der høj sikkerhed for en god etablering og stærke livskraftige planter inden vinter. En høj sundhed i foråret sikrer udbytte-potentialet, og en meget stærk stængel sikrer mod risiko for udbyttetab og høstbesvær fra lejesæd.

Bejdse: Integral Pro

Læs mere om Hodysse her.

 

Anton

Anton er en liniesort optaget på dansk sortsliste i 2022. Sorten har et udbytte på niveau med hybriderne samt et meget højt olieindhold. Anton vokser kraftigt til i efteråret og har derfor et bredere såtidsvindue, end vi normalt ser for linjesorter. Det er også en vigtig egenskab i økologisk dyrkning, hvor afgrødens udvikling er vigtig for at undertrykke ukrudtet – derfor tilbydes Anton også økologisk til såning i 2022.

Anton modner ensartet, har en god vinterfasthed og en meget stråstiv stængel, som sikrer en nem høst. Sorten har desuden en god resistens over for phoma samt en høj tolerance over for kransskimmel.

Bejdse: Integral Pro og Økologisk

Læs mere om Anton her.

 

LG Attica

LG Attica har gennem to års værdiafprøvning og landsforsøg vist et stort og stabilt udbyttepotentiale på alle lokaliteter. Sorten blev sortslistet med det største udbytte blandt sorterne til sortlisteoptagelse i 2022, og er med en stærk resistenspakke et sikkert bud på en vinder til høst i 2023.

LG Attica er egnet til tidlig såning, har en middelhøj plante samt en høj stand- og vinterfasthed. Sorten har desuden en stærk resistenspakke.

Læs mere om LG Attica her.

 

Crossfit

Crossfit er en ny hybridsort, som har hele resistenspakken: Kålbrokresistens, TuYV-resistens, Rlm7-phomaresistens og skulpeopspringsresistens. Dette er med til at gøre Crossfit til en helt unik rapssort.

Crossfit, som er listet i Tyskland i efteråret 2021, har været den højstydende kålbrokresistente sort fra 2019 til 2021. Sorten vokser kraftigt til i efteråret, og kan derfor sås i den sidste del af såtidsvinduet. Udsat såning er et vigtigt tiltag for at mindske risikoen for kålbrok samt for at nedsætte risikoen for nedbrud af de kålbrokresistensgener, der kendes til.

Læs mere om Crossfit her.

 

Butterfly

Butterfly er en velkendt liniesort med særdeles gode dyrkningsegenskaber og stort udbyttepotentiale. Butterfly er en unik sort med sin kompakte vækst og lave biomasse. Det betyder høj høstkapacitet, minimalt spild og topudbytter. Den holder sig ved jorden i efteråret samt i det tidlige forår og har derfor en suveræn vinterfasthed. Vækstregulering og svampebekæmpelse kan normalt undlades helt indtil blomstring. Butterfly leverer store fyldige frø med et meget højt olieindhold – år efter år.  

Butterfly har en særdeles god resistens over for phoma og lys bladplet og modner ensartet, hvilket giver en nem høst.

Læs mere om Butterfly her.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11