Efterafgrøder

Hornsyld Købmandsgaard A/S kan tilbyde forskellige typer frø til opfyldelse af krav til frivillige efterafgrøder målrettede efterafgrøder samt miljøfokusområder.

Min. 5 pct. MFO (miljøfokusområder) kan opfyldes med bræmmer, landskabselementer, brak, lavskov samt græsudlæg og efterafgrøder efterfulgt af vårsæd. Som MFO afgrøder kan anvendes græsudlæg, både renbestand eller i blanding samt efterafgrøder, der er udsået som en blanding af afgrøder og som efterfølges af vårsæd.

Både korsblomstrede afgrøder, rug, stauderug, vårbyg og honningurt sået inden 20. august kan anvendes som pligtige efterafgrøder målrettede en blanding af mindst to afgrøder af ovennævnte, kan tælle som MFO afgrøde.

     

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11