Havre

Havre - en sund afgrøde med stort udbyttepotentiale. Læs mere om de sorter, vi i Hornsyld Købmandsgaard A/S tilbyder til såning i foråret 2024.   

 

Havre er en sund afgrøde med højt udbyttepotentiale, som kan dyrkes på alle jordtyper - dog kræves vanding på de lettere jordtyper. Den kan desuden dyrkes på mere våde arealer og er samtidig sanerende på andre kornarter.

Havre har en forfrugts virkning på niveau med raps og kan samtidig være en værdifuld bestanddel i svinefoder. Vær dog opmærksom på havrenematoder ved meget vårsæd i sædskiftet.

Forbruget af havre til grynproduktion har de senere år været stigende og derfor er afsætningen inden høst blevet nemmere.


 

Caddy

Caddy er det oplagte valg som havresort, hvis du lægger vægt på stabilitet og udbyttesikkerhed. Caddy er nemlig en utrolig stærk sort, der hvert år leverer de højeste udbytter i landsforsøgene.

Caddy er en tidlig sort, som er velegnet til både foder og gryn.

Læs mere om Caddy her.

 

Dominik

Dominik er en havresort, som skiller sig lidt ud fra andre havresorter. Dominik er nemlig dobbelt nematoderesistent, hvilket gør den til det oplagte valg på bedrifter med meget vårsæd eller hvor der tidligere har været problemer med nematoder.

Dominik er en velafprøvet sort med god sundhed og korte strå, som egner sig godt til både foder og grynhavre. Den tilbydes desuden også økologisk.

Læs mere om Dominik her.

 

Nemesis

Nemesis er en nyere sort på markedet, som ligesom Dominik også er dobbelt nematoderesistent. Den er derfor særlig egnet på bedrifter med meget vårsæd eller hvor der tidligere har været problemer med nematoder.

Nemesis er en sund sort, som egner sig godt til både foder- og grynhavre. Den har et langt og stift strå, hvilket gør, at den dækker godt af for ukrudt.

Tilbydes kun økologisk.

Læs mere om Nemesis her.

 

Elison

Elison er en spændende nyhed til både gryn og foder.

Elison deltog for første gang i 2022 i sortsforsøgene i Danmark, men har været med i 6 økologiske dyrkningsforsøg i Danmark i 2020 og 2021. Her viste sorten fremragende udbytteegenskaber og sundhed. Det gælder både ved lavt og normalt kvælstofniveau.

Elison har fuld meldugresistens, som er værdifuldt i fugtige år og i vandede marker. Den høje sundhed er også en af grundene til, at Elison altid leverer en meget højt hektolitervægt. Foderværdien har også vist sig at være særdeles høj!

Tilbydes kun økologisk.

Læs mere om Elison her.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11