Fodring af høns

Vejledende fodernormer for alle fjerkræarter (dog ikke strudse):

0 -28 dage KyllingeStart Efter ædelyst (til begyndende fjersætning)
28-140 dage FjerkræVokse Efter ædelyst (tilbegyndende æglægning)
140-? dage

komplet

Store race 140 gr./ dag
Lille race 100-120 gr./dag

140-? dage Fuld-A-Pep/ HønseKorn Samme mængde foder som ved Komplet, blandet i forholdet 1:1


Vi vil ikke sælge dig det  billigste hønsefoder - vi sælger dig de bedste morgenæg...

KyllingeStart:
FjerkræStarter er et granuleret (knækkede piller) startfuldfoder til kyllinger.

FjerkræVokse:
FjerkræVokse er et pilleteret fuldfoder, som anvendes efter FjerkræStarter. Foderet anvendes til alle fjerkræarter.

Ful-A-Pep / korn:
Ful-A-Pep er et tilskudsfoder til æglæggende høns, der anvendes sammen med korn og skaller (indeholdende kalk). Udfodres med 50% Ful-A-Pep og 50% korn. Skaller tildeles efter ædelyst.

Komplet:
Komplet er et fuldfoder, der anvendes sammen med skaller til æglæggende høns, gæs m.v. og er dermed det nemmeste at fodre med.

Vand og kråsemateriale:
Foruden  foder skal hønsene have fri adgang til frisk vand hele dagen. En høne drikker ca. 1/4 - 1/2  liter vand pr. dag. Derfor er det meget afgørende, at der altid er rent vand til rådighed, d.v.s at vandet bliver skiftet hver dag. Desuden har den brug for grus og småsten til fornyelse af kråsens indhold af knusningsmateriale. 

Fodringsanlæg
I et fodertrug skal der hverken være strøelse, gødningsklatter eller æg - der skal kun være foder. Bestræbelserne må derfor samles om i videst muligt omfang at hindre, at hønsene får adgang til at sidde på eller i fodertrugene. Uanset hvilket trug eller foderanlæg man benytter, vil en passende ædehøjde for dyrene være, at trugene er anbragt i højde med dyrenes ryg. De fleste trugformer er udformet med en indadbøjet kant, som er med til at modvirke spild. Det bedste er et kegleformet tremmeværk, som bevirker, at dyrene skal stå vinkelret på trugkanten og æde.

Se Møllerens Hønsefoderblandinger her

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11