Får og geder

Får og geder er drøvtyggere og har ca. samme behov for næringsstoffer.

Møllerens fårefoder
Fårefoder er et fuldfoder i pilleform, der sammen med et grovfoder som frisk halm/ hø giver en god foderoptagelse. Grovfoderet skal sikre en god funktion i fårets tarmsystem. Møllerens Fårefoder indeholder alle nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler i passende mængde.

Har fåret flere lam gives der 0,4 kg fårefoder pr. ekstra lam pr. dag.

Fåreplus er et tilskudsfoder i piller til anvendelse sammen med byg. Fåreplus udfodres sammen med byg i forholdet 1:3. Fåreplus forsyner fåret med dets daglige behov for vitaminer og mineraler.   Fåreplus anvendes på samme vis som Fårefoder (Husk at justere for iblandingen med byg).

Vitamin og mineralbehovet dækkes hele året af eksempelvist VM Fåremineral, der tildeles adlibitum. Om sommeren kan det eventuelt være en god idé med en sliksten ex. Salto Får. Vær opmærksom på at får ikke tåler kobber (De dør af det). VM Fårmineral anvendes fortrinsvist hvor der ikke ydes et dagligt tilskud af kraftfoder (Fårefoder eller Fåreplus).

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11