Fodring af ænder og gæs

Færdigfoder og korn:
Ænder og gæs spiser meget og kan ikke på noget tidspunkt nøjes med græs. De voksne ænder og gæs spiser foruden færdigfoder op til 60-80 gr. korn pr. dag, alt efter racens størrelse.

Fodres ænderne/ gæssene alene med korn, skal man være opmærksom på, at der er mindre
protein i korn end i færdigfoder, hvilket betyder, at tilvæksten bliver mindre. En anden ulempe ved ren kornfodring er, at ænderne/ gæssene bliver for fede grundet den megen stivelse.
Som et godt alternativ til slutfedning (ikke til æglæggere) kan KornGris anvendes. KornGris har stort set den samme råvarekombination som fjerkræfoder, men indeholder ikke den store mængde
calcium som æglæggere kræver.

Ænder kan lide at få deres foder tildelt i form af “snadrefoder”, hvilket vil sige, at foderet skal være temmelig vådt.
Der er ingen principiel forskel på foderet til voksne dyr og ællinger, blot skal ællingefoder være mere findelt, d.v.s. granuleret / knust.

Andet:
Foder der også er velegnet til ænder og gæs, er kogte kartofler, grøntsager og formalet byg.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11