Græsfrø til hestefolde

Hestenes græsmark er vigtige

Græsmarker til heste skal dels udgøre et fødegrundlag og ofte også tjene som motionsareal.

Det stiller ganske særlige krav til til de græsarter, der indgår i frøblandinger til heste.

Græsset kan enten være til afgræsning, wrap, hø eller en kombination heraf. Heste bider græsset langt nede ved jorden, hvilket stiller særlige krav til græsset om et lavt vækstpunkt og en hurtig genvækst.

Hestenes færden på arealet kræver, at græsserne er slidstærke.

 

FRØBLANDING    EGENSKABER

Frøblanding nr. 60

(varenr. 406560) 

 • Slidstærk og produktiv blanding, der tåler hestens færden
 • Skal gødskes normalt p.g.a. ingen kvælstofsamlende arter
 • Velegnet til afgræsning, wrap og hø
 • Varig blanding velegnet til alm./ god/ varierende jordtyper

Frøblanding nr. 61

(Varenr. 406561)

 • Gødskes moderat, da indhold af kvælstofsamlende art (hvidkløver)
 • For lidt gødning kan medføre, at hvidkløvr dominerer
 • Velegnet til afgræsning, wrap og hø
 • Slidstærk og produktiv blanding, der tåler hestenes færden
 • Varig blanding velegnet til alm./ god/ varierende jordtyper

Frøblanding nr. 62

(Varenr. 406562)

 • Struktur-blanding til afgræsning og høproduktion (ikke wrap)
 • Skal gødskes normalt p.g.a. ingen kvælstofsamlende arter
 • Lavt indhold af sukker/ fruktan, d.v.s. velegnet til heste med risiko for forfangenhed
 • Bør sås om foråret i dæksæd p.g.a. langsom etablering
 • Varig og alsidig blanding velegnet til alm./ god/ varierende jordtyper

Ekstensiv Hesteblanding

(varenr. 406608)

 • Alsidig sammensat blanding med urter
 • Gødskes moderat p.g.a. indhold af kvælstofsamlende arter (lucerne, sneglebælg, kællingetand)
 • Mest egnet til afgræsning, kan evt. slås til wrap
 • Lavt indhold af sukker/ fruktan, d.v.s. velegnet til heste med risiko for forfangenhed
 • Velegnet på de flete jordtyper - dog ikke meget let jord

Heste Strukturgræs

(varenr. 406667)

 • Strukturrig og alsidig blanding med lavt indhold af sukker/ fruktan, d.v.s. velegnet til heste med risiko for forfangenhed
 • Skal gødskes normalt p.g.a. ingen kvælstofsamlende arter
 • Velegnet til wrap, hø og afgræsning
 • Slidstærk blanding, der tåler hestenes færden
 • Varig blanding velegnet på alle jordtyper - også på let jord

Heste Wrap & HØ

(varenr. 406678)

 • Blanding sammensat af arter, der bidrager med udbytte og struktur
 • Skal gødskes normalt
 • Velegnet til wrap og hø - ikke beregnet til afgræsning
 • Blanding, der yder godt i flere år
 • Varig blanding velegnet på alle jordtyper - på tør jord tilsættes ekstra hundegræs og på fugtige jorde tilsættes ekstra timothe

Er du interesseret i flere detaljer om hestefolde kan du læse mere her.

Tidspunkt
Det mest optimale tidspunkt for etablering af græsmarker er om foråret (marts-april) eller i sensommeren (august-september). Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med fugtighed i jorden og jordtemperaturen er ca. 10 grader. Såning medt på sommeren frarådes, da der er risiko for en dårlig etablering på grund af tørke.

Sådybde og udsædsmængde
Flere græsarter - f.eks. engrapgræs og timothe - har meget små frø, som max. må sås i 1 cm dybde. Ved for dyb såning spirer de små frø ikke frem og resultatet vil blive en åben mark med plads til ukrudt.

Af de fleste frøblandinger anbefales en udsædsmængde om foråret på ca. 25 kg/ ha ved udlæg i dæksæd og ca. 30 kg/ha ved udlæg i renbestand og ved såning i august/ september.

Brug af nyt udlæg
Græsset bør mindst have en højde på 12-15 cm, inden afgræsning påbegyndes. Når græsset opnår en vis udvikling, inden det tages i brug, fremmes planternes rodudvikling, d.v.s. man får en græsmark, der bedre modstår slid og tørke.
Slåning af græsset til wrap/ensilage skal ske, når græssets stængler er synlige, typisk fra 1. uge i juni. Slåning af græsset til hø sker typisk omkring Sct. Hans med udsigt til 5-7 dages tørvejr.

Langsom tilvænning om foråret
Uanset hvilken frøblanding man har valgt, er det vigtigt, at der om foråret sker en langsom overgang fra staldfodring til afgræsning for at skåne hestene. Det gælder også de lav-fruktan-holdige frøblandinger til heste med risiko for forfangenhed.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11