Gødskning af græsmarken

Hestens vigtigste foder er græs/ hø/ wrap

Gødning giver græsplanterne den næring, de skal bruge for at vokse og konkurrere med ukrudtet. Derudover tilfører gødning også sporelementer, der optages af hestene og er med til at fremme dyrenes sundhed.

Græs har især brug for kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K) for at kunne vokse. Uden disse næringsstoffer vokser græsplanterne ikke nok til at danne et tæt græstæppe.

Der kan være meget stor variation i græsmarkers indhold af protein, mineraler, vitaminer m.m.

Dette skyldes at der er forskellige græsarter i marken, græsmarkens alder, jordbundsforhold, nedbør, samt tilførsel af gødning, herunder kvælstof.

Gamle græsfolde har en lavere foderværdi end græs på folde, som er i omdrift, og som får tilført gødning regelmæssigt.

For at holde græsset i vækst vil det være en god idé at tilføre græsmarken gødning regelmæssigt.

(1 hektar = 10.000 kvm)

Foldgødning NPK 18-3-8 indeholder 18 kg N, 3 kg P og 8 kg K pr. 100 kg.

Vedvarende græsmarker og græsmarker med > 50% kløver ca. 300 kg/ha.
Græsmarker med < 50% kløver ca. 600 kg/ha.

Gødningen fordeles med 50 % af mængden i april, 25 % i juni og 25 % i august. 

Husk!
Heste, der går på en mark med sparsomt græs, indtager desuden også sand, hvilket øger risikoen for sandkolik betydeligt.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11