MAB Autorisation

VIGITIG INFO vedr. Miljøstyrelsens MAB-register:

Efter 1. juli 2020 må grovvarebranchen IKKE udlevere planteværn til kunder, der ikke er registreret i Miljøstyrelsens MAB-register.

Der er fra år 2016 indført krav om uddannelse og autorisation, uanset om man sprøjter på en golfbane, i en offentlig park, på en mark, i et væksthus, i skoven eller ethvert andet sted, for professionelle brugere.

Vi tjekker forud for hver udlevering af planteværn, om der på dit CVR-nr. er tilknyttet mindst ét gyldigt autorisationsnummer.

Her finder du nogle typiske spørgsmål og svar, der er relevante for dig, som bruger pesticider, på Miljøstyrelsens hjemmside

I kan læse mere om MAB systemet her

Ønsker du at registrere dig, så følg dette link: Få din autorisation

Prøv at klikke på nedenstående link, til et par informationsvideoer fra SEGES, omkring oprettelse i MAB-systemet – de er gode!!

Videoer: Bliv klar til at købe plantebeskyttelsesmidler med autorisation

Bemærk: Har du som ejer af en virksomhed ikke en autorisation og ingen medarbejdere ansat med autorisation, men al sprøjtearbejdet varetages af fx et familiemedlem, en bekendt eller en nabo, da kan denne sprøjteførers autorisationsnummer benyttes i forbindelse med virksomhedens køb af pesticider. Den aktuelle sprøjtefører kan vælge at knytte sin autorisation til virksomhedens CVR-nummer

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11