Problemløsere Ørige

BOVIKALC

Calciumtilskud i kapselform til malkekøer ved kælvning. Bovikalc er et calciumprodukt til forebyggelse af kælvningsfeber hos køer. Bovikalc indgives direkte i koens hals ved hjælp af en Bovikalc bøsse. Det giver en nem og sikker dosering. Kan desuden med fordel anvendes som behandlingstilskud ved klinisk mælkefeber.

MÆLKESYRNER 10 LTR

MælkeSyrner er et letopløseligt pulver med flere organiske syrer og elektrolytter til behandling af både komælk og komælkerstatninger. Mælken er syrnet straks efter tilsætningen. Indholdet af elektrolytter opretholder kalvens væske- og saltbalance, ligesom MælkeSyrner fremmer koaguleringen og udnyttelsen af mælken i kalvens tarmsystem. Giver bedre mave-tarmsundhed og forebygger E-coliangreb

ACTIVE NS

ActiveNS er et nyt produkt til gyllehåndtering og anvendes i gylletanke/ laguner, gyllekanaler/ kummer, fortanke og biogasanlæg.

ActiveNS gylle additiv optimerer resultaterne på din bedrift:
- Binder op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle
- Mere homogen masse
- Flydelag på gylletanke
- Nemmere håndtering
- Mindre lugtgener - binder NH3
- Lettere arbejdsprocesser

Læs mere om ActiveNS her

Læs om økonomi for Active NS her

PIGLET SAVER

Piglet Saver hjælper svagfødte pattegrise godt i gang.

Piglet Saver er ny patenteret viden, der hjælper svagfødte grise godt i gang.
Piglet Saver giver mere energiske og livskraftige grise, der malker soen bedre.
Piglet Saver er en oral pasta, der gives hurtigst muligt efter fødsel og igen efter 12 timer til svage grise med lav fødselsvægt.
Produktet er let at bruge og pastaen har en tyk konsistens, der bliver i grisens mund.
Læs mere om Piglet Saver her

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11