Fluemidler


NEPOREX WSG 2

Forebyggende og langtidsvirkende middel, der bekæmper flueopformeringen allerede på larvestadiet. Midlet kan anvendes overalt, hvor der findes fluelarver. Nepores kan med fordel anvendes i kalve- og dybstrøelses bokse, gødningsriste, fuldspaltestalde og andre steder, hvor fluer opformeres. Neporex sikrer en effektiv bekæmpelse af alle fluearter, som f.eks. stikfluens larver, samt fluer, der har udviklet resistens over for andre fluemidler. Langtidsvirkende effekt på ca. 4 uger.

Dosering: 25 g pr. m2 - strøes / vandes ud
Deklaration: Cyromazin 2 %
Emballage: 1 kg (rækker 40 m2) 5 kg (rækker 200 m2), 20 kg (rækker 800 m2) og 70 kg (rækker 2.800 m2)

AGITA

En ny generation af fluebekæmpelsesmidler!
Et mave- og kontaktvirkende fluemiddel. der anvendes opløst i vand til bekæmpelse af fluer i stalde. Er nem at bruge - anvendes ved udsmøring og indeholder sukker samt tiltrækkende feromon som lokkemiddel. Agita er særdeles velegnet til strategisk fluebekæmpelse, dvs. bekæmpelse rettet mod fluernes foretrukne opholdssteder uden for husdyrenes rækkevidde samt på steder med store flueproblemer. Agita er hurtig og effektiv - og bevarer sin virkning i 3 - 4 uger. Behandlingen med Agita kan foretages sammen med Neporex, som dræber fluelarver i gødning, dybstrøelse og andre steder, hvor fluerne opformeres. Agita bekæmper alle forekommende fluer i stalde med undtagelse af stikfluer, da disse er blodsugende og ikke tiltrækkes af lokkemidler. Til bekæmpelse af stikfluer anvendes forebyggende Neporex, som er effektiv mod stikfluens larver samt et øjeblikkeligt virkende forstøvningsmiddel.

Dosering: 400 g i 320 ml vand (trækker 160 m2 staldareal)
Deklaration: Thiametoxam 10 %
Emballage: Dåse a 400 g og dåse a 1 kg
AQUAPY

Bekæmpelse af fluer i stalde, og kornsnudebiller på kornlagre.
Midlet anvendes til bekæmpelse af flyvende, kravlende og krybende insekter indendørs og omkring bygninger. AquaPy anvendes også til bekæmpelse af insekter i levnedsmiddelindustrien, stalde, produktlagre, kornlagre og andre steder hvor insektkontrol ønskes. Midlet kan anvendes både som rumbehandling og direkte påsmøring. Effektiv fluebekæmpelse opnås bedst ved anvendelse af AquaPy som en tågebehandling, gennemført når fluerne er mest aktive og er i rummet (D.v.s hen under aften og når temperaturen er over 16 grader C). Midlet forstøves så tæt på loftet som muligt for optimal virkning, da tågen derved bliver svævende længst muligt i rummet.

Dosering: Blandes med vand se etiketten.
Deklaration: Pyrethrin 1 + 2 30 g/ Piperonylbutoxid 135 g/l
Emballage: Flaske a 250 ml og 1.000 ml.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11