Optimal Goldkostyring

Goldperioden er koens forberedelse til ny laktation , hvor den fylder depoterne op. Koens hvileperiode og forberedelse til næste laktation er en vigtig periode, hvor mange faktorer skal være optimale for at få fuldt udbytte af den kommende laktation. Koens goldperiode kan deles op i flere perioder.

Før goldning:

 

 


Koens huld ved kælvning har stor betydning for ydelse, reproduktion og sundhed. Optimal huldkarakter ved kælvning bør være mellem 3,25 – 3,75.
Fede køer ved kælvning bør få ekstra opmærksomhed. Ekstremt fede eller tynde køer ved kælvning forbindes med nedsat ydelse og sundhed.

Ca. 12 uger før kælvning foretages en huldvurdering med henblik på fastlæggelse af det optimale goldningstidspunkt:

 

 

1. kalvskøer og magre køer goldes ca. 9-10 uger før kælvning.
Ældre køer med moderat huldværdi goldes ca. 8 uger før kælvning.
Fede køer goldes ca. 6-7 uger før kælvning.
Goldning:

Afgoldning bør ske over 2-4 dage
Reducer foderet.
Halm + evt. 1 FE ensilage.
Adgang til vand.
Vurder koens huld og fastlæg foderniveauet i goldperioden. Fede køer må ikke tabe sig, mens magre køer gerne må tage på.
Første del af goldperioden:

Fodring efter behov ca. 6-7 FE (stor race).
Magre køer (huld under 2,75) må gerne få 2-3 FE ekstra.
Fede køer må ikke tabe sig.
Sidste del af goldperioden (ca. 3 uger før kælvning):

Optrapning med fodermidler der anvendes efter kælvning.
Optrap til 8-10 FE - evt. med 2-3 FE kraftfoder og korn inden sidste uge.
Fuldfoder bør ikke tildeles efter ædelyst, da det giver for stor foderoptagelse.
Undgå fodermidler med høj CAB-værdi (f.eks. melasse) og højt calciumindhold.
Husk at tildele en goldkomineralblanding (stor E-vitamin forsyning).
Omkring kælvning:

Tilbyd fuldfoder efter ædelyst.
Tilbyd grovfoder efter ædelyst + 3-4 FE kraftfoder.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11