Højprotein Kvægfoderblandinger

B-10 FedtOp – en kombiblanding, hvor der er fokus på en høj fedtprocent. Bør anvendes i blandinger, hvor der indgår græsensilage og/eller roepiller. Blandingen er tilsat 5 % mættet fedt.

PrimaKo – er en alsidig og proteinblanding, hvor raps og solsikke er de primære proteinkilder. Tilsat 0,6 % urea.

Grovko – blanding med et højt PBV-niveau, hvilket gør den velegnet i foderrationer, hvor hovedparten af foderet består af majs- og helsædsensilage evt. kombineret med lidt græsensilage.

C-12 FedtOp – fedtrig blanding, som kan anvendes til velfungerende køer, hvor produktionen kører stabilt og hvor fokus er en øget fedtprocent.

BoviMix - BoviMix kan tilpasses til den enkelte bedrift.

For nærmere information om sammensætning kontakt os.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11