Etablering og benyttelse af græsmarken til heste

• Græsmarker til heste skal udgøre et fødegrundlag og som regel også tjene som motionsareal.
• Græsset anvendes til afgræsning, wrap, hø eller en kombination heraf. Heste bider planterne langt nede ved jorden, hvilket stiller særlige krav til græsset om et lavt vækstpunkt og en hurtig genvækst.
• Hestenes færden på arealet kræver, at græsserne er slidstærke og danner en tæt bund.
• Vore frøblandinger til heste er optimerede under hensyntagen til alle disse forskellige forhold.

Tidspunkt
Det mest optimale tidspunkt for etablering af græsmarker er om foråret (marts-april) eller i sensommeren (august-september).
Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med fugtighed i jorden og jordtemperaturen er ca. 10°. Såning midt på sommeren frarådes, da der er risiko for en dårlig etablering på grund af tørke.

Sådybde og udsædsmængde
Flere græsarter - f.eks. engrapgræs og timothe -har meget små frø, som max. må sås i 1 cm dybde. Ved for dyb såning spirer de små frø ikke frem og resultatet vil blive en åben mark med plads til ukrudt.
Af de fleste frøblandinger anbefales en udsædsmængde om foråret på ca. 25 kg/ha ved udlæg i dæksæd og ca. 30 kg/ha ved udlæg i renbestand og ved såning i august/september.

Brug af nyt udlæg
Græsset bør mindst have en højde på 12-15 cm, inden afgræsning påbegyndes. Når græsset opnår en vis udvikling, inden det tages i brug, fremmes planternes rodudvikling, d.v.s. man får en græsmark, der bedre modstår slid og tørke.
Slåning af græsset til wrap/ensilage skal ske, når græssets stængler er synlige, typisk fra 1. uge i juni. Slåning af græsset til hø sker typisk omkring Sct. Hans med udsigt til 5-7 dages tørvejr.

Langsom tilvænning om foråret
Uanset hvilken frøblanding man har valgt, er det vigtigt, at der om foråret sker en langsom overgang fra staldfodring til afgræsning for at skåne hestene. Det gælder også de lav-fruktan-holdige frøblandinger til heste med risiko for forfangenhed.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11