Bliv medlem i Gruppen

Kan du se fordelene i at være en del af Dyr & Liv Gruppen ?

Kan du se se dig selv med den leverandørliste som vi arbejder med. ?

Kan du se at dine behov dækkes og at du vil kunne lægge et køb ved disse leverandører. ?

Kan du bruge en markedsføring helt i top. ?

Kan du bruge et sammenarbejde med andre butikker og erfa med personale. ?

Kan du bruge forbedret aftalevilkår som vil styrke din konkurrence evne. ?

Så kontakt mig gerne.

Heine Eriksen

Indkøb

Direkte tlf: 72111088
Mobil:
E-mail: her@hk-hornsyld.dk

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11