Møllerens Foldgødning

NPK 18-3-8 m/ S

For at holde græsset i vækst vil det være en god idé at tilføre græsmarken gødning regelmæssigt.

(1 hektar = 10.000 kvm)

Foldgødning NPK 18-3-8 indeholder 18 kg N, 3 kg P og 8 kg K pr. 100 kg.

Vedvarende græsmarker og græsmarker med over 50% kløver ca. 300 kg/ha.
Græsmarker med under 50% kløver ca. 600 kg/ha.

Gødningen fordeles med 50 % af mængden i april, 25 % i juni og 25 % i august.
Møllerens Foldgødning overholder kravene om indhold af ammoniumnitrat, så alle må købe og anvende gødningen.

Litervægt 1,05 kg/l

Total kvælstof 17,50 N
Total fosfor 2,60 P
Vandopløseligt kalium 7,50 K
Magnesium 0,90 Mg
Total svovl 17,30 S

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11