Fårefoder

Fårefoder er et fuldfoder i pilleform, der sammen med et grovfoder som frisk halm/ hø giver en god foderoptagelse. Grovfoderet skal sikre en god funktion i fårets tarmsystem. Møllerens Fårefoder indeholder alle nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler i passende mængde.

Får og geder er drøvtyggere og har ca. samme behov for næringsstoffer.

Har fåret flere lam gives der 0,4 kg fårefoder pr. ekstra lam pr. dag.

Græsgrønpiller 6.00 %
Hvedeklid 7.00 %
Sojaskaller *) 20.00 %
Roepiller, ekstraherede 25.00 %
Sukkerroemelasse 2.00 %
Sojaskrå, afskallet, toasted *) 2.00 %
Solsikkeskrå, afskallet 5.00 %
Rapskage 28.72 %
Vegetabilsk fedt 1.86 %
Calciumcarbonat 1.27 %
E-Vit. forbl. 25000 0.05 %
Salt 0.80 %
Vitaminer/ mikromineraler 0.30 %
Råprotein 17,50 %
Råfedt 6,80 %
Træstof 18,20 %
Råaske 7,50 %
Natrium 0,35 %
Magnesium 0,30 g
Vitamin A, E 672 6.000,00 iu
Vitamin D3,E 671 1.200,00 iu
Vitamin E/ all-rac-alpha-tocopherylacetat, 3a700 50,00 iu
Alfa-tokoferol 45,00 mg
Fe, (Jern-(II)-sulfat,monohydrat), E 1 94,00 mg
I, (Calciumjodat, vandfrit), E 2 1,63 mg
Co, (Basisk kobolt-(II)-karbonat,monohydrat), E3 0,25 mg
Mn, (Mangan-(II)-oxid), E 5 74,00 mg
Zn, (Ainkoxid), E 6 94,00 mg
Se, (Natriumselenit, E 8 0,36 mg


Tildeling af Fårefoder i fe. pr. dag

Moderfårets vægt, kg 50 60 70 80 90 100
Goldtid 0,65 0,75 0,8 0,9 0,95 1
Drægtoghed:
1. trediedel, 49 dage
2. trediedel, 49 dage
3. trediedel, 49 dage

0,75
0,65
0,95


0,85
0,75
1,05


0,90
0,80
1,10

1,00
0,90
1,20

1,05
0,95
1,25

1,10
1,00
1,30
Diegivning, 1 lam*
   1 -  60 dage
61 - 120 dage

1,47
1,25

1,60
1,37

1,65
1,45

1,75
1,55

1,80
1,60

1,85
1,65

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11