Klar til fremtidens energiløsninger

                                                                                 (29.april 2014)
Hornsyld Købmandsgaard A/S sætter fokus på alternative opvarmningsformer

Olie som opvarmningskilde i boliger er i disse år på vej ud i kulden til fordel for alternative energiformer. På den baggrund sætter Hornsyld Købmandsgaard A/S fokus på fremtidens energiløsninger og alternative opvarmningsformer.
Det sker med nedsættelse af HK EnergiGruppe, som tilbyder analyse af de forskellige alternative muligheder, der er til oliefyring.
- Vi vil gerne hjælpe kunderne med at finde de mest optimale energiløsninger, så de også fremover kan have en god og stabil fyring. Rigtigt mange mennesker står foran en større energimæssig omstilling, og vi er parat med rådgivning på dette område, siger direktør Søren Smidstrup, HK Olie A/S.
Han står i spidsen for gruppen sammen med Poul Møller fra HK Grovvarer og Allan Madsen fra HK Trælast.
Søren Smidstrup påpeger, at der ofte er tale om store omlægninger.
- Det er meget individuelt, hvad der er den bedste løsning for den enkelte, og rigtig mange forhold gør sig gældende. Vi arbejder med energi på mange fronter, og kan hjælpe med at finde den mest fordelagtige løsning. Samtidig kan vi være behjælpelig med at søge energitilskud, hvor det er muligt.


Tværfagligt samarbejde
HK Energigruppe består af medarbejdere fra både olie-, trælast- og grovvareafdelingen på Hornsyld Købmandsgaard A/S, som alle arbejder med energi på hvert sit forretningsområde.
Olieafdelingen er i kontakt med en stor gruppe kunder, der i de kommende år står foran en omlægning som følge af regeringens energipolitik og energiaftale.
- Samtidig har vi i vores trælast-afdeling stor ekspertise inden for træpillefyr, biobrændsler, varmepumper, solceller, isolering og lignende. Vi har en stor udstilling inden for disse områder og kan rådgive om forskellige energiløsninger, siger Søren Smidstrup.
Grovvareafdelingen importerer og leverer træpiller, både i løs vægt og i sække, og også her er der tæt kontakt til kunderne.  HK er samtidig selv storforbruger af energi på sine fabrikker, har et stort analyseapparat og arbejder løbende med energiforbedringer og optimeringer.
- Generelt set arbejder vi meget med energi på en række forskellige fronter, og vi samler nu kræfterne i HK EnergiGruppe med henblik på at rådgive vores kunder på bedst mulig vis.

Uafhængig af fossile brændstoffer
Regeringen indgik i marts 2012 en ny energiaftale, der løber frem til 2020 og skal bidrage til at sænke samfundets energiforbrug. Bl.a. gennem en satsning på vedvarende energi i form af vindmøller, biogas og biomasse. Men også ved at udfase brugen af oliefyr som opvarmningsform.
I 2013 blev der indført forbud mod at installere olie- eller naturgasfyr i nye huse, med mindre der ikke er egnede alternativer til rådighed, og fra 2016 må der ikke installeres oliefyr i eksisterende huse i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.
I 2030 skal oliefyr være udfaset som opvarmningsform, mens 100 procent af energiforbruget skal komme fra vedvarende energi i 2050.

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11