Facade-rengørning

RENGØRING AF TAGE OG FACADER M.M.

Rengjorte tage og facader m.m. giver tilfredshed i hverdagen og signalerer overfor omverdenen, at landbruget (den fødevareproducerende virksomhed) har styr på tingene. Tagfladerne giver en meget stor andel af dette indtryk, men også facader, siloer, gyllebeholdere m.m. bidrager hertil !

Er tagfladerne fulde af mos / eller er de mørke og beskidte af belægninger, herunder alger nedsættes levetiden af materialerne. En rengøring af disse tagflader bevirker således at levetiden forlænges, og dermed at udgiften tjenes ind igen i det lange løb !

Staldlænge med eternittag (mosproblemer):

Staldtag med mos.
Problemfyldt indtryk
Afskrabning af mos (manuelt)
Stærk forbedret indtryk
Efter desinficering (3-8 md.)
Bedste indtryk

 

Tegltag (belægninger/alger):

Tagflader af:

eternit, tegl, beton, skiffer, stål og strå

kan rengøres /desinficeres( for belægninger/ alger
Før behandling Efter behandling  

Facade: Siloer (glasfiber): Gyllebeholder (beton):

Eksempler på bygningsdele m.m. som også bidrager til helhedsindtrykket af ejendommen.
Disse kan rengøres (desinficeres) efter samme princip som tagfladerne.

Effektiv rengøring og desinfektion af taget for belægninger. Langtidsvirkning i 2-3 år før f.eks. mos og alger kan få fodfæste i mure, sokler, fliser og træværk kan også rengøres efter ønske.

Fordele:

  • Professionelt firma anvender specialudstyr til rengøring og desinfektion
  • Alle tage af eternit, tegl, beton, skiffer, stål og stråtage kan rengøres og desinficeres
  • Asbestholdige tagflader kan også rengøres og desinficeres
  • Der anvendes godkendte / anerkendte miljøvenlige produkter, uskadelige for mennesker og dyr
  • Meget skånsom metode, uden skadevirkning eller misfarvning af materialer
  • Garanti for virkning efter 3-8 måneder
  • Langtidsvirkning i 2-3 år
  • Rengjorte tage opnår en længere holdbarhed – undgår skadevirkninger fra mos og alger.:

Rengøringsmetode:
Der er tale om en særdeles skånsom metode. Med specialudstyr oversprøjtes hele taget under lavt tryk, således at overfladen opfugtes og gennemvædes af rengørings- og desinfektionsvæske. Alle uønskede belægninger "mættes" hermed af produkterne. Rengørings- og desinfektionsprocessen starter herefter med det samme. Efter 1-2 uger ses en farveændring af belægningerne. Efterfølgende nedbør vil nu over tid "vaske og skylle" taget rent. Efter 3-8 måneder er taget således rent igen og har desuden opnået en "imprægnering", der virker efterfølgende i 2-3 år, før f.eks. mos og alger kan få fodfæste.

NB: Meget tykke belægninger kræver 2 behandlinger før den fulde virkning opnås.

Der færdes kun til fods omkring bygninger og i haven. Det er ikke nødvendigt at færdes på taget i forbindelse med arbejdet, idet hele tagfladen kan "nås" med specialudstyr fra jorden og/eller fra medbragte stiger/ lift.

Der opstår således ingen færdselsskader, og taget renses endvidere ikke under højt tryk (traditionel tagrensning med højtryksrenser), hvilket er direkte skadeligt for tagoverfladen.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11