Hjælper med energitilskud Energi

HK EnergiGruppe rådgiver om de optimale energiløsninger og hjælper med at få ansøgningen skrevet

Der er gode muligheder for at få energitilskud til forskellige alternative energiformer og omlægninger, og HK EnergiGruppe er parat til at rådgive og hjælpe, når ansøgningen skal skrives.

Brugen af oliefyr skal i de kommende år udfases som opvarmningsform. I 2013 blev der indført et forbud mod at installere olie- og naturgasfyr i nye huse, med mindre der ikke er egnede alternativer til rådighed, og fra 2016 må der ikke installeres oliefyr i eksisterende huse i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.

- Vi hjælper med at få søgt energitilskud, hvor det er muligt, siger Allan Madsen fra HK EnergiGruppe.

- Vi vil gerne hjælpe kunderne med at finde de bedste og mest optimale energiløsninger, så de også fremover kan have en god og stabil fyring. Vi kan i vores energigruppe rådgive på tilskudsområdet og hjælpe til med at få søgt de statslige energitilskud, hvor det er muligt, siger energikonsulent Allan Madsen fra HK Trælast.

Han tager sig af alt vedrørende de energimæssige opmålinger, både når det gælder nye fyringsanlæg, isolering, solceller og andre besparende energiløsninger.

Store besparelser

HK EnergiGruppe har adskillige eksempler på store besparelser området. Allan Madsen kan fortæller om en kunde, der brugte 80.000 kr. på at varme sit hus op, men ved en investering på ca. 120.000 kr. plus moms kom ned på en årlig udgift på 30.000 kr.

- Kunden investerede i et træpillefyr og en fastbrændselkeddel, og fik i den forbindelse et energitilskud på ca. 25.000 kr. som et engangsbeløb.

Et andet eksempel er en kunde, der skiftede sin brændekeddel ud med en ny til fast brændsel.

- Han brugte ca. 25.000 kr. årligt på varme, og kommer nu ned på ca. 7.000 kr. om året ved en investering på ca. 35.000 kr. Hertil kommer energitilskudet på 14.000 kr.

- Disse eksempler viser, at der virkelig er penge at hente, hvis man får set på alternativer til oliefyring og energioptimering i det hele taget, og hvis man får søgt om tilskud på den rigtige måde.

Mange muligheder

Allan Madsen understreger, at der er mange muligheder og mange forskellige løsningsmodeller. Udgangspunktet skal blot være, at der bruges mindre energi, og det beregnes ud fra kilowatt.

- Det kommer alt sammen an på de individuelle forhold, og vi har ikke nogle standardmodeller, vi kan beregne ud fra. Derfor er det vigtigt at få en rådgivning, så man kan få lavet de rette løsninger og søgt de relevante tilskud.

Tilskud til energiomlægninger sker via et energiselskab, og HK EnergiGruppe sørger for alt det praktiske omkring ansøgningen.

Energioptimering landbrug

HK EnergiGruppe arbejder også med energioptimering i landbruget.

- Der er mange landbrug, hvor der er rigtigt meget at hente på energiområdet. Her kan vi fra HK være med til at kortlægge energiforbruget og se på, hvor der kan ændres på tingene.

Landmanden henvender sig til HK, hvorefter der lægges en plan for det pågældende sted.

- Vi rykker herefter ud med et lille hold af eksperter bestående af energikonsulenter, en konsulent på lysdelen samt en repræsentant fra energiselskabet.

- Vi går det hele igennem, og slutter af med at aflevere en rapport, som beskriver, hvad der kan gøres og hvilken effekt, det vil have. Der er noget at komme efter langt de fleste steder, og de landbrug, der har benyttet sig af dette tilbud, har været godt tilfredse med gennemgangen og haft en effekt af det, siger Allan Madsen.

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11