Levering af træpiller

For at sikre bedste pris og hurtig levering, vil vi levere træpiller indenfor 3 hverdage. Vi ønsker at samle flere kunder fra dit område på samme bil/tur og derved holde fragtomkostninger nede hvilket i sidste ende giver dig bedst mulig pris.

Vi bestræber os selvfølgelig på hurtigst mulig levering.

Vi foretager smuldprøve inden vi læsser:

Når vores løse træpiller kommer på vores biler er der fortaget en smuldprøve, det sikre vi kan levere et produkt med mindst mulig smuld fra start.

 

Som modtager skal du være opmærksom på følgende som kan påvirke din levering.

Levering af Paller, Træpiller:

 • Tilkørselsforholdene skal være egnede. herunder, kørefast underlag ved   levering af paller på   pallevogn  (jord, grus eller perlesten er ikke køre-fast).
 • Leveringen af løse træpiller i lastbil, stiller ligeledes krav til et godt underlag og pladsforhold.
 • Er kørselsforhold ikke egnet, stilles paller ved kantsten/bedst muligt.

Husk,  at tilkørslen om vinteren er ryddet for sne og er gruset.

                

Levering af løse Træpiller blæst i silo:

 • Afstand fra vej til silo kan have stor betydning for smuld. Træpiller kan blive slået i stykker og lave smuld og støv, jo længere der er jo større belastning.
 • Afstanden fra lastbil til silo skal derfor være så kort som muligt.
 • Længden på indblæsningsslange må højst være 20 m. og det skal være permanente, glatte rør som er fastmonteret.
 

Indblæsning af træpiller:

 • Indblæsningstrykket er ca. 0,5 - 0,75 bar.
 • rør, tilkoblinger, bøjninger Indblæsningsrør skal være 102 mm Ø. Koblinger skal være "dansk tankvognskobling”.
 • Tilkobling til rør bør placeret i en god arbejdshøjde for chauffør mellem 130 og 150 cm over terræn.
 • Rørbøjninger skal have størst mulig radius og mindst på 2,5 gange rørets diameter.
 • Antallet af rørbøjninger, samlinger og kanter i indblæsningrør skal minimeres mest muligt.
 • Plastrør må ikke anvendes, da de skaber statisk elektricitet og let beskadiges.
 • Indblæsningen må ikke placeres nærmere silotaget end 0,15 - 0,20 m.
 

Ta farten af træpillerne inden de rammer bagvæggen i siloen!

 • For at undgå, at de går i stykker og bliver til smuld kan man alt efter afstand til bagvæg afhjælpe dette på flere måder.
 • Ved afstand i siloen fra indblæsning til bagvæggen under 2 m, skal der laves en nedbremsning af pillerne.
 • Nedbremsning kan være en trompettragt eller en større rørdiameter på den sidste del af rør i silo.
 • Nedbremsning kan også opnås ved at lade træpillerne passere igennem en cyklon placeret ved indblæsningen i toppen af siloen.
 • Indblæsning lodret ned i siloen uden cyklon kan ikke anbefales, da det giver for meget smuld.
 

Afluftning, støvfilter Indblæsningsluften:

 • Luften som bringer pillerne til siloen og bruges til at tømme slange og rør, skal føres ud i det fri igen gennem et afluftningsrør i silo.
 • Afluftningsrøret skal være mindst 0,4 m2, i toppen af siloen og mindst 5-10 cm fra indblæsningen.
 • Afluftningsrøret kan forsynes med en filterpose for at opnå en støvfri påfyldning. 
 

 

Ovennævnte er vejledende og anbefales for at sikre dig bedst mulig levering af træpiller.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11