cookie-deklarationen

Privatlivspolitik

Dine oplysninger er i trygge hænder

Vi har interne retningslinjer om informationssikkerhed, der sikrer, at dine personoplysninger er godt beskyttet hos os.

 

Vi sikrer desuden, at personoplysningerne anvendes i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).

 

Vi indsamler personoplysninger

Hornsyld Købmandsgaard A/S indsamler og anvender personoplysninger:

 

1) I forbindelse med personaleadministration

2) Ved salg og markedsføring til potentielle kunder

3) Ved samhandel med kunder og samarbejdspartnere

4) Ved handel på vores webshop samt

5) Ved tilmelding til vores nyhedsbrev

 

Kontaktoplysninger

Selskab: Hornsyld Købmandsgaard A/S

Adresse: Nørregade 28, 8783

CVR-nr.: 45520811

Telefonnr.: 75687300

Mail: post@hk-hornsyld.dk

Website: www.hk-hornsyld.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Medarbejdere: Når vi indsamler personoplysninger fra vores medarbejdere, sker det med det formål at kunne administrere ansættelsesforholdet, herunder for at leve op til vilkårene i ansættelseskontrakten og for at kunne udøve ledelsesretten.

 

Medarbejdernes personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Medarbejderne får særskilt oplysning om vores indsamling og anvendelse af medarbejderoplysninger samt underskriver eventuelt en samtykkeerklæring i forhold til de behandlingsaktiviteter, hvor et samtykke er påkrævet.

 

Behandlingen af medarbejdernes data er baseret på forskellige retsgrundlag i henhold til det karakteren af data. Således kan det dreje sig om følgende retsgrundlag fra databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1:

 • Samtykke (litra a)
 • Opfyldelse af ansættelseskontrakt (litra b)
 • Legitim interesse (litra f)

 

Ligeledes kan behandlingen baseres artikel 9, stk. 1, litra b (overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder).

 

Salg og markedsføring: Når vi indsamler personoplysninger fra potentielle kunder, sker det for at kunne drive vores virksomhed ved at forøge vores salg. Dine data behandles sikkert og fortroligt, ligesom vi sikrer at indsamle samtykke hvor det er nødvendigt. Behandlingen af dine data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a)
 • Legitim interesse (litra f)

 

Vi anvender desuden personoplysningerne om besøgendes færden på vores hjemmeside til at gøre vores service bedre. Læs mere om vores anvendelse af cookies i vores cookie-politik på http://www.hk-hornsyld.dk/Cookie-%20og%20privatlivspolitik

 

Samhandel med kunder og samarbejdspartnere: Når vi indsamler personoplysninger fra kunder og samarbejdspartnere, sker det med det formål at kunne levere vores services til kunden, samt sikre kvaliteten i det udførte arbejde. Dine data behandles sikkert og fortroligt. Behandlingen af dine data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Opfyldelse af kontrakt (litra b)
 • Legitim interesse (litra f)

 

Handel på webshop: Når vi indsamler personoplysninger ved handel på vores webshop, er formålet at indsamle oplysninger, der kan anvendes til udføre ordren baseret på informationer fra dig. Dine data behandles sikkert og fortroligt, ligesom vi sikrer at indsamle samtykke hvor det er nødvendigt. Behandlingen af dine data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a)
 • Opfyldelse af kontrakt (litra b)

 

Tilmelding til vores nyhedsbrev: Når vi indsamler personoplysninger til udsending af nyhedsmail, er formålet at udføre direkte markedsføring af vores produkter. Dine data behandles sikkert og fortroligt, ligesom vi sikrer at indsamle samtykke hvor det er nødvendigt. Behandlingen af dine data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a)

 

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med personaleadministration indsamler vi almindelige personoplysninger til opfyldelse af et ansættelsesforhold. Medarbejderne er tilstrækkeligt informeret herom.

 

Ved salg og markedsføring indsamler vi almindelige oplysninger, såsom kontaktoplysninger og e-mailkorrespondance. Hvis du i forbindelse med et tilbud ønsker at forhøre dig om kreditvurderinger, indsamler vi yderligere CPR-nummer og tingbogsoplysninger.

 

Ved leverancer til kunder indsamler vi almindelige oplysninger, såsom kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og e-mailkorrespondance. Vi indsamler ligeledes CPR-nummer og tingbogsoplysninger for at kunne foretage kreditvurderinger, til de kunder der ønsker kredit. Vi opbevarer ligeledes købshistorik. Vores sælgere kan desuden tage noter om dig i forbindelse med besøg eller telefonsamtaler, for at huske aftaler og lignende.

 

Ved besøg på vores hjemmeside indsamler vi oplysninger via cookies samt de informationer du sender i forbindelse med handel. Oplysninger om cookies finder du i særskilt cookie politik på http://www.hk-hornsyld.dk/Cookie-%20og%20privatlivspolitik

Oplysninger i forbindelse med handel på webshoppen er almindelige oplysninger såsom kontaktoplysninger, leveringsadresse, faktureringsadresse og betalingsoplysninger.

 

Ved tilmelding til nyhedsbrev indsamler vi almindelige kontaktinformationer herunder navn, e-mail og interesseområder.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre. Dog udleverer vi personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det. Samtidig videregiver vi også personoplysninger i mindre omfang til vores revisor og til eksterne rådgivere. Eksterne rådgivere, som ikke allerede er underlagt en pligt til at behandle oplysninger med fortrolighed, skriver under på en fortrolighedserklæring. Endelig overlader vi personoplysninger til vores databehandlere og underdatabehandlere.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi videresender personoplysninger til organisationer der er dækket ind under lovlig regulering udenfor EU, f.eks. under Privacy Shield regulering. Derudover videresendes data ikke ud af EU.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra ansøgere, vores medarbejdere, potentielle kunder, kunder, samarbejdspartnere, fra besøgende på vores hjemmeside og fra tilmeldinger til vores nyhedsbrev.

 

Opbevaring af personoplysninger

Overordnet opbevarer vi ikke personoplysninger i et længere tidsrum end nødvendigt i forhold til formålet med indsamlingen af personoplysningerne.

 

Vi har vedtaget interne sletteregler, der følges, således at vi løbende sletter og minimerer vores samlede beholdning af personoplysninger.

 

De registrerede kan til enhver tid anmode om at blive slettet. Vi sletter herefter personoplysningerne, med mindre vi har et andet lovligt grundlag at behandle oplysningerne på.

 

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke nogen form for profilering af vores indsamlede data.

 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage

Hvis grundlaget for vores behandling af dine oplysning er et samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter oplysningerne.

 

Du har ret til at få adgang til dine og dine ansattes personoplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig og dine ansatte. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

 

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage, og grundlaget for vores behandling er dit samtykke. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med reglerne.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringen eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine og dine ansattes personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til direkte markedsføring. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os som dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Klage til Datatilsynet

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Læs evt. mere her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik hos Hornsyld Købmandsgaard A/S Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Cokkies på vores Hjemmeside:

Websitet bruger en nødvendig cookies:laravel_session app.heyloyalty.com HTTP 1 dag

Formålsbeskrivelse: Denne cookie muliggør opdateringer og indlejring af indhold på hjemmesiden for hjemmesidens administrator.

Websitet bruger flere cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet

Websitet bruger en cookies fra Sleeknote.com som muliggør popup/konkurencer og lign.

Se hele cookies-deklaration her!

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Du kan Ændring af dit samtykke  eller Træk dit samtykke tilbage her!

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om "Cookies" ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: post@hk-hornsyld.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Hornsyld Købmandsgaard A/S
Nørregade 28
8783 Hornsyld
Telefon: 75687300
Email: post@hk-hornsyld.dk

slet

Nutrifair 2019

NutriFair er Danmarks fagmesse for husdyrproducenter. Messen havde sin debut i 2012, hvor man for første gang kunne åbne dørene for en specialmesse med fokus på produkter til indendørs mekanisering, foder samt dyrevelfærd til den animalske landbrugsproduktion.

Messen er åben fra 9.00 - 17.00 begge dage.

Vi serverer rundstykker og kaffe til de morgenfriske 

Bemandingsplan:

  Onsdag den 16. januar Torsdag den 17. januar
Agro Elmer Krusborg Elmer Krusborg
Agro Grethe Schultz Grethe Schultz
Agro Henrik Bentsen Henrik Bentsen
Agro Hans Christian Larsen Hans Christian Larsen
Agro Lars Hansen Poul Møller
Agro Henrik Rønnow Henrik Rønnow
Agro Jesper Kjærulf Hansen Jesper Kjærulf Hansen
Agro Karsten Krongaard Karsten Krongaard
Agro Kristoffer Nielsen Kristoffer Nielsen
TripleA Aloys Laue Aloys Laue indtil kl. 11.00
Agro Torben Skov Ancher Torben Skov Ancher
N&S Vagn Christensen Vagn Christensen
N&S Gert Christensen Gert Christensen
N&S Jacob Berg Amfelt Jacob Berg Amfelt
HK Skadedyrsservice 1 person 1 person
Agro/ N&S Anders Kristensen og Helle Mogensen Anders Kristensen og Helle Mogensen

Avlsarbejdet er en livsstil

Stald Heiline ved Odder har store ambitioner inden for avl af dressurheste, og har i dag en besætning af avlshopper af meget høj kvalitet

Det fylder alt og er omdrejningspunkt for deres tilværelse. Avl af dressurheste på absolut topplan er drivkraft for dem hver eneste dag, og parret er i de senere år nået rigtigt langt og har en af de bedste avlshestestalde i landet.

- Det gælder om at være vedholdende og blive ved, hvis man går efter succes i avlsarbejdet, siger Line Jensen og Heine Bonde Mikkelsen, Stald Heiline.Heine Bonde Mikkelsen drive Stald Heiline på Kjeldbækvej ved Ørting lidt uden for Odder med god støtte fra Line Husum Jensen. Parret har gennem flere år avlet dressurheste, der har gjort sig gældende på internationalt topplan.

De har seks-otte DV avlshopper og har desuden opstaldet ca. 15 private heste på stutteriet, der er hendes fødegård. Parret overtog stedet i 2004 og de driver i dag et anerkendt stutteri inden for avl af dressurheste.

Begge har arbejde – han arbejder på en institution som nattevagt og hun driver tøjbutikken Anna & Søs i Odder sammen med sin lillesøster, Anna Jensen.


Men det betyder på ingen måde, at hestene og avlsarbejdet kommer i anden række.

- Det er en livsstil for os, og det er noget, vi begge brænder 100 procent for. At avle og vise hestene frem, at se hvor langt vi kan nå, det er dét, der driver os og er vores fælles passion. Vi holder os ikke tilbage for at sige, at vi vil være de bedste, siger de.

- Vi har indrettet vores tilværelse, som vi gerne vil, og selvom hestene tager tid, er vi er enige om det her. Det er vigtigt med en forventningsafstemning og en enighed, for det fylder utroligt meget, understreger parret, der har tre børn - Magnus, Andreas og Linea.

Line og Heine har gennem mange år arbejdet hårdt for at nå dertil, hvor de er i dag med deres stutteri, og de er enige om, at det har været det hele værd.Med i verdens-eliten

Aktuelt har de markeret sig på det absolutte topplan med den syv-årige hoppe, Danciera, der i år er kåret til landets bedste hoppe i syv-års championatet og som netop har opnået flotte resultater ved VM i dressu, hvor hun blev nummer fire i finalen. Hoppen solgte de til Poul Thøgersen for to år siden.

- For nogle år siden købte vi hoppen Danceline i Tyskland. Hun er ud af en super hoppestamme, og hun formår samtidig at levere fantastiske kvalitetsføl gang på gang, fortæller Heine og tilføjer, at Danceline er årsag til den store succes, de i dag har.

Blandt Dancelines føl er den i dag syv-årige Danciera, der er kåret til landets bedste hoppe og som deltog i VM i Holland i august 2018. Hun blev redet af berider Carina Cassøe Krüth, og ekvipagen repræsenterede Danmark og Stutteri Heiline på flotteste vis og fik en flot fjerdeplads. Det var tredje år i træk, Danciera var med i finalen.

Hoppen bærer titlen som verdens bedste hoppe inden for syv-års, da de øvrige medaljetagere var hingste/vallakker.

- Vi arbejder hårdt med det her hver eneste dag, men når man når til sådanne resultater, så er arbejdet og indsatsen det hele værd, siger Heine og tilføjer, at det er en stor glæde og tilfredsstillelse at kunne være med til at løfte det danske niveau for dressurheste på topplan som avler.

- Og vi har det jo begge sådan, at vi får gåsehud og tårer i øjnene, når vi ser Carina Cassøe Krüth ride Danciera, siger Line og tilføjer, at det er kulminationen af mange års avlsarbejde.

Stald Heiline har leveret adskillige topheste i dressuren, og det lille stutteri formår at matche de store, når det gælder om at avle dressurheste på topplan.Småt men godt

Stald Heiline drives efter princippet ”småt men godt”, understreger parret.

- Vi får syv-otte føl om året, det synes vi begge, er et passende niveau. Vi har ingen hingste her på stedet, vi plukker de bedste avlshingste ud, som vi bruger til vores hopper. Vi er heldigvis så privilegerede, at vi kan tillade os at sige, at vi ikke sælger til alle og enhver. Vi vælger selv vores købere ud, siger Heine.

Parret er enige om, at deres stutteri skal køre på denne måde.

- Vi vil have det sjovt, med dét vi gør, og vi har ingen ambition om, at det her skal være større. Men vi har kæmpe ambitioner om kvalitet, det er vores mål og dét, der driver os, understreger de.Moderlinjen er afgørende

Noget af dét, parret er meget opmærksomme på i forbindelse med avlsarbejdet, er moderlinjen.

- Det er utroligt vigtigt, at moderdyret er i orden. Det nytter ikke noget med en halvdårlig hoppe og en super hingst. Mange tror, at det vigtigste er hingsten, men vores råd til avlere er, at de skal tænke sig rigtigt godt om, når de beslutter hvilken hoppe, de bringer i avlen, påpeger Heine.

- Man skal være sikker på, at hestens afstamning er til at avle på. Kig moderlinjen nøje igennem og vær kritisk med dét, du starter op med. Det koster penge at blive en god avler, det nytter ikke noget at tro, at man kan klare sig med et materiale, der ikke er i top, siger Heine og tilføjer, at moderdyret primært præger føllets temperament og gener.

- Man skal huske på, at 80 procent er relateret til moderdyret, det er der mange, der ikke tænker på.

- Dernæst er det også vigtigt at vælge en hingst med en god ridelighed. Det er meget vigtigt for hoppeejere at se sig godt for - og sikkert at vælge hingste, der har leveret deres første rideheste.


Sparring er vigtig

Line og Heine giver gerne gode råd om avlsarbejdet til andre avlere, og de opfordrer også til, at avlere generelt trækker på hinandens erfaring.

- Man skal vide, hvad man gør, og det er en god idé at tale med andre avlere og få gode råd af dem, der allerede har gjort sig nogle erfaringer.

- Det er vigtigt at have et stort netværk, og vigtigt at benytte sig af det. Der er ikke bare én vej at gå, og jeg kan kun anbefale, at nyetablerede avlere brugere andre og spørger om råd.

- Vi vil gerne give råd til avlere, både på topplan og på hobbyplan. For os er det positivt, hvis vi kan hjælpe nye avlere. Kom og få en snak og en kop kaffe, det er også vigtigt, at der er noget socialt om det her, siger Heine.

Netop derfor har Stald Heiline flere gange indbudt til ”avlerdag”, hvor de inviterer avlere til følfremvisning og en god snak om avlsarbejdet.

- Jeg mener, vi mangler lidt mere af dét inden for dansk hesteavl. Det er fantastisk, at det er seriøst og på topplan, men vi skal også huske at snakke sammen og dyrke det sociale. Og så skal man være klar til at tage imod kritiske og konstruktive råd, lyder det.Det rette foder

Line og Heine er meget optagede af hestenes trivsel, pasning og fodring. Betydningen af korrekt fodring spiller en afgørende rolle i avlsarbejdet.

- Det er vigtigt for enhver avler, både hobbyavleren og den professionelle, at man får en god rådgivning omkring fodring. Det spiller en kæmpe rolle, både når det gælder hestenes trivsel og præstationsevne, men også når man ser på økonomien.

Stald Heiline samarbejder med Hornsyld Købmandsgaard A/S, som producerer foderet og rådgiver om den rette sammensætning.

- Her kan vi komme med input og ønsker til foder, og vi kan på den måde fodre efter vores egne værdier. Vi har et godt samarbejde, som betyder, at vi sammen kan finde frem til de bedste og mest optimale løsninger, som passer til lige netop vores heste. Det er et enormt vigtigt samarbejde, som er af stor betydning for os i forhold til de resultater, vi opnår, siger parret.

De er stolte af deres livsværk, Stald Heiline, som de har lagt mange kræfter i at bygge op. I dag kan de glæde sig over at have en besætning af avlshopper af meget høj kvalitet, som gør at de kan gøre sig gældende på det det absolutte topplan, når det gælder avl af dressurheste. 

Folie, bindegarn, net og wrap

På denne side finder du landbrugsfolie, bindegarn, net og wrap

HK tilbyder finansiering af foder

Introducerer nyt koncept til danske svineproducenter

Hornsyld Købmandsgaard A/S er klar til at stille likviditet til rådighed og finansiere foder til danske svineproducenter, der lige nu er hårdt ramt af ekstremt lave afregningspriser og svigtende afsætning.

- Vi har udviklet en ny forretningsmodel, og vi vil gerne samarbejde med svineproducenterne om det her i en tid, hvor det er svært for mange at få økonomien til at hænge sammen, siger salgsdirektør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard A/S.Henrik Hedegaard er dagligt i kontakt med mange landmænd, og han har kendskab til adskillige tomme slagtesvinestalde ude hos producenterne.

- Hvis man ikke kan komme af med sine smågrise, vil det i denne pressede situation for mange være oplagt at gå ind i slagtesvineproduktion, og de tomme stalde er der. Men det kræver likviditet til foder, og her er det i øjeblikket svært at få bankerne med.

Grundig forberedelse

Den private grovvarevarevirksomhed er med på Agromek i dagene fra den 27. til den 30. november, og her kan man booke et møde om det nye koncept.

- Det er noget, der skal tales godt igennem, og det kræver en grundig forberedelse og afstemning. Det skal ikke ske på Agromek, men her er det muligt at få en aftale, så vi efterfølgende sammen kan drøfte situationen og gennemgå den enkelte case.

- Vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at få tingene aftalt og forventningerne afstemt med de rigtige forudsætninger.
 

En fordel for alle parter

Henrik Hedegaard siger, at Hornsyld Købmandsgaard løbende investerer i egen virksomhed for at kunne servicere landbrug i fremtiden.

- Nu går vi så ind og stiller noget likviditet til rådighed for vores kunder i et koncept, som vi har udviklet og arbejdet med siden 2007. Vi vil gerne levere foder, og vi ser det som en mulighed for, at vi kan udnytte kapaciteten i de mange tomme slagtesvinestalde.

- Vi har ikke ejerskabet af grisene, men vi betaler foderet. Landmanden får mulighed for at producere sine slagtesvin og vi leverer foderet mod en transport i afregningen.

- Den ene landmand kan sælge sine slagtesvin, den anden kan leje sin stald ud og vi kan sælge foderet. En fordelagtig situation for alle parter og en ordning, som samtidig kan være med til at opretholde den danske svineproduktion.

- Vi ved, behovet er til stede, og vi går nu ud i markedet med en højaktuel forretningsmodel, siger Henrik Hedegaard, der håber, at det kan medvirke til at løse nogle akutte udfordringer i svineproduktionen lige nu.

Hornsyld Købmandsgaard er meget opmærksom på den alvorlige situation i branchen, og det er på den baggrund, at virksomheden går ind og stiller likviditet til rådighed.

- Likviditeten ude på bedrifterne er under enormt hårdt pres på grund af historisk lave afregningspriser. Det økonomiske pres forstærkes af sommerens tørke, som bevirker at mange svineproducenter mangler foder til deres grise.

- Det pressede marked bevirker, at mange svineproducenter har svært ved at komme af med smågrise, fordi deres faste aftagere ikke længere køber grise, og det er samtidig svært på eksportmarkedet. Så alt i alt er situationen ganske alvorlig for branchen.

Ekspeditions og lagermedarbejder til Hornsyld Købmandsgaard A/S

Vi søger ekspeditions og lagermedarbejder til vore afdelinger i Ejstrupholm og Gødstrup

Jobbet:
Sammen med yderligere 1 kollega sørger i for at modtage varer, holde orden på lageret, oprette ordre og ekspedere de daglige kunder, der kommer i afdelingen.
Du deltager ligeledes i samarbejde med din kollega i kontorarbejde, ekspeditionsopgaver og mindre salgsopgaver målrettet mod landbruget i jeres nærområde.

Dine kvalifikationer:
Du har gerne en fortid fra landbruget, kendskab til branchen eller praktisk erfaring fra ekspeditions og lagerarbejde.
Du har engagement og tager aktivt del i arbejdsopgaverne.
Du har ordenssans, er omhyggelig og kvalitetsbevidst.
Du har gode IT-kundskaber og trives med både kontorarbejde og lagerarbejde.
Truck certifikat er en fordel.

Vores forventninger:
Du er en loyal, engageret og stabil medarbejder, som kan bevare overblikket i en til tider hektisk og spændende hverdag. Vi forventer, at du er fleksibel samt en god holdånd.

Vi tilbyder
En god, dynamisk arbejdsplads med spænding, engagement og smil.

Kontakt:
Send din ansøgning med relevante bilag senest den 9. november 2018 på mail til Henrik Hedegaard hh@hk-hornsyld.dk eller ring på tlf. 72 14 70 05 / mobil 25 27 73 05

Økologi

Agromek er Nordeuropas største landbrugsmesse, der igennem fyrre år har samlet hele landbrugsbranchen under ét tag i løbet af fire begivenhedsrige dage.

I MCH Messecenter Hernings flotte rammer er der rig mulighed for at networke, indgå gode handler, få inspiration og få et unikt indblik i alle de spændende nyheder inden for landbrugsbranchen. I år kan du fra d. 27.-30. november selvfølgelig også møde Nielsen & Smith A/S og Hornsyld Købmandsgaard på Agromek.

Vi er klar på stand K 8112.

Vi ses til Agromek 2018 i MCH Messecenter Herning.

Mød din Produktkonsulent på Agromek - se bemandingsplanen

Besøg Agromeks hjemmeside lige her.

Emmelie Aabech

Emmelie Aabech er 12 år gammel, hun bor i Hjørring og går i 6 klasse.

Emmelie er springrytter og rider på højt niveau både i Danmark og udlandet.Hun har 2 ponyer, en kat 3 pony Claughaun Thady, som hun lige er blevet Danmarksmester på og en kat 2 pony Caller Kiltormer. Der ud over har vi lige købt en hest til hende, som hun skal ride Children på og senere som junior.

Emmelie har hendes ponyer stående hjemme hos hendes far i Bjergby, hvor der er gode faciliteter. Ponyerne/hest har det som blommen i et æg.

Der er store græsfolde og dejlig rolig stald. Emmelis heste foderes med Eggersmann High Energy og mineraler samt wrap fra England. De bedste præmisser for at kunne præsentere i dagligdagen og til store stævner er vigtigt for os.

Emmelie træner i Hjallerup Rideklub hos Rasmus Rise, som også er A banedesigner. De to har et rigtig godt samarbejde, hvilket man også kan se på resultaterne.Emmelie har utallige sejre:

Red Nordisk Mesterskab på hendes gammel pony i Sverige, Streep Wil Racen, DK's mindste 3'er pony på højt niveau i 2017

Distriktsmester individuel distrikt 14 2017

Distriktsmester for hold distrikt 14 2017

Vinder af Grand prix finalen til Baltic Cup 2017

Vinder af Aarhus Mesterskab 2018

4. plads til Hold DM 2018

Vinder af Danmarksmesterskab for kat 3 2018

3. plads til Distrikt Mesterskabet distrikt 14 for hold 2018

Skal ride Audi Cup finalen i Holte om 14 dage.

Venlig hilsen

Emmelie Aabech, Rikke Aabech & Allan Jensen

Følbørnehaven

Mit navn er Birgitte Thomsen Linnet, jeg er 30 år og gift med Michael. Sammen har vi to skønne børn, Megan på 3 og Benjamin på 1.

I december måned 2015 købte vi vores dejlige lille bondegård i Vonge, med i alt 10 HA jord.Siden har alting taget fart, og vi er langt fra færdige med at udvikle og udleve vores ideer og drømme endnu.

Det hele begyndte dengang ridningen var min levevej. Jeg stiftede tilbage i 2012 virksomheden "by Linnet Horses", og i samme omgang oprettede jeg min facebookside ved samme navn.

Navnet har hængt ved og har gennem årene fulgt mig i min færden med hestene.

Dengang handlede mit liv mest om konkurrencer og livet på landevejen med hestene, siden har virksomheden og facebooksidens indhold skiftet karakter i takt med mit liv. I dag er jeg ikke kun rytter men også mor, gårdejer, hobbyavler og følbørnehaveejer.

Jeg har for nyligt stiftet det, der har fået navnet "By Linnet Horses Følbørnehave" og facebooksiden omhandler nu alt, hvad der rører på sig på vores lille gård, lige fra følbørnehave, fodring, stævneaktivitet, byggeri, ungheste, træning, min hestetossede datter og hendes pony Lucas, mv.

Ideen til følbørnehaven opstod allerede i 2014, da vi begyndte at kigge efter gård. Jeg var på daværende tidspunkt selv gravid og havde også netop ifolet min pensionerede konkurrencehest for anden gang.

Jeg har altid haft ungheste som mit fokusområde, så da avl kom ind i billedet blev tanker hurtigt til ideer der kom på tegnebrættet.

Siden vi købte gården er stort set alle weekender og aftner blevet brugt på renovering og byggeri. I år 2017 stod den nye løsdriftstald og grobunden for følbørnehaven således færdig. Et projekt jeg er stolt af da jeg selv har designet, den og min mand  har stået for hele byggeriet helt fra bunden.

Jeg har som tidligere nævnt altid haft en særlig interessere for de unge heste, og da jeg pludselig stod med min avlshoppes første afkom, blev jeg helt naturligt interesseret og nysgerrig i betydningen, af føllets opvækst og udvikling.

Jeg har gennem årene læst, snakket med avlere,  fodereksperter og gjort mig mine egne erfaringer, og dette danner i dag grundlag for mit valg af faciliteter og foder i min følbørnehave.

Af faciliteter tilbyder jeg følbørnehave i løsdriftstald, opdelt efter alder. Hestene har store folde -sommerfoldene endnu større end vinterfoldene.

Der er i øjeblikket 13 føl / plage i følbørnehaven og der er rift om pladserne.

Vinterfoldene er drænede og grusbelagt foran løsdriften, alt sammen for så vidt som muligt, at undgå mug og andre udfordringer som kan forekomne i kontakt med jordbakterier.

Ligeledes har løsdriften i hver afdeling to ind og udgange således hestene altid har nemt ved at finde en vej ud og ikke kommer i karambolage med hinanden. Heste er flugtdyr og det skaber derfor tryghed, ro og minimerer chancen for skader.

Løsdriften er forsynet med frostsikre vandkopper med cirkulation så hestene uanset vind og vejr altid har adgang til friskt vand. Hestene har ligeledes altid adgang til ad libitum kvalitets wrap på den tilstødende fodergang, hvor stråfoderet står tørt og rent så det bedst muligt bibeholder  sin kvalitet efter åbning.

Sværest, forstået på den måde at der er mange meninger om emnet, men i mine øjne også vigtigst af alt, fodrer jeg mine føl og ungheste alene med en vitamin/mineral blanding, som kun indeholder alt det, der betinger en korrekt vækst hos føl og ungheste.

Det er vigtigt for mig, at føllene har en så naturlig vækst som muligt, og derfor også en så naturlig fodring som muligt.

Det er min erfaring at en kombination af ovenstående fungerer perfekt. Jeg er fan af pillefoder, da det er nemt og støvvenligt og jeg har ladet mig fortælle at müsli blot er udviklet for menneskets øjes skyld og ikke andet.

Men... der er jo aldrig regler uden undtagelser, og det sker at jeg får/har en hest, som af den ene eller anden årsag har brug for ekstra kalorier.

Her har jeg valgt at lytte, til de bekendte og garvede avlere jeg kender, og derfor tilbyder jeg disse heste et tilskud af noget så simpelt som dampvalset byg- som de siger "byg gør tyk".

Efter byg er valset og varmebehandlet er det lettere optageligt for hestene og har den ønskede effekt af tilførsel af kalorier, samtidig med at det er prisvenligt.

Alt mit foder handler jeg med stor tilfredshed lokalt hos Hornsyld Købmandsgaard og får det bragt direkte til døren - den service tilbyder de også.

Jeg fodrer med vitamin og mineral blandingen, Golden Mineral, fra Eggersmann som de har "danskificeret" efter danske standarter. Byggen er ligeledes dampvalset, behandlet og pakket hos dem selv.

For mig er det desuden guld værd, at jeg hos Hornsyld Købmandsgaard, lokalt kan købe alverdens hesteartikler lige fra rideudstyr, hegnsartikler, græsfrø og foder når jeg lige står og mangler.

Hjemme hos os bruger vi f.eks. store mængder hestebolcher (25kg sække) og der går jo ikke at løbe tør... Det er dyrt i drift med en hestetosset 3 årig grin

Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at følge mig på facebook via “By Linnet Horses”. Her kan du læse meget mere om mit liv med hestene på vores lille gård.

De bedste hilsner

Birgitte Linnet

Maja Petersen

Mit navn er Maja Petersen, jeg er 25 år gammel og kommer fra en lille by der hedder Højer og det var der det hele startede. Som 4 årig købte jeg min egen pony og efterfølgende kom der to ponyer mere til. Højgårds Spirit var den der lærte mig det hele som ponyrytter med flere placeringer på C og B-plan. I dag har jeg to heste, Højgårds Dexter og Højgårds Rolex.

Min far elskede at avle og i 2004 kom Dexter til verden. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om at Dexter skulle være min første hest som jeg ville ride Grand prix på.Dexter og jeg har mange placeringer sammen fra LA og op til Grandprix. I 2017 startede vi vores første Grandprix til Ecco cup i Sundeved og samme år red vi flere internationale stævner samt Nordisk mesterskaberne.

Min anden hest Rolex er 8 år gammel, han er også avlet hjemme på gården i Højer. Rolex er min kommende stjerne som skal overtage efter Dexter. Vi konkurrere lige nu på MA-Intermerdiare 1 niveau.

Vi bliver til dagligt trænet af Thomas Dolleris Larsen ved AT Dressage – træningen ved Thomas er et perfekt match for både mine heste og jeg. Vi har trænet sammen i 5 år.

Resultater:

Dexter:

3. plads til Eccocup i Sundeved 2017
6. Plads til Nordisk Mesterskab 2017
3. Plads til Ecco cup finalen 2017
7. Plads til dette års Danmarks mesterskab
2. Plads til Ecco cup i Hjallerup 2018 med en Sejr i Intermediare 2 til 68,9 % og 3. plads i GP 65,9 %

Rolex:
6. plads i MA1 Debut til landsstævne på Broholm,
samt utallige sejre og placeringer til Distrikt og landsstævner

Facts om mig

Jeg er 25 år og bor i Esbjerg med min kæreste, til dagligt arbejder jeg ved Blue Water Shipping A/S, træner Dexter og Rolex og er i fitness 3x i ugen.

Jeg har redet siden jeg var helt lille, hvor jeg sad foran min far. Jeg har altid elsket at ride og trænet meget ihærdigt siden jeg var lille for at blive dygtig nok til at kunne ride Grand prix. Det har altid været min drøm at det en dag blev mig der red op af midterlinjen i en Grand Prix, på en hest jeg selv har trænet op. Dexter og Rolex har været mine siden de var føl og jeg har selv stået for uddannelse af dem med hjælp fra Thomas.

Sporten har altid været en stor del af vores familie og min far og mor kørte mig land og rige rundt for at ride stævner.

Min far hjalp mig hver eftermiddag, når han kom hjem fra arbejde hvis ikke jeg var til undervisning. Det har været vores begges mål at ride der hvor jeg er i dag.

Til dagligt fodre jeg med Vrinsk Fra Møllerens hobbylager og E-vitamin og Elektrolytter fra Eggersmann.

Rolex har været meget svær at fodre på, men efter vi skiftede til Vrinsk, har han taget på, sat muskler og fået masser af energi, så han nu er selvgående.

 

 

TripleA A/S søger ekstra procesoperatører

Kunne du tænke dig en spændende hverdag i en virksomhed, hvor organisationen er lille, hvor dine meninger og ideer er vigtige for virksomhedens udvikling, hvor muligheden for indflydelse er stor og deling af viden er naturlig og nødvendig.
Hos TripleA finder du det hele.
Vi er en nystartet virksomhed, der producerer proteinprodukter med den nyeste teknologi.

Jobbet:
TripleA søger procesoperatører, som får ansvaret for, at virksomhedens fuldt automatiserede processer kører optimalt og at produktkvaliteten fortsat er i top. Samtidigt skal du medvirke til at engagement og arbejdsglæde i vores lille organisation fastholdes og udbygges.

Dine kvalifikationer:
Du har meget gerne en uddannelse som procesoperatør eller lignende teknisk erfaring/uddannelse. Engagement og nysgerrighed er det vigtigste for os. Vi sørger for at dine nye kolleger giver en bred oplæring i virksomhedens drift, så du bliver klar til at indgå i et af vores 5 hold.

Vore forventninger:
Du er en loyal, engageret og stabil medarbejder, som kan bevare overblikket i en til tider hektisk og spændende hverdag. Vi forventer, at du er fleksibel og en god, positiv holdspiller.

Arbejdstid:
Vi kører en turnusplan med 5 hold i 12 timers vagter, da produktionen kører 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
Oplæringen af dig vil blive udført i samarbejde med et eller flere af eksisterende hold. Starttidspunkt aftales nærmere.

Vi tilbyder:
En god, dynamisk arbejdsplads med spænding, engagement og smil.

Kontakt:
Send din ansøgning med relevante bilag senest den 15. september 2018 på mail til jve@hk-hornsyld.dk
eller til TripleA a/s, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld, att.: produktionschef Jan Vestergaard.

Hornsyld Købmandsgaard udvider kapacitet

Køber lager i Vamdrup med henblik på at ekspandere i det sydjyske

Hornsyld Købmandsgaard A/S udvider sin lagerkapacitet og ekspanderer i det sydjyske med køb af lager i Vamdrup med plads til 20.000 tons korn.Salgsdirektør Henrik Hedegaard oplyser, at overtagelsen sker pr. 1. juli 2018. Lageret vil være åbent for modtagelse af korn fra den kommende høst.

- Vi forventer vækst i det sydjyske område, og lagerhallerne i Vamdrup ligger rigtigt godt til os med kort afstand til motorvej, siger han.

Mange kan selv levere

Lagerbygningerne er beliggende i et industriområde på Glasvej i Vamdrup og har i en årrække været lejet ud til Overgaard Gods.

Da det blev muligt at erhverve, slog Hornsyld Købmandsgaard til, da det passer perfekt til virksomhedens udviklingsplaner og vækststrategi.

- Med lagerfaciliteter på dette sted giver vi en række kunder gode betingelser for selv at kunne levere korn til os, hvilket vi ved, at mange er interesserede i, hvis mulighederne er til stede og afstanden ikke er for stor.
- Strukturudviklingen i grovvarebranchen i dette område har været således, at landmændene ikke har mange muligheder for selv at levere deres korn, da mange afdelinger er blevet nedlagt.

Styrker sin position

Henrik Hedegaard påpeger, at Hornsyld Købmandsgaard i forvejen står stærkt i området, og at virksomheden med erhvervelsen af lageret har en unik mulighed for at styrke sin position. Samtidig har grovvarevirksomheden generelt brug for ekstra kapacitet på grund af stigende mængder.

- Med lagerhallerne kan vi modtage ekstra korn svarende til ca. 3.000 hektar, og med den centrale beliggenhed i forhold til infrastruktur kan vi let få maltbyg og raps videre til engrosmarkederne.
- Med de nye lagerfaciliteter kommer vi til at stå stærkere i samarbejdet med en række landmænd, og det giver os et godt udgangspunkt i området.
- Høsten er basis for større samhandel resten af året, og det er muligt, vi på sigt etablerer en egentlig forretning i Vamdrup med salg af gødning, såsæd og plantebeskyttelsesmidler, oplyser direktøren, der også forventer et større fodersalg, da konkurrenceevnen på ombytning med korn og foder styrkes væsentligt.

Økologi til Vindelev

Lageret i Vamdrup har i første omgang kun åbent i høst, men vil fremadrettet blive bemandet. Foreløbig bliver det lagt ind under Båstrup-afdelingens ledelse.

I forbindelse med købet af lageret i Vamdrup bliver der struktureret om, så afdelingen i Vindelev bliver rent økologisk lager.

- Vi oplever en vækst inden for økologien, og samler nu økologien på ét sted, nemlig i Vindelev, siger Henrik Hedegaard
.
Hornsyld Købmandsgaard har nu lagerkapacitet til korn i Hornsyld, Vamdrup, Vindelev, Vonge, Aller, Løgumkloster, Mølvang, Båstrup, Ejstrupholm, Gødstrup, Horsens, Niløse og Førslev.

Samarbejdspartnere

En præsentation af nogen af vores samarbejdspartnere

Kristiane Hillern

HMK Horses is a small dressage stable located in Horsens, Denmark.

We’re a Norwegian familiy consisting of Kristiane and her parents Henriette and Magnus.

Kristiane has turned 17 this year, and has been on the Norwegian national team in dressage since she turned 13 and was allowed to compete internationally.

Henriette was earlier a part of the Norwegian national team in age specific classes, and is currently teaching in dressageriding and educating horses.

We have moved to Denmark to be able to work with and ride horses full time, compete with and learn from some of the best in the sport.

Our trainer is Dennis Fisker, but we will still be representing Norway.

As one of the best Norwegian pony dressage riders with the best international results over the last few year, we are certain that Kristiane would represent Your company in the best manner.

In her first season as junior rider (2018) she has been placed at both the CDI competitions she has attended, and is recently picked out to represent Norway at the Nordic Baltic Championship in June.

On the next page You will see a shortlist over Kristianes achievements.

In our riding we are focusing on light aids, and the Code of conduct is highly valued.Healthy, happy horses who are willing to work is important to us and our training consist of various types of workout to keep the horses motivated.

We currently own 6 horses educated at different levels, in addition to three horses we have in training.

2 of the ponies Kristiane competed internationally in addition to her best junior horse was aqquired as uncompeted, and they have gradually become
experienced horses at the highest level by her guidance.

Kristiane has two horses educated to YR/U25 level, so it is likely that she will be seen at international competitions for quite a few years to come.

 

We are looking for a collaborative partner for horse feed and supplementary, and Your high quality trademarks are among our preffered products.

We are aware of your program with profileriders, and would be honoured to be a part of the team.

We hope You will consider Kristiane as a profilerider for Your company, and we’re looking forward to hear from You in that matter.

Regards
Kristiane Henriette Magnus

Rider: Kristiane Askim Hillern
- Startet riding at the age of 4
- Aqquired her first pony at the age of 6
- Competed at the highest level since she turned 12

Merits:
2014, 13 y.o.
- Silver medal in the Norwegian indoor championship, pony kat.2
- Bronze medal in the Norwegian championship, pony kat.2
- Silver medal in the Norwegian championship for team, pony
- Bronze medal for team in the Nordic Baltic Championship, pony kat.2
2015, 14 y.o.
- Placed at CDIP Vestfold (Artic Equestrian Games)
- Bronze medal for team in the Nordic Baltic Chamionship, pony kat.1
- Placed individually in the team competition at NBC
- #24 in the European championship for ponies
- Nominated to the price ”dressage rider of the year” for P/JR/YR in Norway
- Bronze medal in the Norwegian championship for team, pony
- Won her first competition on MB level on horse
2016, 15 y.o.
- Participated in NBC for the 3rd time, with a different pony each year
- Bronze medal in NBC for team, pony kat.2
- Participated at the European Championship at Vilhelmsborg, Denmark
- Silver medal in the Norwegian championship, pony kat.1
- #5 in the ECCO cup overall, pony kat.2
- Started her first competition in MA to 66%
2017, 16 y.o.
- Placed at CDIP Aalborg
- 3rd place in CDIOP Uggerhalne
- Placed in Freestyle at the Nordic Baltic Championship
- #14 and #16 in the fixed programs at the European Championship for pony
2018, 17 y.o.
- Placed at CDIJ Aalborg
- Placed at CDIJ Uggerhalne
- Elected for the Norwegian team for the Nordic Baltic Championship

 

Betingelser Nyhedsbrev

Tilmelding til Hornsyld Købmandsgaards nyhedsbrev
Samtykke gives til:
Hornsyld Købmandsgaard A/S
CVR-nr. 45520811
Adresse: Hornsyld Købmandsgaard, Nørregade 28, 8783 Hornsyld
Kontakt e-mail: post@hk-hornsyld.dk

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev accepterer du følgende vilkår.

Hornsyld Købmandsgaard A/S kan lejlighedsvis ændre disse vilkår. Hvis du fortsætter med at abonnere på og modtage nyhedsbrevene, betragtes det som accept af de ændrede vilkår og betingelser for Hornsyld Købmandsgaards nyhedsbrev. Vi vil dog altid orientere om eventuelle ændringer i vilkårene.

Tilmelding
I forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet skal du oplyse navn/efternavn, e-mail, telefonnummer, adresse/postnummer/by, og interesseområder. Der kan vælges et eller flere interesseområder:

- Møllerens Hobbylager
- Agro/Energi
- HK Mølvang - butik

Herudover registrerer vi ikke andre oplysninger i forbindelse med tilmeldingen.

Brug af din e-mailadresse
Når du har tilmeldt dig til vores nyhedsbreve og valgt interesseområder, anvender vi din e-mailadresse til udsendelsen af nyhedsbreve som indeholder information baseret på hvilke interesser du har valgt, samt servicemeddelelser, der vedrører dit samtykke samt din historik og/eller dine køb.

Service-e-mails, herunder fødselsdagshilsen, påmindelse om uafsluttede kurv, velkomstmail samt e-mails med varer og kategorier, som du har udvist særlig interesse for. Der vil løbende blive udbygget med yderligere service-e-mails, hvilke du ligeledes accepterer.

Som udgangspunkt udsendes nyhedsbrev et par gange om måneden.

Ved valg af interesseområder, vil du modtage informationer om følgende:

- Møllerens Hobbylager
Vær på forkant med udviklingen. Vi sender dig viden samt inspiration og ideer om fodring af dine dyr, relevante tilbud, konkurrencer, tips & tricks samt andet markedsføringsmateriale omkring foder, gødning m.m.

- Agro/Energi
Vi sender viden samt inspiration og ideer, relevante tilbud, samt andet materiale omkring foder, såsæd, energi, planteværn, gødning m.m.

- HK Mølvang butik
Vær blandt de første til at få relevante tilbud, konkurrencer, tips & tricks samt indbydelser til f.eks. ”Hestens dag”, ”Havens dag” o.s.v. Vi sender dig viden samt inspiration og ideer om fodring af dine dyr.

SMS:
Når du afgiver dit mobilnummer, accepterer du at modtage:
- SMS’er med nyheder, aktiviteter, events, tilbud, kampagner, konkurrencer, invitationer og øvrige henvendelser fra Hornsyld Købmandsgaard og dertilhørende valgte interesseområder.
- Servicemeddelelser, der vedrører dit samtykke samt din historik og/eller dine køb.
- Herudover sendes adfærdsbaserede servicemeddelelser såsom tabt kurv, produktinformationer samt øvrige servicemeddelelser. Der vil løbende blive udbygget med yderligere service-SMS ’er, hvilke du ligeledes accepterer.

Indsamling af oplysninger
Vi registrerer oplysninger om din adfærd og brug af nyhedsbrevene - herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links mv.
De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevene bruger vi til at forbedre vores service og gøre os i stand til endnu bedre at kunne målrette og tilpasse indholdet efter modtagernes interesser.
Oplysningerne vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi endvidere i anonymiseret form til statistiske formål.

Afmelding af nyhedsbrev
Du kan til enhver tid frabede dig kommunikation fra Hornsyld Købmandsgaard, såfremt det ikke længere ønskes. Du kan afmelde dig ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af alle e-mails eller ved at skrive til post@hk-hornsyld.dk.
Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev. Herefter slettes din e-mailadresse i modtagerlisten af nyhedsbrevet.

Rettelse af oplysninger
Har du rettelser til dine kontaktoplysninger kan du til enhver tid ændre ved enten at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen, eller ved at kontakte os på post@hk-hornsyld.dk.
Du kan til enhver tid anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger der behandles om dig. Vi behandler dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Indsamling af data

Du giver samtykke til, at Hornsyld Købmandsgaard registrerer og opbevarer data, som afgives til os.

Vi anvender de data, du opgiver til at sende dig relevant og målrettet kommunikation, fx ved at anbefale varer, du tidligere har vist interesse for eller nye relevante varer baseret på dine tidligere køb indenfor vores varesortiment.

Oplysninger og data hverken sælges eller videregives til tredjemand uden dit samtykke, men indsamles til internt brug og opbevares på en sikret server.

Hornsyld Købmandsgaard følger Markedsføringsloven – herunder reglerne om god markedsføringsskik.

Læs mere på www.datatilsynet.dk.

HK Skadedyrsservice

Hornsyld Købmandsgaard kan via HK Skadedyrsservice Aps tilbyde præventiv assistance, for at sikre dig og dine bygninger mod uønskede skadedyr.

Downloade
Salgs- og leveringsbetingelser

Vi bekæmper rotter, mus, kakerlakker, måger, hvepse, myrer, duer, borebiller, kornsnudebiller, væggelus og møl.

Vi kan tilbyde et individuelt opbygget servicesystem, der passer præcist til dine  behov.

Der anvendes kun godkendte midler til bekæmpelse af rotter og mus og andre skadedyr.

Det er veluddannede serviceteknikere med erfaring, der anvender de nyeste og mest effektive midler til at sikre dig en hurtig og effektiv bekæmpelse. Det betyder konsekvent løsning af dit skadedyrs problem til en konkurrencedygtig pris.

Vi er medlem af BS-brancheforeningen for skadedyrsfirmaer.

 

Opretter nyt skadedyrsfirma

Hornsyld Købmandsgaard A/S har etableret HK Skadedyrsservice

Hornsyld Købmandsgaard A/S har oprettet et nyt selskab, HK Skadedyrsservice, der yder professionel skadedyrsbekæmpelse med landbrug som den primære kunde.

- Det er et område, der efterspørges af mange landmænd og som ligger naturligt for os, og vi har nu fundet den rette mand til opgaven, siger salgsdirektør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Allan Lohmann (t.v.) har indgået aftale om HK Skadedyrsservice med salgsdirektør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard A/S. Begge har store forventninger til det nye firma.


Den nye samarbejdspartner er Allan Lohmann fra Gravens ved Egtved. Han har 20 års erfaring inden for branchen og har gennem 15 år drevet sin egen virksomhed, Trekantens Skadedyrsservice, primært med landmænd som kunder.

Han bliver nu driftsdirektør og medejer af det nye firma i HK-regi, og tanken er, at der ret hurtigt skal ansættes flere folk.

- Vi mener, der er en rigtig god synergi i det her. Vi har vores set-up med kunderelationer, ordrekontor, regnskab og fakturering, og Allan Lohmann har stor ekspertise og mange års erfaring på opgaven, siger Henrik Hedegaard.

- Samtidig ved vi, at der er et stort behov for effektiv skadedyrsbekæmpelse, specielt når det gælder rotter, som generelt udgør et stigende problem, tilføjer han.

Fokus på god service

Allan Lohmann har gennem mange år med skadedyrsbekæmpelse oparbejdet en stor viden inden for området.

- Ud over de erfaringer, jeg har gjort mig i mit firma, har jeg i samarbejde med Statens Skadedyrslaboratorium i Lyngby gennemført undersøgelser og været tilknyttet i forskellige sammenhænge, hvilket har været spændende og har givet mig masser af brugbar viden på området, siger han.

Via sit firma har han udført skadedyrsbekæmpelse i Sønderjylland og på Fyn.

- Gennem årene har behovet været støt stigende, siger Allan Lohmann, der har kørt sit firma sideløbende med job på Vingsted Centret som tjener.

- Jeg har altid arbejdet inden for service, og det er der også behov for inden for denne branche, hvor det jo gælder om at servicere kunderne professionelt og med kort varsel.

- Jeg ser meget frem til at tilbyde Hornsyld Købmandsgaards kunder denne service, siger han

Konkurrencedygtig pris

Hornsyld Købmandsgaard A/S har tidligere samarbejdet med et mindre skadedyrsfirma, men går nu selv aktivt ind på markedet. Ud over landbrug vil firmaet også servicere private, offentlige institutioner og virksomheder generelt.

HK Skadedyrsservice vil primært arbejde inden for bekæmpelse af rotter og mus, men tilbyder i mindre omfang også andre opgaver, f.eks. når det gælder mosegrise, muldvarpe, hvepse m.m.

- Vi vil være kendt for god service til en konkurrencedygtig pris, siger Allan Lohmann, der glæder sig til at komme i gang med opgaven.
 

Marknyt 25.04.2018

I disse 2 videoer er der fokus på henholdsvis omsåning og ukrudt i Vinterraps

 

 

Marknyt videoer 2018

På denne side vil man hver uge i vækstsæsonnen kunne følge Hanne Schønning i marken.

Marknyt 18.04.2018 Marknyt 25.04.2018    
       
       

marknyt video 18.04.2018

ved Hanne Schønning

 

 

 

Gødskning af græsmarken

Hestens vigtigste foder er græs/ hø/ wrap

Gødning giver græsplanterne den næring, de skal bruge for at vokse og konkurrere med ukrudtet. Derudover tilfører gødning også sporelementer, der optages af hestene og er med til at fremme dyrenes sundhed.

Græs har især brug for kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K) for at kunne vokse. Uden disse næringsstoffer vokser græsplanterne ikke nok til at danne et tæt græstæppe.

Der kan være meget stor variation i græsmarkers indhold af protein, mineraler, vitaminer m.m.

Dette skyldes at der er forskellige græsarter i marken, græsmarkens alder, jordbundsforhold, nedbør, samt tilførsel af gødning, herunder kvælstof.

Gamle græsfolde har en lavere foderværdi end græs på folde, som er i omdrift, og som får tilført gødning regelmæssigt.

For at holde græsset i vækst vil det være en god idé at tilføre græsmarken gødning regelmæssigt.

(1 hektar = 10.000 kvm)

Foldgødning NPK 18-3-8 indeholder 18 kg N, 3 kg P og 8 kg K pr. 100 kg.

Vedvarende græsmarker og græsmarker med > 50% kløver ca. 300 kg/ha.
Græsmarker med < 50% kløver ca. 600 kg/ha.

Gødningen fordeles med 50 % af mængden i april, 25 % i juni og 25 % i august. 

Husk!
Heste, der går på en mark med sparsomt græs, indtager desuden også sand, hvilket øger risikoen for sandkolik betydeligt.

Etablering og benyttelse af græsmarken til heste

• Græsmarker til heste skal udgøre et fødegrundlag og som regel også tjene som motionsareal.
• Græsset anvendes til afgræsning, wrap, hø eller en kombination heraf. Heste bider planterne langt nede ved jorden, hvilket stiller særlige krav til græsset om et lavt vækstpunkt og en hurtig genvækst.
• Hestenes færden på arealet kræver, at græsserne er slidstærke og danner en tæt bund.
• Vore frøblandinger til heste er optimerede under hensyntagen til alle disse forskellige forhold.

Tidspunkt
Det mest optimale tidspunkt for etablering af græsmarker er om foråret (marts-april) eller i sensommeren (august-september).
Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med fugtighed i jorden og jordtemperaturen er ca. 10°. Såning midt på sommeren frarådes, da der er risiko for en dårlig etablering på grund af tørke.

Sådybde og udsædsmængde
Flere græsarter - f.eks. engrapgræs og timothe -har meget små frø, som max. må sås i 1 cm dybde. Ved for dyb såning spirer de små frø ikke frem og resultatet vil blive en åben mark med plads til ukrudt.
Af de fleste frøblandinger anbefales en udsædsmængde om foråret på ca. 25 kg/ha ved udlæg i dæksæd og ca. 30 kg/ha ved udlæg i renbestand og ved såning i august/september.

Brug af nyt udlæg
Græsset bør mindst have en højde på 12-15 cm, inden afgræsning påbegyndes. Når græsset opnår en vis udvikling, inden det tages i brug, fremmes planternes rodudvikling, d.v.s. man får en græsmark, der bedre modstår slid og tørke.
Slåning af græsset til wrap/ensilage skal ske, når græssets stængler er synlige, typisk fra 1. uge i juni. Slåning af græsset til hø sker typisk omkring Sct. Hans med udsigt til 5-7 dages tørvejr.

Langsom tilvænning om foråret
Uanset hvilken frøblanding man har valgt, er det vigtigt, at der om foråret sker en langsom overgang fra staldfodring til afgræsning for at skåne hestene. Det gælder også de lav-fruktan-holdige frøblandinger til heste med risiko for forfangenhed.

så selv dine krydderurter

I de senere år har krydderurterne igen vundet indpas i den daglige husholdning.

Hvor det før blot var persille, purløg, karse og dild, der udgjorde det sunde grønne drys, er der i dag et stort udvalg at vælge imellem. Og mange af disse kan man selv så.

Mange krydderurter kan sås direkte på voksestedet i april-maj, når frosten er gået af jorden, men flere kan med fordel sås inde allerede fra slutningen af februar. Det gælder f.eks. varmekrævende urter som basilikum og rosmarin.

Ved såning er det vigtigt at benytte den rigtige såjord. Der må ikke bruges almindelig blomstermuld, da den vil være alt for hård ved de små spirer.

Såjorden kan være spiremuld, der er renset for svampebakterier og ikke indeholder næring. Der kan evt. iblandes lidt sand.

Med mini-drivhuse og tørvepotter går det stærkt og ekstra let.

I minidrivhusene får planterne det rette mikroklima, der fremmer en god spiring og vækst. Tørvepotterne er fremstillet af presset tørv, tilsat lidt gødning.

Potterne fyldes med spiremuld, vandes op og tilsås.

Frøet tildækkes kun ganske let eller slet ikke, men trykkes fast i spiremulden. Der vandes ganske let og klarplast med lufthuller lægges over.

Potterne kan følge planterne hele vejen ned i plantehullet ved udplantning, og planternes fine spæde rødder undgår derved at blive ødelagt.

Tips

Har vi nogen gode tips eller idder vil du kunne finde dem på denne side smiley

Husk tildeling af salt eller elektrolytter

Almindelig saltsten er tilstrækkeligt til heste, der ikke arbejder, men er hesten i arbejde bør den få tildelt salt eller elektrolytter.

Årsagen til at hesten skal have tilskud af salt eller elektrolytter er, at heste udskiller en del af disse salte via sved. Hestens sved indeholder
forskellige mineraler, hvor de vigtigste er natrium, klorid og kalium, men mineraler som kalcium og magnesium udskilles i mindre mængder.

Mængden af væsketabet og dermed også mængden af elektrolytter der tabes, afhænger af arbejdstiden, arbejdsbelastningen samt omgivelsernes temperatur og luftfugtighed. Hesten har ingen elektrolytdepoter, som den kan trække på, hvorfor det er nødvendigt
at tildele det dagligt i foderet.

Elektrolytter er betegnelse for mineraler i saltform. De er vigtige bestanddele af hestens kropsvæske.

Mangel på elektrolytter kan bl.a. føre til nedsat fornemmelse for tørst/sult, nedsat nerve- og muskelfunktion, og derved nedsætte hestens præstationsevne samt øge risikoen for fordøjelsesproblemer.

De fleste foderprodukter indeholder ikke tilstrækkeligt med mineraler (primært mineralerne natrium og klorid) til at dække hestens saltbehov.

Hvis foderet indeholder for meget salt, vil det suge fugt fra omgivelserne og dermed nedsætte holdbarheden væsentligt. Almindeligt salt (fint eller grofthakket) er nok til heste i let-moderat arbejde, da de primært udskiller de mineraler der er i salt (natrium og klorid).

Elektrolytter skal gives til heste i hård træning/stævner, ved varmt vejr eller under transport, da hesten har behov for andre mineraler end natrium og klorid.

Elektrolyt- eller salttilskud kan tildeles i foderet eller i drikkevandet.

Generelt anbefales det at tilføre elektrolytterne i foderet, da man ellers kan risikere at hesten ikke får drukket nok pga. den ændrede smag i drikkevandet. Man kan med fordel fordele elektrolyttilskuddet på dagens måltider, da alle måltider smager ens og hesten
ikke frasorterer det foder, der indeholder salt/elektrolytter.

Omkring fodring med elektrolytter, bør man generelt huske at:
• Saltsten til konkurrenceheste er ikke tilstrækkelig til at dække deres behov for elektrolytter, men alle heste bør altid have adgang til en.
• Det er nødvendigt at tildele elektrolytter til heste som trænes hårdt og over lang tid, da de har en stor svedproduktion (især military- og distanceheste).
• Alle heste der trænes i varmt vejr, har behov for tilskud af elektrolytter.
• Hesten skal gradvist vænnes til elektrolytter, hvis det blandes i  drikkevandet.
• Giv altid vand og elektrolytter samtidig - hesten må ikke være dehydreret ved tildeling af salt/ elektrolytter.
• Mangel på elektrolytter kan få alvorlige konsekvenser for hesten (bl.a. nedsat udholdenhed og præstation, dehydrering, hedeslag m.m.) .

Kyllingerne stortrives med nyt foder fra HK

Mindre foderforbrug og hævet slutvægt hos kyllingeproducent efter skift til foder fra Hornsyld Købmandsgaard A/S

Bedre trivsel, mindre foderforbrug og hævet slutvægt. Kyllingerne spiser mindre og opnår hurtigere vægt. En ren win-win situation, der også mærkes på bundlinjen.

Der er 34.000 kyllinger i hver af de 2 huse.Sådan er det i kyllingestaldene hos Solveig og Jens Kristian i Nørmark i Struer, der for et års tids siden skiftede til nyt foder. Selv er de ikke i tvivl om, at foderskiftet har haft en gavnlig effekt og er årsag til den positive udvikling.

De producerer ca. 550.000 kyllinger på årsbasis, og deres produktion er fordelt på to huse med plads til 34.000 kyllinger i hvert hus. Kyllingerne slagtes, når de er 34 dage gamle, og der produceres 8,5 hold kyllinger om året.

- Da vi hørte, at Hornsyld Købmandsgaard var startet op med fjerkræfoder, blev vi interesserede i, hvad de havde at byde på. Vi har altid stor fokus på foderforbrug, tilvækst og sundhed i produktionen, og vi følger meget med i, hvad foderstofleverandørerne tilbyder og hvordan de performer, fortæller Solveig.
- Vi kørte tre hold igennem med hvert sit foder for at have en præference, og vi kunne se, at det nye foder virkede. Det var ingen tilfældighed, at det hele gik bedre i den stald, hvor vi brugte foder fra HK, siger Jens Kristian.

Parret kunne registrere et langt bedre klima i staldene, og det blev nemmere at holde en god strøelse. Og produktionstallene talte deres eget sprog. Dødeligheden faldt fra ca. 3-3,5 procent til 2 procent. Tilvæksten steg og der skulle bruges mindre foder til at producere et kilo kød.

- Før brugte vi 1,56 kilo foder til at producere 1 kilo kød. I dag bruger vi 1,45 kilo foder til at producere 1 kilo kød, og det kan selvfølgelig mærkes på totaløkonomien, fortæller de.

Forædlet sojaprotein

At der er så markante fordele ved foderet, tilskriver ægteparret, at det indeholder det nye proteinkoncentrat AX3Digest®, der fremstilles af TripleA.

- Samarbejdet med vores foderleverandør er afgørende, siger Solveig og Jens Nørmark, der her ses med salgschef for fjerkræfoder, Jesper Kjærulff Hansen, Hornsyld Købmandsgaard A/SSalgschef Jesper Kjærulff Hansen, Hornsyld Købmandsgaard, forklarer, at styrken i TripleA’s proces er, at råvarens protein opkoncentreres og vaskes ren for stoffer, der især generer sarte maver på nyfødte dyr.  AX3Digest® kombinerer høj fordøjelighed med skånsom proteinfodring. Derved udvikler kyllingerne en sund og stærk tarm fra dag 1.  Kyllingerne har let ved at optage de vigtige proteiner. Det giver en god foderøkonomi, sundhed og velfærd i besætningerne.

Produktionen foregår på den nye fabrik TripleA, et datterselskab i Hornsyld Købmandsgaard. Proteinet udtrækkes skånsomt med en helt ny patenteret metode udviklet på Københavns Universitet. TripleA producerer primært højkvalitetsproteiner til forskellige typer ungdyrfoder.

- Efter at vi har kørt med foderet i et års tid, er vi slet ikke i tvivl om, at den markante fremgang hænger sammen med den måde, Triple A udvinder kvalitetsproteiner på, siger parret.
- Vi ser hele tiden på dyrenes adfærd, når vi vurderer på det foder, vi bruger. Det er en balancegang, hvor vi også vurderer på vand, strøelse, temperatur og fugt i stalden. Det hele hænger sammen. Man skal virkelig lære et foder godt at kende.

Børn, mad og kyllinger

Solveig og Jens Kristian har haft landbrug siden 1985, og i de første år havde de slagtesvin. I 2007 købte de ejendom nummer to med kyllingeproduktion på. De har også haft kødkvæg, og de har gennem mange år drevet et staldvaskefirma, hvor de vasker stalde for andre husdyrproducenter.

Solveig er oprindeligt uddannet som køkkenleder, og har siden haft pædagogisk arbejde med børn i en skolefritidsordning.

- På et tidspunkt var der en kyllingefarmer her i området, der spurgte, om det ikke var noget for mig at passe kyllinger. Jeg svarede nej, men sagde, at det måske var noget for min kone, fortæller Jens Kristian.

Solveig var interesseret og sagde ja til jobbet, og hun blev hurtigt bidt af det. Efter to år startede ægteparret deres egen kyllingeproduktion, som hun primært stod for.

Solveig og Jens Kristian Nørmark i kyllingestalden, hvor trivslen er stor.- Jeg kunne se, at hun tjente lige så meget på en kylling, som jeg gjorde på en gris, så vi besluttede at stoppe med slagtesvin, fortæller Jens Kristian, der fortsatte med staldvaskefirmaet, der i dag har to en halv ansat foruden ham selv.

Brug sanserne

Parret har hver deres ansvarsområder i landbruget, men hjælper ellers hinanden med opgaverne. Også i marken, hvor der er 80 hektar med frøgræs og korn, der skal passes.

For Solveig har det været fantastisk at blive kyllinge-opdrætter.

- Det har jeg aldrig fortrudt, og jeg kan bruge mine erfaringer fra tidligere. Som køkkenleder ved jeg, hvor vigtig en god og nærende kost er. Og som pædagog ved jeg, hvor vigtigt det er med trivsel. Det gælder uanset om det er børn eller kyllinger, siger hun.
- Det handler meget om management. Det gælder om at se, mærke og fornemme, og det er vigtigt at bruge sine sanser, når man træder ind i stalden.

Hun har også haft overskud til at engagere sig organisatorisk, og har siddet i bestyrelsen for Dansk Slagtefjerkræ samt været formand for leverandørforeningen HK Scan.

- Der er masser af management forbundet med at passe kyllinger, siger Solveig Nørmark.

En god dialog

Foderet spiller en meget stor rolle i kyllingeproduktionen, og i den forbindelse er Solveig og Jens Kristian glade for samarbejdet med Hornsyld Købmandsgaard.

- Vi har en god dialog, og de er lydhøre over for de ting, vi kommer med. Der kan være noget, der skal justeres og rettes til, og det får vi altid en god snak om. Det kører med tillid og respekt, og det betyder meget for os, siger Solveig.
- Det er godt, der er flere spillere på banen, når det gælder fjerkræfoder. At der er flere producenter i markedet, skaber konkurrence og er med til at hæve overlæggeren. Jeg synes, det er positivt at nogle af de mindre foderstoffirmaer kan gøre sig gældende.
- Samtidig ser vi det som en fordel, at Hornsyld Købmandsgaard også er leveringsdygtige i andre produkter, f.eks. strøelse, gødning, kemi, diesel samt trælastvarer, lyder det fra parret, der er blevet tilknyttet virksomheden som partnere og på den måde har et tættere tilhørsforhold.
- Foderet og det gode samarbejde omkring dét er det primære, men vi ser andre fordele i at være samarbejdspartnere med HK, og vi føler, vi har fået meget med oven i hatten, understreger de.

Sprøjteteknik

Dokumentation for anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteudstyr

Dyser med 90 procent afdriftsreduktion

Få bedre virkning or reduceret afdrift af jordmidler

Danmilk

Få allerede nu et godt tilbud på vores Danmilk produkter til kalve
 

Foderbehov til fosterproduktion

Det meste af fosterets vækst sker inden for de sidste 3 måneder af drægtigheden.

Avlshoppernes sundhed og trivsel er en forudsætning for, at vi får levedygtige føl.

Dårligt foder og mangel på næringsstoffer vil i høj grad påvirke hoppernes evne til at formere sig.

Hoppen er drægtig i ca. 11 måneder. Fosterets vækst er meget langsom de første 8 måneder af drægtighedsperioden. Hvis hoppen er i passende huld, er det ikke nødvendigt at ændre fodringen i denne periode.

Det meste af fosterets vækst sker inden for de sidste 3 måneder af drægtigheden.

I de sidste 3 måneder af drægtigheden øges behovet for protein, kalk, fosfor og andre mineraler forholdsvis mere end behovet for ekstra energi.

Det er i de sidste 3 måneder af hoppens drægtighed at man skal tænke ændring i foderplan:

Eggersmann Zucht Müsli er tilpasset de krav der stilles til et effektivt foder til avlshopper.

Hopper fra 9. drægtighedsmåned 300 g pr 100 kg kropsvægt pr. dag

Hopper fra 11 drægtighedsmåned 500 g pr. 100 kg kropsvægt pr. dag

Diegivende hopper 1. - 3 måned 500-600 g / 100 kg kropsvægt pr. dag

Hvis der tildeles mindre anbefales der et tilskud af Golden mineral.

Vi handler med følgende mærker

Vi handler med varer fra følgende leverandører:

 • Møllerens : foder til alle dyr
 • Carnivor: Hundefoder
 • Eggermann : hestefoder
 • Dangro/ Amequ: hestefoder
 • Royal Canin: hunde/katte foder
 • Hills: hunde/katte foder
 • Kingsmoor : hunde/katte foder
 • Arion: hunde/katte foder. Kommer i 2018
 • HKM: Rideudstyr
 • BR : rideudstyr
 • Blue Hors: plejeprodukter til hest
 • KW: hunde og katte artikler
 • Petcare: Tyggeben og hundesenge
 • My Family: hundetegn ( vi graverer på stedet)
 • Eurodan sko: træsko
 • Eccostyle: giftfri bekæmpelse
 • Ryom: hegnsartikler, haveredskaber, staldartikler, støvler, mm.

Kvalitetskoordinator

Hornsyld Købmandsgaard A/S søger en dygtig kvalitetsmedarbejder til varetagelse af kvalitets- og laboratorieopgaver.

 • Som Kvalitetskoordinator får du ansvaret for løbende opdatering af vores kvalitetssystemer til fabrikker og kornlagre. Opgaverne omfatter følgende – Ansvar for audits af fabrikker og lagre – vi er pt. certificeret efter ISO 22002-6 og GMP+  og derudover har vi en række andre certificeringer vedr. fjerkræfoder og planteavl.
 • Indsende prøver af råvarer og færdigvarer til eksternt laboratorie.
 • Ajourføre analyseplaner til foderproduktion.
 • Ajourføring af vores kvalitetsstyringssystem (IPW).
 • Ansvarlig for kornanalyser i samarbejde med ordrekontoret.

Som kvalitetskoordinator vil du indgå som en naturlig del af dagligdagen med tæt kontakt til fabrikker, foderoptimeringsafdeling, logistik og ordrekontoret.

Din faglig profil:

 • Du har en baggrund som f.eks. laborant eller Jordbrugsteknolog eller anden relevant baggrund.
 • Du er fortrolig med anvendelse af IT som et dagligt værktøj.
 • Du kan begå dig på engelsk i skrift og tale.
 • Har du erfaring med produktion af foderstoffer eller fødevarer og derigennem erfaring med HACCP, vil det absolut være en fordel.


Vi forventer at du:

Besidder en god portion humor og trives i en travl hverdag med mange opgaver.

Er ansvarsbevidst, har overblik og tager initiativ til løsninger og optimeringer.

Arbejdstiden er 30-37 timer.

Vi tilbyder dig et job i en spændende virksomhed, som er i konstant udvikling og vækst.

Gode ansættelsesvilkår med løn efter kvalifikationer.

For yderligere spørgsmål kontakt salgsdirektør Henrik Hedegaard 25277305 HH@hk-hornsyld.dk eller Produktchef Torben Skov Ancker 25277311 TSA@hk-hornsyld.dk
Læs mere om Hornsyld Købmandsgaard: www.hk-hornsyld.dk

Nutrifair 2018

Mød os på Nutrifair messen i Frederiecia 17. - 18. januar 2018

Stand A-1152

Messen er åben for gæster begge dage fra 9.00 - 17.00

Bemandingsplan

  Onsdag d. 17. januar Tordag d. 18. januar
Agro EKR EKR
Agro GSP PM
Agro HBE BJ
Agro HC HC
Agro HH HH
Agro HRO HRO
Agro JKH JKH
Agro KKR KKR
Agro KNI KNI
Agro SKP SKP
Agro TSA NNI
N&S VC VC
N&S JB JB
Trow (Selko) 1 person 1 person
Agro (AK) (AK)

 

Medarbejdere på standen under messen:

AK Anders Kristensen BJ Briam Jensen
GSP Grethe Schultz EKR Elmer Krusborg
HC Hans Christian Larsen HBE Henrik Bentsen
HRO Henrik Rønnow HH Henrik Hedegaard
JKH Jesper Kjærulf Hansen KNI Kristoffer Nielsen
KKR Karsten Krongaard LJP Lars Jørgen Pedersen
NNI Niels Nielsen PR Peter F. Rasmussen
PM Poul Møller SKP Søren Kræn Pedersen
TSA Torben Skov Ancker VC Vagn Christensen
JB Jørgen Blomstrøm    

Grib chancen og tro på det

Det gælder om at se muligheder og skabe nye forretningsområder Om at tænke stort og sætte projekter i værk Hvis man tror på idéen, arbejder hårdt og knytter dygtige medarbejdere til sin virksomhed, skaber man
vækst

Sådan tænkte den 24-årige vendelbo, Jørgen Jepsen, da han kom til Hornsyld i 1932 Dengang var arbejdsløsheden i Danmark høj Priserne for landbrugets produkter var lave, og det var krisetid.

Betingelserne var svære og udfordringerne var store Mange havde svært ved at tro på fremtiden Alligevel satte Jørgen Jepsen Senior sig for, at han ville drive købmandsgård i Hornsyld Noget de fleste havde svært ved at se muligheder i Men det lykkedes for ham at bygge en forretning op helt fra bunden, selv om tiderne var vanskelige.

Drivkraften for ham var det gode købmandskab, den direkte og personlige betjening og den åbne og ærlige dialog – både i forhold til kunder og leverandører.

De samme værdier og holdninger gør sig stadig gældende Det gode købmandskab og skabertrangen er fortsat i højsædet, det har alle dage været udgangspunkt for Hornsyld Købmandsgaard A/S

Den blandede landhandel, der blev etableret under beskedne former, er blevet til en stor professionel milliardforretning En virksomhed, der konstant har nye forretningsområder for øje og som tilknytter dygtige medarbejdere, der brænder for sagen.

I forbindelse med virksomhedens 85 års jubilæum besluttede ledelsen at udgive et jubilæumsskrift En fortælling om en fremtidsorienteret virksomhed med fokus på vækst – koblet sammen med historien En historie der skal fortælles, mens erindringen om stifte-
ren, Jørgen Jepsen Senior, stadig er levende.

Det er blevet til en fortælling om en spændende virksomhed båret frem af markante personligheder med en stærk tro på fremtiden.


God fornøjelse med læsningen af en ægte iværksætterhistorie

Lene Tingleff

Problemløser til løs/ blød afføring

Vi har fået dette brev fra Alexandra som har fået løst hestens problemer med løs/ blød afføring

Tak til Eggersmann foder og faglig kompetent vejledning - SÅDAN!!

E N D E L I G!!!
8 år med sporadisk løs/blød afføring har været bekymrende, kostet dyrlægebesøg, og givet en masse ekstra arbejde i form af foderskift, vask af hestemås, og nedvaskning af boksvægge i tide og utide.


Dyrlægebesøgene har ikke vist noget der var galt med ponyen, det eneste der kunne konkluderes var, at han nok var følsom overfor de svampesporer der er umulige at komme udenom i selv det bedste hø. Hans ormetal har været så lave, at det kun har været den sædvanlige efterårsbehandling af bændelorm der har været påkrævet.

Vores 10 årige pony, Aberlour Albin, en Welsh Sec.C, er nu helt fri fra løs/tynd mave!!!

Det er fuldkommen uvirkeligt, at problemet nu endelig er løst takket være Eggersmann Struktur Equichamp samt utrolig faglig kompetent vejledning fra Hornsyld produktkonsulent Jeanet Pedersen, der hjalp med at udarbejde en fodersammensætning der blandt andet indeholder Eggersmann Struktur Equichamp, DarmFit, roepiller, PanaHORSE, et godt tørt hø.

Igennem alle disse år har jeg prøvet diverse andre foderproducenter, jeg har skiftet hø og strøelse, jeg har tænkt alt igennem - og alligevel ramt ved siden af – og på trods af, at jeg godt ved, at probiotika og gær er meget sundt for mennesket, tænkte jeg ikke dette ind i mine hestes diæt.

Jeg tror på, at Struktur Equichamp er problemløseren: det er jo selvsagt at tarmfloraen er i uorden, når afføringen igen og igen er løs. Der er tilsat gær i Struktur Equichamp og netop dette er fantastisk da gæren støtter den biotiske fordøjelse i både tynd - og tyktarmen, hvilket tilvejebringer en optimering af optagelse af næringsstoffer.

Vores tre stor-ponyer, hvoraf de to lige er blevet to år, og derfor er gået fra Zucht Müsli til Equichamp, oveni dette supplerer jeg med Eggersmann Golden Mineral, da de er nøjsomme og ikke får tildelt nok müsli til at få dækket deres viamin og mineral behov helt. Oveni dette får de også Møllerens Roepiller. Denne fodersammensætning virker perfekt, og vi kan se vores plage udvikle og sætte masse og huld de helt rigtige steder!

Vi har gennem årene prøvet andre foderproducenter, men har aldrig fundet noget der tilnærmelsesvis har kunnet stå mål med Eggersmann.

Nyder det sociale liv omkring hestene

Familien Hellmers har mange bolde i luften på Midtjysk Ridecenter, som har været base for Hanne Hellmers i snart 40 år og er hendes livsværk

- Det her er et familieforetagende, som vi er sammen om, siger Hanne Hellmers, her sammen med sønnen Alexander, der underviser og tager del i opgaverne på ridecentret.


Det sociale liv på staldgangen, kontakten med rytterne og alle de forskellige aktiviteter og arrangementer med udgangspunkt i hestene er dét, der driver Hanne Hellmers og hendes familie.

Midtjysk Ridecentret har mange aktiviteter og er hjemsted for Rideklubben Hinnitus. Stedet summer af liv, og her er konkurrenceridning på højt plan samt elevundervisning og handicapridning. Et samlingssted for alle, der elsker heste og ridning på ethvert plan.

På ridecentret er der opstaldning, konkurrencestald, undervisning, opdræt af heste, ridefysioterapi og handicapridning, kurser i teambuilding, populære ridelejre, familieferie samt salg af heste og ponyer.

- Jo, vi har mange bolde i luften. Sådan vil vi helst have det, og vi kan godt lide det hele, siger Hanne Helmers, der driver stedet sammen med sin mand, dyrlæge Poul Hellmers samt sønnen Alexander Kjeldsen Foruden dem selv er der fem ansatte.

- Mit livsværk

Midtjysk Ridecenter i Thorning ved Kjellerup ligger i naturskønne omgivelser tæt på skov og marker – og med god adgang til mange ridestier. Der er heller ikke langt til Hærvejen.

Der har været ridecenter på adressen i omkring 50 år, og Hanne kom til stedet i 1980 sammen med sin daværende Kæreste, Erik Kjelsen. Han blev ramt af sygdom, men har stadig sin daglige gang på ridecentret.

- Ridecentret her er mit livsværk, siger Hanne Hellmers, der har været på stedet gennem 37 år.


- Stedet har udviklet sig voldsomt siden jeg kom hertil for 37 år siden, og vi har haft en del knopskydning hen over årene, siger Hanne, der har 75 bokse, to ridehaller, tre udendørs dressurbaner, en udendørs springbane samt masser af gode, store græsfolde.

- Da vi kom hertil, var der en lille ejendom med en rideskole langt ude på landet, og man kan vist godt sige, at det var ”in the middel  of nowhere”. Men der er altid kommet masser af mennesker og gør det stadig. Det her, det blev mit livsværk, som jeg er glad for at dele med min familie og mine nærmeste, siger Hanne med et smil.

Pris for socialt engagement

Hanne lægger ikke skjul på, at de første år bød på udfordringer og modgang.

- Vi havde ligesom bygget det hele op på salg af heste, men det var svært, da min kæreste blev syg. Men jeg ville ikke give op. Jeg uddannede mig til handicap-rideinstruktør og startede senere op med ridefysioterapi.

- Det var spændende, og mange havde rigtigt meget ud af det. Det greb om sig og jeg kunne mærke, at jeg var slået ind på det rigtige. Jeg er sådan indrettet, at jeg kæmper, når jeg møder modgang, og det betød fantastisk meget for mig, at jeg gennem heste og ridning kunne hjælpe andre til at få en bedre tilværelse.

- I 2006 fik jeg Nordeas Erhvervspris som en påskønnelse for mit sociale engagement og dét, jeg havde bygget op. Det betød enormt meget for mig at få denne pris, det var en stor påskønnelse efter nogle år, hvor det var ret svært at få tingene til at hænge sammen.

Fælles lidenskab for heste

I 1995 blev Hanne gift med Poul Hellmers, der er dyrlæge. Han har samme lidenskab for heste og ridning som Hanne, og selv om de har hvert sit arbejdsmæssige område, er hestene fællesnævner i deres tilværelse.

I 2014 blev de begge ramt af alvorlig sygdom, og i den forbindelse kom Hannes søn, Alexander, hjem for at hjælpe til. Han er multimediedesigner og musiker, men lige nu er han aktiv på Midtjysk Ridecenter, hvor han underviser, rider springhestene og tager del i alle opgaver i dagligdagen.

- Vi er begge kommet på den rigtige side af sygdommen, og det har været fantastisk vigtigt for os, at Alexander kom hjem og tog del i det hele. Det fungerer fint, at det her er et familieforetagende.

- Stedet her er jo mit livsværk, som vi sammen har bygget op, og det betyder enormt meget for mig, at det kører godt. Det giver god mening for mig at lære børn at ride og at undervise handicappede i ridning. Det gør så meget godt for dem, og jeg nyder i det hele taget alt det sociale liv omkring hestene, som der er her på stedet.

En bred vifte af tilbud

På Midtjysk Ridecenter er der mange toptrænede konkurrenceheste og topdressurheste tilknyttet konkurrencestalden. Der er ansat en berider, og der er fire undervisere på stedet.

- Vi har opdræt og salg af heste, og vi rider selv alle de unge heste til, fortæller Hanne, der hver sommer gennemfører ridelejre, som der er meget stor søgning til. Det samme gælder teambuilding kurser, der ligeledes er populære. De planlægges efter individuelle ønsker og ud fra, hvad der ønskes og er behov for.

- Vi sælger ca. 200 ridetimer om ugen samt 135 handicaptimer, og hertil kommer alle de private ryttere. Vi har et højt aktivitetsniveau, og sådan vil vi også gerne have det, fortæller Hanne, der holder af den travle hverdag med liv omkring sig.

Foderet er afgørende

Hvad enten det gælder en hest, der bruges til elevundervisning eller en toptrænet konkurrencehest, der skal yde maksimalt i de store konkurrencer, spiller foderet en stor rolle.

 
- Foderet er afgørende for hestenes trivsel, siger Hanne Hellmers, der her er en tur i folden hos unghestene sammen med Marianne Jepsen fra Hornsyld Købmandsgaard A/S.


- Foderet er afgørende for hestens sundhed og trivsel. Vi fodrer med ”Power Pellets” fra Hornsyld Købmandsgaard A/S som grundfoder i kombination med græs, hø og evt. havre.  Det er vi utroligt glade for, og vi kan se, at hestene er trivelige og befinder sig godt med dette foder.

De har en foderaftale med Hornsyld Købmandsgaard, som producerer og leverer foderet i løs vægt.

- Det er Hornsyld Købmandsgaards produkt og deres opskrift, og det rammer lige præcist dét, vi har brug for. Et super godt kvalitetsprodukt, siger Hanne Hellmers, der også bruger produkter fra Eggersmann som supplementsfoder efter individuelle behov.

- Power Pellets er nemt at have med at gøre, og vi har et rigtigt godt samarbejde med Hornsyld Købmandsgaard, som altid er klar til rådgivning og god service på det fodringsmæssige område, siger Hanne.

Midtjysk Ridecenter samarbejder på fodringsområdet med Hornsyld Købmandsgaard A/S, som leverer foderet i løs vægt. Marianne Jepsen fra Hornsyld Købmandsgaard ses her sammen med Hanne Helmers (t.h.)


 

Vores kornfrie foder varianter

Kornfri specialfoder er sund ernæring til heste, forebygger fedme og understøtter stofskiftet.

Low Carb er det moderne slogan for kraftfoder. Foderet har lavt indhold (Low) af letfordøjelige kulhydrater (Carb) som sukker og stivelse.

I forskellige sygdomme som PSSM, Cushing, EMS (Equine Metabolic Syndrome) og Laminitis er en reduktion af stivelse og sukker i foderet en nødvendighed. Årsager til sådanne sygdomme er stofskifte forstyrrelser i varierende grader og kilder. Dette skyldes i høj grad en overforsyning af kulhydrater fra korn, som for de berørte hestes vedkommende føre til en tilsvarende fedme. Som forebyggelse og rehabilitering af disse sygdomme og deres indvirkning, anbefaler de professionelle foruden en tilstrækkelig daglig motion også et foder med minimal stivelse og sukker, for at skåne stofskiftet. Desuden er disse produkter lavere i energiindhold end stivelsesholdige fodervarianter, dvs. foder der indeholder korn. Dette gør dem egnede til målrettet vægttab hos overvægtige heste og på grund af reduktionen i kropsvægten, kan forstyrrelser i stofskiftet derefter reduceres.

Er korn nu generelt farligt og bør alle heste fodres kornfri?

Svaret er nej! Nøglen er mængden af kraftfoder. Når du vælger foderstrategi for din hest er det vigtigt at gøre det med sund fornuft og være opmærksom på de naturlige behov for det enkelte dyr. Alpha og Omega er en tilstrækkelig mængde hø/wrap - grovfoder af god kvalitet er grundstenen i enhver foderplan! En tommelfingerregel er minimum 1,5 til 2 kg grovfoder pr. 100 kg levende vægt. Med denne mængde er mange heste allerede dækket ind med de fleste af deres energibehov, men hvis hesten derudover tildeles kraftfoder, skal denne ration justeres individuelt efter motion og arbejdsindsats.

Struktur Kornfri (Struktur Getreidefrei)

Fordele:

 • stivelse og sukker-reduceret
 • ideel til fodring af heste med stofskiftesygdomme, kan anvendes som det eneste kraftfoder
 • høj andel af struktur øger tyggetiden og spytproduktion, som forbedrer miljøet i mavesækken
 • lavere mængde af kraftfoder med bedre fordøjelighed og energiforsyning, som i kombination med grovfoder af god kvalitet, beskytter den relativt lille mavesæk, følsomme fordøjelsessystem og tarmkanalen
 • med høj kvalitet af vegetabilske fedtsyrer

Revital Cubes

Fordele:

 • mere effektiv energikilde fra risklid
 • der går ikke ufordøjet stivelse videre til stortarmen
 • fodermængden reduceres
 • protein af meget høj kvalitet
 • optimalt indhold af vitaminer og mineraler
 • stabilisering af stofskiftet gennem specielt sammensat urteblanding

 

 

Hornsyld Købmandsgaard bedst til smågrisefoder

Placeret som nummer et i firmaafprøvning fra SEGES

Smågrisefoder fra Hornsyld Købmandsgaard A/S ligger i top og har fået den bedste placering i den seneste firmaafprøvning gennemført af SEGES.

  
- Placeringen bekræfter de gode og stabile resultater, vores kunder oplever, påpeger Henrik Hedegaard (t.v.) og Torben Skov Ancker.


Afprøvningen, som blev offentliggjort sidst i september, viser, at smågrisefoderet fra Hornsyld Købmandsgaard er signifikant bedre end foder fra de øvrige deltagere i testen, nemlig DLG, Danish Agro, ATR og Himmerlands Grovvarer.

SEGES Svineproduktion gennemfører afprøvningen ved at opfordre de enkelte firmaer til at indstille de smågriseblandinger, som de producerer mest af. Formålet er at give et billede af produktionsværdien i smågrisefoderet.

Blandingerne afhentes ved de enkelte firmaers kunder uden firmaernes kendskab, hvorefter de bliver testet på forsøgsstationen Grønhøj. Til forskel fra tidligere var der i år tre blandinger med i afprøvningen til grisene i perioden fra 7 til 30 kilo.

Går ikke på kompromis

Salgsdirektør Henrik Hedegaard er meget glad for placeringen som nummer ét i testen af foder til smågrise.

- Det er et flot og solidt resultat, der vidner om stabilitet og kvalitet i vores produkter. Vi lever op til de krav, vi sætter og som vi samtidig garanterer over for kunden. Landmanden får det, vi lover, det er det afgørende.
- Heldigvis hænger det rigtigt godt sammen med de tilbagemeldinger og den respons, vi får fra vores kunder, tilføjer han.

Produktchef Torben Skov Ancker siger, at årsagen til de gode resultater ligger i solidt forarbejdede blandinger, hvor der ikke er gået på kompromis med råvarer og næringsstoffer.

- Testen er for os et stort skulderklap, som vidner om, at det vi gør, er rigtigt – både når det gælder råvareudvælgelse, optimering og fremstilling. Vi leverer den vare, der er aftalt, og grisene kvitterer for det.

Høj tilvækst - lavt foderforbrug

Hornsyld Købmandsgaard havde tre blandinger med i afprøvningen. Det var ZinkPremium (7-9 kg.), MediumStart (9-15 kg.) og KvikStart (15-30 kg.)

Det fremgår af afprøvningen, at Hornsyld Købmandsgaard opnår højeste produktionsværdi som følge af højeste daglige tilvækst og laveste foderforbrug.

- Blandingerne udmærker sig ved at have et højere proteinindhold end de øvrige firmaer, og samtidig opnås en lav behandlingsfrekvens for diarré. Denne sammenhæng lyder måske ikke logisk, men medvirkende til dette resultat er det unikke sojaprotein AX3 Digest fra Triple A, som er ph-reguleret og har en høj fordøjelighed, siger Torben Skov Ancker, der sammen med Henrik Hedegaard påpeger, at kvalitet giver gode resultater.

I denne tabel ses resultatet af afprøvningen. Fem firmaer valgte at deltage, og sammen med kontrolblandingen er der således tale om seks grupper.
 

Fodring af ældre heste

Stadig oftere ser man seniorhesten som en aktiv del af hesteholdet, dels som rideheste eller som legekammerat og ”læremester” for ungheste. Det er således sjældent at se seniorhesten som en fuldgyldig pensionist.

Generelt betegnes en hest fra ca. 20 års alderen som en senior. Selvom de stadig er stærke og bruges i ridning, ændres hestens metaboliske processer mærkbart. De første synlige tegn på ændringerne er en kedelig pels, afmagring eller adfærdsmæssige problemer. For at få glæde af sin hest så længe som muligt, er det vigtigt at kompensere hesten for disse ændringer med en speciel fodring.

Det mest almindelige problem - tænderne
Er tænderne i orden, foretrækker den gamle hest grovfoder og kraftfoder. Hvor det er muligt, vil græsning være det bedste for de ældre heste. Græsset bliver spist i små letfordøjelige portioner som indeholder mange vigtige proteiner, vitaminer og mineraler. Desværre kan der være langt imellem ældre heste med gode tænder, hvis hesten har dårlige tænder kan det være en udfordring at få finfordelt foderet ordentligt inden det kommer i mavesækken. Fordøjelsesproblemer, forstoppelse og kolik kan være en konsekvens heraf. Sørg for regelmæssig tandkontrol og rigelige mængder af godt grovfoder. Hvis hestens tænder er meget dårlige kan man med fordel anvende Heu Cubes.


Koldt og vådt vejr om vinteren gør de gamle heste gamle
Gamle heste har brug for flere næringsstoffer end deres yngre kammerater. Hud, hår og fedtlag er ikke længere så effektiv som hos yngre heste. De ældre heste har lettere til at fryse. For at kompensere sætter den gamle hest længere pels, for bedre at kunne modstå temperaturer under frysepunktet eller for den kolde regn. Pelsskiftet kan understøttes positivt af EMH (blanding af planteekstrakter taget fra meget effektive urter, der er blevet fermenteret af mikroorganismer).
Den gamle hest motioneres oftest i en utilstrækkelig grad, der ikke gør det muligt for den at fastholde muskelmassen.
Grundet det øgede behov for energi om vinteren, anbefales det at øge mængden af energi i foderet med 20 %. Hø/wrap er det ideelle foder, der kan omdannes til varme, uden at belaste fordøjelsessystemet for meget. Derfor bør der i den kolde sæson (såfremt hestens tænder er gode) fodres med masser af hø/wrap, gerne ad libitum, men mindst 1,5 kg hø/wrap pr 100 kg kropsvægt.


Styrk immunforsvaret
Ændringerne i det metaboliske system afspejles især i hestens immunsystem. Ældre heste er generelt mere modtagelige overfor sygdomme og kommer sig generelt dårligere. Anvendelsen af EMH fremmer udviklingen i fordøjelseskanalen og stimulere det lokale immunsystem i tarmen. EMH er baseret på fermenterede urter, der alle har en gavnlig effekt på de mikrobielle faktorer i hestens fordøjelsesapparat. Der opnås en bedre tilgængelighed af næringsstoffer og fodereffektiviteten optimeres. Hesten bliver mere modstandsdygtig.

Fodring i praksis
Kraftfoder med hydro termisk eller expanderet korn og protein af høj kvalitet kan anbefales i den grundlæggende fodring. Behandlingen af kornet øger fordøjeligheden og der opnås et bedre velvære hos hesten. På grund af de øgede ernæringsmæssige behov er det normale foder ikke længere tilstrækkelig. Et særligt senior foder anbefales. Seniorfoder er sammensat til det behov en ældre hest har og vi anbefaler Eggersmann EMH Senior Müsli. Det er vigtigt at calcium - fosfor forholdet 1,5 til 2: 1, overholdes strengt. For meget calcium kan ved ældre heste forårsage dannelsen af blæresten!


Det rigtige koncept
Gamle heste bør fodres mindst 3 gange om dagen i små mængder. Om vinteren skal der være rigeligt grovfoder tilgængeligt. Gamle heste har brug for masser af frisk luft, tilstrækkelig motion og opmærksomhed. Vær særlig opmærksom når der omstilles fra stald til græs og omvendt. Mave-/tarmfloraen omstiller sig langsommere hos ældre heste og der er risiko for diarré. Et skifte bør gøres langsomt og muligvis understøttes ved tilsætning af EMH. Spørg din foderkonsulent til råds ved vægttab. Årsagen til vægttab kan være sygdomme, der kræver en særlig behandling.

Artikel: Andrea Everding – Eggersmann.

For spørgsmål omkring fodring kontakt vores konsulent, Jeanet Schelde – Tlf. 72147083 eller Trine Porsgaard Hansen Tlf. 72147025

Økologi

Såsæd - markfrø - korn

Nielsen & Schmidt varetager samhandel på økologi for Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Vi har:
 • Økologisk såsæd naturligvis analyseret for udsædsbårne sygdomme
 • Godkendte økologiske sorter til både foder og til konsum
 • Oprenset i høj kvalitet - klar til levering
 • Specialsorter og økologisk markfrø
 • Opkøb og konceptavl af økologiske afgrøder

Læs mere om økologisk såsæd her

Trælast søger chauffør

Vi søger chauffør til en af vore lastbiler

Jobbet består i:
Jobbet består i udkørsel af trælastvarer til håndværkere og private med vores lastbil med medbringer truck.

Vi forventer:
At du er udadvendt med godt humør og kan give vores kunder en god service.

Kvalifikationer:
- Du har selvfølgelig kørekort til forvogn / anhænger, krancert., truckcert. og EU-bevis.
- Ansøgere der har erfaring med kørsel af trælastvarer foretrækkes.
- Du er selvstændig og kundevenlig

Ansøgning sendes pr. mail til Jonas Nielsen, jrn@hk-hornsyld.dk
For yderligere oplysninger kontakt Jonas Nielsen på 25277341.

Ansøgningsfrist:
Snarrest

Fjerkræ

Tæt dialog med kunder om fjerkræfoder

I Hornsyld Købmandsgaard A/S har vi fokus på kundetilpassede løsninger.

I fjerkræproduktion handler det om stabile og gode resultater, og her har foderet og den råvaremæssige sammensætning en afgørende rolle.

- Vi tilpasser os kundernes ønsker og indgår i en tæt dialog med kunderne om foderets sammensætning, siger salgschef for fjerkræ, Jesper Kjærulff Hansen.

Vi indgår i en tæt dialog med kunderne og specialiserer os i kundetilpassede løsninger. Hvad der er bedst for den ene producent behøver ikke nødvendigvis at være opptimalt for den anden. Vi sætter dialogen og samarbejdet meget højt - altid med udgangspunkt i resultater, faglighed og gode oplevelser.

Hornsyld Købmandsgaard A/S overtog Hedegaard Agros fjerkræfoderfabrik i Gødstrup pr. 1. oktober 2015 for at fremtidssikre produktionskapaciteten og med henblik på fortsat vækst på det danske grovvaremarked. Samtidig trådte virksomheden aktivt ind på det danske marked for fjerkræfoder.

Jesper Kjærulf Hansen står for salget og Christina Marie Jensen er den primære kontakt person ved bestilling og levering.

I spidsen for kvalitetssædekorn

Hornsyld Købmandsgaard A/S og Nielsen & Smith A/S forener indsatsen omkring såsæd

Salgsdirektør Lars Jørgen Pedersen fra grovvareselskabet Nielsen & Smith A/S kommer til at stå i spidsen for arbejdet med kvalitetssædekorn i både Nielsen & Smith samt Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Lars Jørgen Pedersen kommer til at videreføre det gode og mangeårige samarbejde, han har haft med udenlandske forædlere og ser frem til et større afsætningspoteniale.

Den privatejede grovvarevirksomhed, Hornsyld Købmandsgaard, trådte tidligere på året ind som aktionær i Nielsen & Smith i Glostrup.
 
Begge parter understregede i den forbindelse en forventning om, at samarbejdet ville give virksomhederne et løft og skabe mulighed for synergi og udvikling samt at nå bredere ud på markedet.

Lars Jørgen Pedersen får titlen ”Head of Seed Department” og ansvaret for værdikæden omkring såsæd i begge virksomheder, både når det gælder konventionelle og økologiske sorter.

- Min opgave bliver at videreføre det mangeårige samarbejde med udenlandske forædlere for at skaffe de bedste sorter, der kan give merværdi til danske landmænd, siger Lars Jørgen Pedersen, der skal koordinere den overordnede indsats med såsæd og udlægsmateriale.

De bedste sorter

Nielsen & Smith er kendt for kvalitetssædekorn ikke blot i Danmark men i store dele af Europa. Virksomheden repræsenterer mange udenlandske forædlere i Danmark og har en stor eksport af sædekorn. Mange kendte sorter med stor betydning for dansk landbrug er fundet, afprøvet og markedsført af Nielsen & Smith.

- Vi repræsenterer en række udenlandske forædlere fra bl.a. Polen, Tyskland, England, Sverige og Frankrig, og vi ønsker at videreføre det gode samarbejde. At vi nu gør det sammen, betyder en større udbredelse af vore sorter, et større afsætningspotentiale og dermed en styrkelse og mere volumen.

Lars Jørgen Pedersen vil få sin daglige gang i Glostrup, men vil med jævnlige mellemrum være i Hornsyld i forbindelse med koordinering, planlægning og salgsstrategi.

- Det bliver fortsat salgskonsulenterne, der møder land mændene, mens min opgave er at sørge for, at der er gode varer på hylderne, siger han.

Fokus på nye sorter

Lars Jørgen Pedersen, 50 år, stammer fra Lolland, hvor han er opvokset på et landbrug. Han er uddannet landbrugstekniker fra Nordisk Landbrugsskole, og har bl.a. arbejdet ved Shell, Superfos, KWS og DLG, hvor han var i såsædsafdelingen gennem 14 år.

- Jeg har gennem hele mit liv arbejdet med planter og såsæd, som er mit store interesseområde, siger Lars Jørgen Pedersen, der gennem seks år opholdt sig i Sydafrika, hvor han arbejdede med forædling og afprøvning af sorter.

Gennem halvandet år har han været salgsdirektør i Nielsen & Smith, hvor han har samarbejdet tæt med forædlerne og har haft fokus på kommende nye sorter med udgangspunkt i egenskaber som udbytte, sundhed, kvalitet og resistens.

Lars Jørgen Pedersen er gift med Anette og har døtrene Andrea, Christine og Antonia.  Familien har gennem 15 år boet i et parcelhus i Karlslunde Strand indtil august 2016, hvor pladsen blev for trang. De flyttede her til Stevns og købte en nedlagt landsbyskole i Vråby. Fritiden bruges på at sætte huset i stand, i naturen, på jagt og med familien.

- Jeg fik en chance mere

Laust Pedersen kom gennem depression og sygdomsperiode med støtte fra sin arbejdsplads

- Det gik alt for stærkt, jeg arbejdede hele tiden, ofte aften og nat. Når jeg havde fri fra jobbet, arbejdede jeg på ejendommen derhjemme, og vi byggede samtidig feriebolig i udlandet. Jeg kørte den materielle vej i højt gear, og i dag kan jeg se, at jeg glemte mig selv midt i det travle ræs.
Det fortæller 58-årige Laust Pedersen, Juelsminde, der den 30. juni har 25 års jubilæum i Hornsyld Købmandsgaard A/S, hvor han arbejder i kornafdelingen.


Han stammer fra Nebel, og efter at have arbejdet ved landbruget i en årrække, overtog han fødegården i 1992. Jorden var forpagtet ud, og han søgte arbejde som lastbilchauffør på Købmandsgaarden.
- Det var der ikke lige mulighed for på det tidspunkt, men jeg blev i stedet tilbudt et job på møllen, som jeg sagde ja tak til.
Det svære år
Laust beretter om sine 25 år på virksomheden, og han kommer hurtigt ind på et år, der blev fuldstændig skelsættende for ham, nemlig 2008.
- Jeg fik stress, depression og gik ned med flaget. Det var slemt, jeg fik masser af medicin, som jeg ikke kunne tåle, jeg blev fysisk syg, var indlagt og lå i respirator i 14 dage.
- Det var en ganske forfærdelig tid for mig selv og min familie, fortæller Laust, der åbent fortæller om den svære periode i sit liv.
- Der er rigtigt mange mennesker, der i større eller mindre grad er ramt af stress og depression. Det er vigtigt at tale om det og vigtigt, at det ikke bliver tabu. I dag kan jeg se, at jeg burde have gearet lidt ned, dengang det hele gik så stærkt, siger han.
Kom roligt i gang
Efter perioden i respirator begyndte der ganske langsomt at ske en positiv udvikling.
- Det var som om jeg var blevet renset, og jeg kunne begynde at se frem og komme i gang med mit liv igen.
- Men det tog tid og det var en lang proces. I den forbindelse er jeg meget taknemmelig for, at Hornsyld Købmandsgaard tog mig ind igen. Jeg passede udenoms-arealerne, i starten et par timer om dagen uden der blev stillet store krav. Jeg fik at vide, at jeg bare skulle gøre det, jeg kunne, og jeg kom stille og roligt i gang.
- Jeg er glad for at være på en arbejdsplads, hvor der også er en social dimension og hvor der bliver gjort noget for at hjælpe dem, der har det svært. Det er flot, de tager hånd om medarbejderne på den måde. Der er jo ikke nogen, der går gennem livet uden kriser.
Frihed under ansvar
Laust fik arbejde i kornafdelingen i 2011, hvor han stadig er og hvor han arbejder med at producere færdigvarer til foderblandinger.
- Hornsyld Købmandsgaard har gennemgået en enorm udvikling på de 25 år, der er gået, og der har hele tiden været blik for nye forretningsområder, som har skabt flere arbejdspladser.
- Det har altid været sådan, at vi arbejder med frihed under ansvar. Hvis man passer sit arbejde, så er der muligheder.
- Jeg har nogle fantastisk gode kolleger, og jeg er meget glad for min arbejdsplads. De ”samlede mig op”, da jeg var langt nede, jeg fik overskud og jeg blev igen glad for livet.
- Den oplevelse, jeg var igennem, betyder, at jeg i dag er taknemmelig hver eneste dag, og at jeg ikke gider hænge mig i småting, der alligevel ikke betyder noget, siger Laust.
Han bor i Teglværksparken i Juelsminde sammen med sin kone, Connie, der arbejder på AV-Cables i Hornsyld. Parret har tre voksne børn, Thomas, Tine og Ditte, samt fire børnebørn.
Fritiden bruges på skovcamping i Bugten ved Juelsminde og ferierne går ofte til Kreta, hvor de har et hus.
Jubilæet fejres ved en reception i Hornsyld Købmandsgaard A/S den 30. juni fra 13.00 til 16.00.

 
Laust Pedersen har 25 års jubilæum i Hornsyld Købmandsgaard A/S, og han er glad for at arbejde på en virksomhed, hvor der er fokus på medarbejdernes trivsel.

Mød os til LMO Plantetræf på Lyngbygård

torsdag, den 8. juni 2017 fra 13.00 til 20.30

Her kan du blive opdateret med den nyeste viden indenfor plantebeskyttelse, sorter, gødskning, etablering af afgrøder og meget andet.

Der vil være guidede ture rundt i forsøgsmarken fra:

kl. 13.15 - 14.30
kl. 15.00 - 16.15
kl. 17.30 - 18.45
kl. 19.15 - 20.30

På de guidede ture vil du møde LMO's rådgivere, firmarepræsentanter, forædlere og landskonsulenter.

Vi graver os i dybden:

Se spændende nyt, omkring rodudvikling under jordoverfladen, ligesom du kan høre om udviklingen indenfor Conservation Agriculture.

Hvad venter der os på råvaremarkedet:

Kl. 16.45 - 17.15 Markedsorientering v/ Hans Flink, LMO og Agromarkets.

Kørende maskiner i marken:

Demonstration af en række marksprøjter, hvor der er særlig fokus på sprøjteteknik og dysevalg.

Der vil løbende være forplejning med pølser. øl, vand, kaffe m.m.

Vi ser frem til en spændende dag, hvor vi også gerne ser dine/ jeres medarbejdere og andre interesserede på vores stand.

Vel mødt 

Find vej:

Lyngbygård - med indkørsel fra Labing Møllevej, 8462 Harlev - følg skiltene !

Syre til vand giver sunde smågrise

Lars Kudahl i Gundestrup ved Randers har reduceret sine medicinudgifter og fået sundere grise

- Det eneste jeg ærgrer mig over er, at jeg ikke er begyndt at bruge Selko-pH til smågrisene noget før. Deres trivsel er bedre, dødeligheden mindre og antibiotikaforbruget går ned. Alt i alt en positiv effekt på resultater og økonomi i smågriseproduktionen.

Det siger Lars Kudahl, der driver gården ”Ravnholt” i Gundestrup ved Randers sammen med sin hustru, Else Jespersen. De har 650 søer med salg af smågrise, og de feder desuden mellem 1.000 og 2.000 slagtesvin om året.

Hun er uddannet sygeplejerske, men i dag arbejder de begge i svineproduktionen. Der er desuden ansat to elever samt sønnen, Jesper, der er uddannet smed. Der drives 275 hektar med afgrøderne raps, vårhvede og frø.

- Selko-pH tilsat drikkevandet til smågrisene giver sundere og mere robuste grise, fordi de får en bedre mave-tarm sundhed, siger han.

Lars Kudahl ser anvendelsen af Selko-pH som en kvalitetssikring af vandet, der er med til give smågrisene en god mave-tarm sundhed. Han ses her sammen med produktkonsulent Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S.

- Det skulle forsøges

Lars Kudahl har gode erfaringer med brug af syreproduktet Selko-pH, som forbedrer drikkevandets kvalitet, reducerer pH-værdien i grisenes maver og reducerer uønskede bakterier i mave-tarmkanalen.

- Vi havde for mange smågrise, der var lidt utrivelige og mavesundheden var ikke altid hel-t i top, hvilket medførte et stigende antibiotikaforbrug. Og da vi tidligere har brugt Selko-pH til slagtesvin med gode erfaringer, tænkte jeg, at det skulle forsøges blandt smågrisene, fortæller Lars Kudahl, der over de sidste par år har ligget på 33 grise pr. årsso i gennemsnit.

- Med mange grise i staldsystemet og en høj belægningsgrad var det oplagt at gøre noget for at forbedre situationen, så vi kunne få en bedre sundhed og dermed optimere produktionen og indtjeningen.

- Medicinforbruget er reduceret med ca. 4.000 kr. om måneden, efter drikkevandet til smågrisene blev tilsat Selko-pH, siger Lars Kudahl, der her har besøg af produktkonsulent Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S.


Virkede med det samme

Smågrisene har fået tilsat Selko-pH i drikkevandet siden december 2016.  Og det har virket. Lars Kudahl fortæller, at både han og besætningsdyrlægen efter de første to måneder kunne se, at trivslen var blevet større

- Grisene har helt klart fået det bedre, det er meget tydeligt at se. Mavesundheden er forbedret, og grisene er større og mere robuste end før.

- Tilvæksten er bedre og dødeligheden blandt de fravænnede smågrise er reduceret. Alt spiller bedre og går i den rigtige retning, og vi havde ikke ændret på andre parametre i denne periode, fortæller Lars Kudahl.

Han er derfor fuldstændig overbevist om, at forbedringerne skyldes produktet fra Selko.

- Det er meget tydeligt at mærke, at grisene har fået en bedre mave-tarm sundhed, og det er tankevækkende at opleve, hvor stor betydning det har for deres trivsel og vækst.

Sparer 4.000 kr. om måneden

Lars Kudahl kunne efter de to første måneder konstatere, at han havde opnået et markant lavere antibiotikaforbrug til smågrisene i sin besætning.

- Vi har reduceret vores udgifter til antibiotika med ca. 4.000 kr. om måneden, og da det koster mig ca. 1.200 kr. om måneden at tilsætte Selko i drikkevandet, er der en god økonomi i det.

- Samtidig er der selvfølgelig mange penge at spare ved, at trivslen, sundheden og tilvæksten er forbedret, tilføjer han.

- Ud over de forbedrede resultater og dermed en bedre økonomi er det meget positivt hver eneste dag at opleve, at der er kommet en bedre trivsel. Jeg kan se det med det samme, når jeg åbner døren ind til stalden, grisene er større og ser mere sunde ud. Det betyder meget for mig, at der er trivsel i stalden, det giver en større arbejdsglæde og tilfredshed.

Produktkonsulent Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, tager på rådgivningsbesøg hos kunder over hele landet, hvor hun yder målrettet rådgivning ud fra kundens behov. Her hos Lars Kudahl, Gundestrup ved Randers.

Nemt at gå til

Tilsætning af Selko-pH i smågrisenes drikkevand er nemt at gå til.

- Jeg har opblandingen i en 25 liters dunk, og det kører helt automatisk via en doseringspumpe, der sender det ind i rørsystemet til smågrisene. 

- De får det fast fem dage om ugen, hvorefter vi holder to dages pause i weekenden. Sådan har vi valgt det, og da resultaterne taler for sig selv, kører vi videre på den måde, fortæller Lars Kudahl.

Han køber Selko-pH i en tromle, som rækker til omkring tre måneder.

Oplever stor interesse

Syreproduktet Selko pH leveres af Hornsyld Købmandsgaard A/S, som har forhandlingen på det danske marked.

- Vi oplever en stor interesse blandt svineproducenter for produkterne, det gælder i særdeleshed til smågrisene, siger produktkonsulent Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard, der får mange tilbagemeldinger om gode resultater.

Hun er agronom med speciale i husdyrernæring, og hun er bindeled mellem Hornsyld Købmandsgaard og det hollandske firma, Trouw Nutrion, der står for Selko-produkterne.

- Det er vigtigt med stor opmærksomhed på drikkevandets kvalitet, når det gælder dyrenes sundhed. Det er trods alt det vigtigste næringsstof for dyrene, og samtidig virker det bakteriedræbende i grisenes mave-tarm miljø.

- Det vil sige, at produktet både virker med hensyn til at rense rørene og samtidig forbedrer grisenes fordøjelsessystem.

 

Analyser af drikkevandet

Dianna Christensen tager på rådgivningsbesøg hos landmænd over hele landet, og sammen med kolleger fra det hollandske firma ydes en målrettet rådgivning ud fra kundens behov.

- Vi arbejder på at finde lige netop den løsning, der er optimal for den enkelte kunde, og der er ingen standardløsninger. Vi har primært fokus på drikkevandets og foderets kvalitet, men også på desinfektion, rengøring, vask og andre parametre. Vi arbejder også gerne sammen med besætningsdyrlægen om at finde frem til, hvad der kan gøres, hvis der er et problem med f.eks. diaré blandt smågrisene.

Dianna Christensen tilbyder at tage prøver af vandet, som bliver sendt til analyse på Trouw Nutrions laboratorier i Holland. Vandprøverne bliver analyseret for gær-, skimmel- og enterobakterier med henblik på at sikre en god vandkvalitet.

- Et sundt mave-tarm system har stor betydning for smågrisenes vækst og trivsel, og her spiller mikrofloraen en stor rolle. Det handler om at sikre den rette balance mellem gode og dårlige bakterier i tarmene. En sund mikroflora er afgørende for en god fordøjelse, det er meget vigtigt at være opmærksom på.

- Det handler om at finde den rette løsning, så man får hjulpet landmanden på bedste vis, siger Dianna Christensen.

Fakta – Selko-pH

Generelt opnår man ved anvendelse af Selko-pH en positiv effekt på grisenes mave-tarm sundhed og dermed på foderoptagelsen.

Selko-pH er en blanding af frie og ”bufferede” organiske syrer. De frie syrer gør produktet effektivt mod negative bakterier, f.eks. e-coli og salmonella, i maven på smågrise. Derudover hjælpes fordøjelsen på vej ved at reducere mavens pH. De ”bufferede” syrer, der anvendes i Selko-pH, sikrer også god effekt i tarmene.

Majs demo dag

hos Bjerregaard I/S

Kom og se både kendte og kommende majssorter.

Dato:           Onsdag den 20. september 2017.

Tidspunkt:   Klokken 10.00 – 13.00.

Sted:          Bjerregaard I/S
                   v/Uffe og Thorbjørn Bjerregaard
                   Knudevej 17, Kollemorten
                   7323 Give

Går aldrig af vejen for en god handel

Salgsdirektør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard A/S, fylder 50 år

Lige siden han var dreng, har han været glad for at handle. Han købte alverdens ting og solgte dem igen. En rigtig handelsmand, der altid var tændt på køb og salg.

 
Gennem de sidste 17 år har salgsdirektør Henrik Hedegaard været ansat i Hornsyld Købmandsgaard A/S og næste år kan han se tilbage på 30 år i branchen.


Den 17. maj 2017 fylder salgsdirektør Henrik Hedegaard 50 år. Han har været ansat på Hornsyld Købmandsgaard A/S i 17 år, og næste år kan han se tilbage på 30 år i korn- og foderstofbranchen.

- Selve kundekontakten og dét at handle er stadig meget vigtigt for mig. Der er aldrig to handler, der er ens, og selv om jeg gennem tiden har fået langt mere administration og ledelse, så er jeg stadig med, når der skal handles. Det er vigtigt at være med helt derude, hvor tingene sker, så man hele tiden kan holde sig skarp.

Han har i dag ansvar for ca. 40 medarbejdere, men han handler stadig og er stadig tæt på sine kunder, hvilket han finder afgørende vigtigt. Han ved, hvad der rører sig og hvad der sker i markedet, både på grund af et tæt samarbejde med sine salgschefer men også fordi han stadig har nærhed til landmændene.

En spændende udvikling

Henrik Hedegaard har fulgt en rivende udvikling, både i landbruget, i branchen generelt og i Hornsyld Købmandsgaard.

Da han startede som salgschef i 2000, var kunderne primært fra lokalområdet, men i dag kommer virksomheden over stort set hele landet. Omsætning er i perioden steget fra 150 mill. kr. årligt til 1,3 mia. kr., og han har haft en stor andel i denne udvikling. I dag er der i alt 150 ansatte i virksomheden.

I 2005 avancerede han til salgsdirektør. I 2007 blev han i forbindelse med ny ejerstruktur i virksomheden ejerleder.

- Det har været spændende at være med i den udvikling, der er sket. Hornsyld Købmandsgaard har gennem alle årene vist en parathed til omstilling og en forandringsvillighed som gør, at vi har den position, vi har. Vi er en privatejet grovvareforretning, som i dag fremstår som et godt alternativ i branchen, og vi har en dygtig og meget stabil medarbejderskare, som er med til at gøre en forskel hver eneste dag.

Møllerblod i årerne

Henrik Hedegaard stammer fra Sdr. Bjert ved Kolding, og han startede sin karriere som handelselev i KFK i Andst 1988. Han tog samtidig merkonom inden for markedsføring.

Efter han blev udlært, blev han i 1990 salgsassistent i KFK, hvor han var i forskellige distrikter i Sønderjylland.  Det første lederjob fik han i 1994, hvor han som 27-årig blev afdelingsleder det sted, hvor han havde været elev, nemlig i Andst. I 1998 kom han til hovedkontoret i Toftlund.

- Min farfar og oldefar var møllere på Stenderup Mølle, som blev overtaget af KFK og som hørte under mig, da jeg var i firmaet. Jeg er ud af en gammel møllerslægt, og jeg fandt min farfars gamle næringsbrev, så det var lidt sjovt at komme til netop dét sted, hvor de havde haft deres virke.

Åbenhed og tillid

Som leder lægger Henrik Hedegaard stor vægt på åbenhed, tillid og ærlighed.  Er der problemer, bliver der taget fat for at få dem løst. Han har stor fokus på holdånd og forandringsvillighed samt et positivt nærvær med medarbejderne. 

Henrik Hedegaard bor på en skovejendom ved Vejen sammen med Christine, der arbejder på Dan Labels A/S i Vejle, og deres datter, Emma, på 15 måneder.  Han er desuden far til 24-årige Mikkel, der er speditør i Esbjerg, samt 20-årige Mathilde, der læser til socialrådgiver i Aarhus.

Fritiden bruges sammen med familien og gerne i naturen, både på jagt, på cykel, motionsløb eller i gode venners lag, bl.a. i Rotary i Vejen og andre netværksgrupper.

Fødselsdagen markeres ved en reception på Hornsyld Købmandsgaard A/S, Nørregade 28, Hornsyld, den 17. maj fra 13.00 til 17.00.

Nyttige tips til græsnings sæsonen

At sætte sin hest på sommerfold giver ikke kun næringsstoffer til hesten, men betyder også motion, social kontakt og den mest naturlige adfærd og indtag af grovfoder. Ideelt – skulle man tro, men desværre ikke helt så rosenrødt i virkeligheden.

Man kan desværre ofte finde heste, der går på en græsmark, der er beregnet til køer. Det giver de udfordringer, at køer har behov for et større proteinindtag, flere næringsstoffer og de kan tåle meget mere sukker. Når heste går på græs, der er beregnet til køer, kan det resultere i problemer som fedme, forfangenhed, kolik, fordøjelsesproblemer samt leverproblemer og alt dette kan skyldes uhensigtsmæssige græsmarker.

Set i lyset af overstående udfordringer bør man nøje overveje, hvor man sætter sin hest på græs. Nogle heste og ponyer har stor glæde af at gå på sommerfold og andre skal have begrænset adgang til både mængden af græs og forskellige typer af græs. For eksempel indeholder nyt kort græs meget mere fruktan (plantesukker) end et langt og udvokset græs. Et højt indhold af fruktan øger risikoen for forfangenhed. Hvor længe en hest kan være på græs, afhænger af hestens huld, arbejdsbyrde, græstype, næringsindhold og energiindholdet i græsset.


For at du og især din hest kan gå en god græsningssæson i møde, er her et par nyttige tips!

 • Forbered din hest omhyggeligt før græsningssæsonen for at sikre, at din hests tyktarm har vænnet sig til det protein- og sukkerrige græs. Start med at indgræsse din hest i perioder på bare ti minutter på frisk græs, og derefter hæve tiden lidt hver dag over en periode på omkring 2-3 uger. Før du lukker hesten på fuld græs bør græsset være mindst 10 til 15 cm højt (først her er fruktan indholdet mindsket.)
 • Hvis det er muligt, så giv din hest grovfoder før græsning, det sikre at hesten ikke er alt for sulten og sluger alt græsset. Det kan også have den fordel at reducere risikoen for fordøjelsesproblemer efter en langvarig fodringspause. OBS! Giv aldrig hesten kraftfoder før tilvænning på nyt frisk græs.
 • Hold dit græs rent! Kontrollér regelmæssigt for giftige planter og indsaml hestepærer regelmæssigt for at undgå orme angreb.
 • Græsset kan sjældent dække hele hestens behov for mineraler og sporstoffer, så husk at afstemme hestens mangler med en mineralblanding.
 • Sørg for at dine heste altid har rigeligt frisk drikkevand.

De bedste morgenæg

Vi vil ikke sælge dig det billigste hønsefoder
- vi sælger dig de bedste morgenæg...


Vælger du et fuldfoder af god kvalitet bliver du rigeligt belønnet...

Med rødder i foderstofbranchen er vi en seriøs spiller på markedet indenfor foder til deltidslandmænd,hobbybrug og fritidsfolk.
Vi udnytter vores viden omkring foderstoffer og dyr og vi sikrer således gode råvarer og de bedste foderblandinger – så dine dyr bliver fodret optimalt og får et godt liv.


Høns er blot et af vores specialer og vi vil gerne sælge dig de bedste morgenæg
Hos os finder du et bredt udvalg af foder  til høns og andet fjerkræ. Vi kan give dig råd og vejledning inden opstart med høns – og vi har naturligvis også sortiment til de mere erfarne.
Foderet er en vigtig del af korrekt pasning af høns. Det er dog ingen videnskab at fodre sine høns. Du kan vælge at købe et fuldfoder som indeholder alt det, som hønsene har brug for af mineraler, proteiner m.m. En stor høne i fuld æglægning spiser ca.140 g foder om dagen.
Man kan med fordel fodre med korn og så købe et tilskudsfoder som indeholder de ekstra ting som hønsene har brug for. Man kan benytte f.eks. hvede, byg og majs. Brug 1 del korn og 1 del tilskudsfoder til æglæggende høns. Dette giver perfekt resultat.

Hønsene overspiser generelt ikke
De fylder kroen (pose under halsen) og når der ikke kan være mere i den, så stopper de med at spise. Du skal derfor altid sørge for, at de har adgang til foder.
Haveaffald som afklippet græs, ukrudt m.v. og rester fra husholdningen f.eks. gammelt brød, er hønsene også vilde med. Høns skal have fri adgang til skaller, som er vigtige for at æggeskallerne, får den rigtige struktur. Skaller og småsten hjælper hønsene med at fordøje bl.a. korn. Høns har som bekendt ingen tænder og sluger
alt føde. Kråsen kværner herefter maden, så kroppen kan fordøje føden. Sæt en lille skål med skaller ind i hønsegården – så klarer hønsene resten.

Vand
Udover foder skal hønsene have fri adgang til frisk vand hele dagen. En høne drikker ca. ¼ - ½ liter vand pr. dag. Det er MEGET vigtigt, at der altid er rent vand til rådighed – så vandet skal skiftes hver dag.

Vi sikrer dig optimalt udbytte
Vores foderprogram er sammensat af de bedste råvarer, med en høj fordøjelighed, som tilgodeser hønsenes vigtigste behov for at trives. I vores foderprogram har vi lagt vægt på et højt indhold af calcium i foderet, som er med til at sikre en stærk æggeskal og samtidig styrker hønsenes knogler. Et nøje afstemt niveau af råprotein sikrer en optimal og stabil æg vægt og et højt vitaminindhold danner grundlag for et langt og sundt liv for hønsene.
Kvaliteten af vores foder sikres via et tæt samarbejde med vores leverandør, således det faglige og produktionsmæssige går op i en højere enhed.

Helt aktuelt
På grund af risiko for fugleinfluenza hos vilde fugle er det lovpligtigt at fodre og vande høns indendørs eller under fast halvtag. Du kan løbende læse mere og få opdateret status på www.foedevarestyrelsen.dk
Vil du vide mere om høns og om godt hønsefoder – så er vi altid klar med råd og vejledning.

FjerkræStarter
15 kg

Små piller.
Startfuldfoder til
0-28 dage gamle
kyllinger. Tildeles
efter ædelyst (til
begyndende fjersætning).

 

 

 

 

 

 

FjerkræVokse
15 kg

Pilleteret fuldfoder
til 28-140 dage
gamle fjerkræ
(efter Fjerkræ-
Starter).
Tildeles efter
ædelyst (til begyndende
æglægning).

 

 

 

 

Komplet
15 kg

Fuldfoder, der anvendes
sammen
med skaller til
æglæggende høns,
gæs m.v. og er dermed
det nemmeste
at fodre med.
Fra hønen er ca.
140 dage anvendes
til store racer:
140 gr./dag
og til lille race:
100-120 gr./dag

Fuld-A-Pep
15 kg

Tilskudsfoder
til æglæggende
høns, der anvendes
sammen
med korn og
skaller (indeholdende
kalk).
Udfodres med
50% Fuld-A-Pep
og 50% korn.
Skaller tildeles
efter ædelyst.

 

Hønsekorn
15 kg

Kornblanding til
høns bestående af
majs, hvede og byg.

 

 

 

 

 

 

Fodringsanlæg
I et fodertrug skal der hverken være strøelse, gødningsklatter eller æg – KUN foder. Bestræbelserne må derfor samles om, i videst mulig omfang at hindre, at hønsene får mulighed for at sidde på eller i fodertrugene. Uanset hvilket trug eller foderanlæg man benytter, vil en passende ædehøjde for dyrene være – at trugene er anbragt i højde med dyrenes ryg.
De fleste trugformer er udformet med en indadbøjet kant, som er med til at modvirke spild. Det bedste er et kegleformet tremmeværk, som bevirker at dyrene skal stå vinkelret på trugkanten og æde.

Høns i haven
Hvis du lukker dine høns ud af hønsegården og lader dem gå frit i haven, så vil dine fjerede venner hjælpe med at fjerne ukrudt og de vil trimme græsplanen. Hvis der eksempelvis er dræbersnegle, så æder de dem med største velbehag. For at afgrænse dine høns færden, kan man opsætte et hegn på grunden. Hvis man vælger høns som ikke flyver, behøver hegnet ikke at være mere end ca. 90 cm højt. Hønsene vil som regel ikke rende deres vej, da de bliver tæt på fordringsstedet.

Børn og høns
Høns er meget tillidsfulde og er glade for selskab. De bliver let tamme. Fordelen ved at have høns som kæledyr er bl.a., at høns er meget selvstændige dyr, som ikke har behov for at have menneskelig kontakt flere gange om dagen for at trives.
Børn kan fra ca. 10 års alderen passe en lille hønseflok, hvis forældrene er lidt med på sidelinjen. Børnene vil elske det ansvar hønsepasningen fører med sig. Lær dine børn, at al omgang med høns skal foregå med rolige bevægelser, så dyrene ikke bliver forskrækkede. Hold øje med, hvor stramt dine børn holder på hønsene og specielt kyllingerne. Høns skal holdes med bestemt hånd, men man må ikke klemme dem. Pasning af høns kan altså med fordel foregå sammen med børn.
Det er lærerigt for børn, at gå ud i hønsegården med resterne fra dagens madpakke – og samtidig samle æg ind til æggemadderne til næste dags madpakke.
Det giver rigtig god mening!

Test1

Test2

Handelselev til XL-BYG Hornsyld

Vi søger en frisk og udadvendt elev, som brænder for salg, store ordrer, egne kunder og masser af ansvar til vores salgskontor i XL-BYG Hornsyld. Du skal kunne lide at sælge, lide at rådgive dine kunder til de bedste løsninger og ikke mindst have forståelsen for at DIN indsats også har betydning for forretningens bundlinje.
Du vil blive en del af en fagligt stærkt salgsteam, som både betjener private kunder og håndværkere. Gennem uddannelsen vil du blive udfordret både personligt og fagligt. Du vil gennem uddannelsen få tilknyttet en oplæringsansvarlig.
Du skal intet vide om vores produkter inden du starter. Det lærer vi dig under uddannelsen. Blot have lysten til salg, kundekontakt og den gode handel.

Du får lært:
• Udarbejdelse af tilbud
• Salg og kundeservice over for håndværkere og private
• Beregne priser
• Disponere varer
• Markedsføring og kampagnestyring
• Ansvar for egne kunder
• Produktviden og løsninger

Vi sætter en ære i at udfordre dig i hverdagen, og du vil hurtigt få ansvar og mulighed for at sætte præg på dine egne områder, da vi mener at du derved får den mest lærerige elevtid.

Derudover tilbydes du som elev i HK Trælast at deltage på XL-BYG elevdag, læse fag på akademiuddannelsen og komme på studietur til udlandet. Følg vores elevers hverdag på Facebook XL-BYG ELEV eller på elev.xl-byg.dk for at få mere information om uddannelsen.

Er det noget for dig?
Så glæder vi os til at modtage din ansøgning og dit CV hurtigst muligt. Stillingen søges på xl-byg.dk – ledige jobs. Kun ansøgninger modtaget via linket i stillingsannoncen vil komme i betragtning.  Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mogens Andersen på tlf.:  75687722 eller ma@hk-hornsyld.dk
 
Arbejdsstedet:
XL-BYG Hornsyld Købmandsgård.
Nørregade 28, 8783 Hornsyld.

Trælastsælgere til XL-BYG Ry og Hornsyld

XL-BYG i Ry og Hornsyld har travlt og søger 2 dygtige trælastsælgere til at understøtte og udbygge den positive udvikling, som vi oplever hos vores kunder. Du skal have lyst til at sikre, at vores nuværende og kommende kunder får den bedste service og optimale løsning således at de oplever succes med deres projekter.

Dine primære arbejdsopgaver:
• Salg til og servicering af håndværkere og private kunder
• Tilbudsudregninger og -opfølgning
• Salg til større og mindre projekter

Dine kendetegn:
• Erfaring fra branchen
• Du motiveres af den direkte kundekontakt til håndværkere og private kunder
• Du er fortrolig med brugen af IT
• Du kan lide at have travlt men stadig bevare overblikket
• Du er villig til at give den en ekstra skalle når der er behov for det
• Du er resultatorienteret, selvstændig og har et ”glimt i øjet”

Vi tilbyder dig:
En spændende og afvekslende hverdag uanset om det er Ry eller Hornsyld, som du søger ansættelse i.  Du vil komme til at arbejde sammen med dynamiske og engagerede kollegaer, hvor der er plads til at arbejde selvstændig og alligevel indgå i et team.  Du bliver en del af en organisation med korte beslutningsveje og et uhøjtideligt arbejdsmiljø. Den daglige omgangstone i virksomheden er fri og uformel, og her er plads til at igangsætte nye aktiviteter og tiltag.

Vi tilbyder fuldtidsstillinger med en attraktiv lønpakke inkl. sundhedsforsikring. Der må påregnes weekendarbejde.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Mogens Andersen på direkte
tlf. 2527 7330.

Ansøgning:
Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning med CV via linket: ANSØG HER. Her vælger du, hvorvidt du ansøger i Ry eller Hornsyld. Der er tiltrædelse hurtigst muligt. 

Arbejdsstederne er:
XL-BYG Ry Tømmerhandel, Kløftehøj 2, 8680 Ry eller
XL-BYG Hornsyld Købmandsgård, Nørregade 28, 8783 Hornsyld


Firmaprofil:
XL-BYG Ry og XL-BYG Hornsyld er moderne tømmerhandler, som servicerer mange håndværkere og private i et stort geografisk område. De er lagerførende i alle de byggematerialer, der normalt efterspørges i en tømmerhandel. Trælasterne er ejet af Hornsyld Købmandsgård og er medlem af XL-BYG samarbejdet.

Fleksibel sælger til byggemarkedet

i XL-BYG Ry Tømmerhandel

XL-BYG i Ry søger en fleksibel og dygtig sælger til vores byggemarked. Det er vigtigt at vores nye medarbejder har lyst til at arbejde på tværs af afdelingerne og ser det som en udfordring at kunne hjælpe vore kunder hele vejen rundt. Vi vil gerne levere god og ordentlig service til alle kunder hver gang, så vi kan sikre, at de altid får succes med deres projekter.

Jobbets indhold:
• Rådgivning, vejledning, salg og service til vore kunder  
• Medansvar for en salgsklar og spændende forretning
• Vareeksponering og sæsonklar
• Kampagnestyring og -klar

Vi forventer, at du:
• Gerne faglært salgsassistent – alternativt solid erfaring med salg fra detailhandlen
• Gerne erfaring fra byggemarked
• Lyst og evne til at opbygge et solidt produktkendskab
• Er selvstændig, selvigangsættende og initiativrig
• Fleksibel i forhold til opgaver og en udpræget teamplayer
• Er struktureret og har overblik

Vi tilbyder:
En spændende og afvekslende hverdag i byggecentret som en del af et selvstyrende team. Du bliver en del af en velfungerende og sund virksomhed med korte beslutningsveje og et uhøjtideligt arbejdsmiljø. Den daglige omgangstone i virksomheden er fri og uformel.

Stillingen er en fuldtidsstilling og arbejdstiden ligger inden for forretningens åbningstid. Du tilbydes gode ansættelsesforhold med pension og sundhedsordning.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at
kontakte byggemarkedschef Torben Holst på tlf. 7214 7048.

Send din ansøgning med relevante bilag via linket: XL-BYG.dk/info/jobs senest den 15. marts. Vi indkalder løbende til samtale.

Arbejdssted: XL-BYG Ry Tømmerhandel Kløftehøj 2, 8680 Ry.


Firmaprofil
Hornsyld Købmandsgård A/S blev grundlagt i 1932 og er i dag en solid, privatejet virksomhed med positiv vækst og udvikling. Virksomheden beskæftiger ca. 140 medarbejdere inden for grovvarehandel til landbruget, trælasthandel samt salg af olie og benzin.
Hornsyld Købmandsgård A/S har tradition for en god handel med en direkte og personlig betjening og lever efter værdierne: Forandringsvillighed, gensidig respekt, holdånd, medarbejderpleje, nærhed på afstand samt troværdighed og ansvarlighed.

Hornsyld Købmandsgaard A/S ind på økologimarkedet

Er netop godkendt som økologisk virksomhed, og kan nu også servicere økologiske landbrug

Økologien udvikler sig med stor hastighed i disse år, og Hornsyld Købmandsgaard A/S går nu ind på det økologiske grovvaremarked inden for køb og salg af afgrøder og såsæd samt salg af økologiske råvarer og foder.

- Vi har fulgt udviklingen på økologi tæt over de sidste år, og vi kan se, at den økologiske produktion nu har udviklet sig til at være et reelt alternativ for flere kunder, siger salgsdirektør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Han oplyser, at Hornsyld Købmandsgaard netop har fået autorisation af NaturErhvervstyrelsen som en virksomhed, der må købe og sælge økologiske varer.

- Vi har fået et såkaldt autorisationsnummer, og vi kan nu sælge såsæd og formidle salg af korn til økologiske producenter. Vi henvender os til både små og store producenter, understreger han.

I forbindelse med autorisationen underlægger man sig en grundig kontrol, hvor man overholder økologireglerne inden for produktionsforhold, lagerbeholdning, varemodtagelse, rengøring, transport, procedure til sikring af adskillelse og meget mere.

- Vi skal kunne vise, at vi håndterer det her korrekt, og der er rigtigt meget, der skal dokumenteres i forbindelse med den økologiske drift.

- Økologien vokser og vi er klar på området, siger salgsdirektør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard A/S, der netop har fået sin autorisation som økologisk virksomhed.


Kan se et potentiale

Det ser ud som om, at den positive udvikling af økologiske produktion vil fortætte i 2017.

- Den vækst og udvikling vil vi gerne være en del af, siger Henrik Hedegaard og understreger, at Hornsyld Købmandsgaard A/S kan se et forretningsmæssigt potentiale i økologien.

- Vi går ind i det her, fordi vi tror på, at vi kan skabe en god forretning på området. Økologien er gået fra at være en niche til at være en reel mulighed for mange samt et alternativ til den konventionelle drift. Det er sådan, det er, og på den baggrund går vi ind på området.

- Vi er klar til at servicere og hjælpe de økologiske kunder med at optimere deres produktion og til at rådgive omkring de valg, der skal træffes.

Hornsyld Købmandsgaard A/S har nedsat et økologiudvalg, der fungerer som styregruppe for den økologiske del og som arbejder på at udvikle området, bl.a. også med henblik på at sælge økologiske råvarer og foder til husdyrproducenter.
 

Efterafgrøder

Hornsyld Købmandsgaard A/S kan tilbyde forskellige typer frø til opfyldelse af krav til frivillige efterafgrøder målrettede efterafgrøder samt miljøfokusområder.

Min. 5 pct. MFO (miljøfokusområder) kan opfyldes med bræmmer, landskabselementer, brak, lavskov samt græsudlæg og efterafgrøder efterfulgt af vårsæd. Som MFO afgrøder kan anvendes græsudlæg, både renbestand eller i blanding samt efterafgrøder, der er udsået som en blanding af afgrøder og som efterfølges af vårsæd.

Både korsblomstrede afgrøder, rug, stauderug, vårbyg og honningurt sået inden 20. august kan anvendes som pligtige efterafgrøder målrettede en blanding af mindst to afgrøder af ovennævnte, kan tælle som MFO afgrøde, i forholdet 1 ha efterafgrøde = 0,3 ha MFO afgrøde ingen krav min. kg udsået, men 1 ha skal ved kontrol repræsenteres af minimum to afgrøder.

   

Wrap rest

Der er ingen rester lige nu.

Bindegarn rest

Der er ingen rester lige nu

Nutrifair 2017

Mød Hornsyld Købmandsgaard på NutriFair 2017

i Fredericia

Messe C - stand A-1152

Vi glæder os til at se dig.
 

Rundstykker
Til de 100 første morgenfriske landmænd, der kommer ind på standen, har vi bestilt rundstykker.

 

Gratis indgangskort

Det er gratis for fagfolk i branchen at deltage på NutriFair

Klik her og print nemt selv din billet.

 

Adresse:

Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

Åbningstider

 

onsdag og torsdag den 18. og 19. januar 2017 kl. 9.00 - 17.00

 

Bemandingsplan for messen

  Onsdag 18. januar torsdag 19. januar
Agro Anders Kristensen Anders Kristensen
Agro Dianna Christensen Dianna Christensen
Agro Elmer Krusborg Elmer Krusborg
Agro Henrik Bentsen Briam Jensen
Agro Hans Christian Larsen Hans Christian Larsen
Agro Henrik Hedegaard Henrik Hedegaard
Agro Henrik Rønnow Henrik Rønnow
Agro Jesper Kjærulf Hansen Jesper Kjærulf Hansen
Agro Karsten Krongaard Karsten Krongaard
Agro Søren Kræn Pedersen Søren Kræn Pedersen
Agro Grethe Schultz Hanne Schønning
Agro Torben Skov Ancker Tiemen Oenema
Anticimex Frede/ K.P Frede/ K.P

ansættelse

Virksomheden TripleA A/S i Hornsyld har pr. 1/12 2016 ansat agronom Aloys Laue som Technical Sales Manager.Han får her ansvaret for faglig rådgivning og support til kunder. Han skal samtidig understøtte den videre udvikling af dokumentation, fodringskoncepter m.v. på virksomheden, som producerer patenterede proteinkoncentrater på ny teknologi.

Aloys Laue, der bor i Agerbæk ved Varde, er agronom med speciale i husdyrernæring. Han har tidligere arbejdet med forskning på Statens Husdyrbrugsforsøg, i dag Aarhus Universitet, afdeling Foulum.

Fra 1997 til 2007 var han ansat på DLG, hvor han havde ansvar for forsøgsgårde og produktudvikling og fra 2007 til 2010 på virksomheden Evonik Degussa, der er en global aminosyreproducent.

Herefter arbejdede han to år i Tysklands største grovvareselskab, Agravis, hvor han havde ansvar for svinefoder.

I 2013 etablerede han sit eget selvstændige og uvildige firma, Laue Consult, hvor han udfører opgaver som fodrings- og produktionskonsulent primært for udenlandske landbrugsselskaber inden for husdyrproduktion. Det sker i et netværk med en række firmaer inden for stalde og genetik.

Sideløbende med eget firma var han fra 2014 til 2016 ansat som Technical Sales Manager og kvalitetschef på Agro Korn i Videbæk.

Fremover gælder det TripleA, hvor han skal samarbejde med kunder som grovvareselskaber og større husdyrproducenter primært i udlandet.

40 år med korn og foder

Henning Jørgensen har fulgt udviklingen i Hornsyld Købmandsgaard A/S


Korn og foder blev håndteret i sække, og der var langt mere manuelt og hårdt fysisk arbejde, da lagerarbejder Henning Jørgensen som 19-årig begyndte at arbejde i Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Det er 40 år siden den 17. januar 2017, og det bliver markeret ved en reception i virksomheden på dagen fra 14.00 til 17.00.Henning Jørgensen, 58 år, stammer fra Skævlund ved Rårup, hvor han stadig bor. Som ung arbejdede han på planteskole og ved landbrug, men han fik lyst til at prøve noget andet.

- Jeg kørte over på Hornsyld Købmandsgaard og spurgte, om de manglede en mand, og jeg fik at vide, at jeg kunne starte på mandag. Det er nu 40 år siden, og jeg forstår ikke helt, hvor tiden er blevet af, siger han.

- Jeg startede på mølleriet, hvor vi producerede foder, der blev tappet ud i sække, og vi arbejdede på treholdsskift.  Her var jeg de første 26 år, mens jeg de sidste 14 år har været på lageret, hvor vi i dag er fire mand. Vi håndterer såsæd og gødning og andre sækkevarer, og vi pakker til vareture og læsser lastbiler, fortæller han.Nye projekter hvert år

For Henning har det været spændende at følge den udvikling, hans arbejdsplads har gennemgået.

- Der er sket enormt meget i den tid, jeg har været her.  Nye projekter næsten hvert år. Der er altid gang i noget, det er spændende at være en del af, og jeg tror ikke, at Købmandsgaarden er færdig med at vokse.

- Jeg har gode kolleger og det er et godt sted at arbejde, så derfor er det blevet til 40 år her, siger han.

Henning bor i Skævlund på den ejendom, hvor han er født og opvokset. Han har lejet en del af jorden ud, men ikke det hele, for der skal også være plads og græs til hans Limousine-besætning.

- Da min far døde, satte vi malkekvæget ud, og jeg har nu fået stor interesse i kødkvæg, fortæller Henning, der går op i avlsarbejde og udstiller på dyrskuer.

Ellers holder han af at rejse et par gange om året, gerne sydpå til sol og varme.

Restsalg

Her på siden finder du varer som sælges til en attraktiv pris.

Det er produkter som er på vej ud af sortimentet eller sæsonvarer som vi ønsker at nedbringe lageret af.

Varen sælges efter ”først til mølle princippet”. Kontakt den ansvarlige på det telefon nummer som er knyttet til den enkelte vare.

Wrap

net

Billeder fra Agromek 2016

Tak for besøget på vores stand på Agromek 2016

Vi havde nogen rigtig gode dage i Herning med mange besøgende på standen.

Her kan du se lidt stemningsbilleder

Kender alt til kornets kvalitet

Hornsyld Købmandsgaard A/S producerer selv sit sædekorn

Når Hornsyld Købmandsgaard A/S producerer såsæd, er intet overladt til tilfældighederne, og der ligger et meget stort forarbejde forud for selve produktionen.

- Omkring 90 procent af det sædekorn, vi sælger, er af egen produktion, oplyser salgschef for planteavl, Henrik Rønnow, Hornsyld Købmandsgaard A/S.

På Agromek 16 fra den 29. november til den 2. december er han at træffe på virksomhedens stand, hvor der bl.a. sættes fokus på produktion af såsæd med alt, hvad det indebærer.

 
Et meget stort forarbejde går forud for produktionen af såsæd, og det skal kunne dokumenteres, at såsæden lever op til gældende normer og krav.

 

- Det er måske ikke alle, der er klar over, at vi har egenproduktion af såsæd, og derfor vil vi gerne orientere om, hvordan vi arbejder med kvalitet, sporbarhed og opnåelse af de bedst mulige dyrkningsegenskaber, når vi producerer certificeret såsæd af høj kvalitet.

- Vi vil også gerne orientere om, hvordan vi sammensætter sortsvalget i samarbejde med danske og udenlandske forædlere for at kunne tilbyde netop de sorter, der egner sig bedst til danske forhold.


Verdens skrappeste krav

Produktionen af vårsæd i Hornsyld Købmandsgaard A/S påbegyndes i januar og kører på fuld tryk i årets første måneder, så det er klar til levering i storsække hos landmændene i februar-marts. Sidst i juli starter produktionen af vintersæd, der skal være klar til ud såning fra først i september.

- Danmark har verdens skrappeste krav til certificeret såsæd, og vi kører efter normer, der er højere end EU’s normer. Mange års intensivt arbejde med planteforædling og afprøvning har gjort, at vi er så langt fremme.

- Det betyder, at vi kan få nye sorter, som er mere sygdomsresistente, har højere ydelse og er tilpasset tidens miljøkrav, siger Henrik Rønnow og tilføjer, at Danmark er det land i EU, hvor salget af certificeret udsæd målt i % af arealer ligger højest.

Hornsyld Købmandsgaard A/S har omkring 40 fremavlere, som yder en særlig indsats med ukrudts- og svampebekæmpelse og er meget fokuserede på deres markdrift.

På Agromek kan man også høre om, hvad den private grovvareforretning har at byde på inden for planteavlsområdet, både når det gælder gødning, kalk, majsfrø, markfrø samt plantebeskyttelse.


Nærmere oplysninger:

Salgschef Henrik Rønnow, Hornsyld Købmandsgaard A/S, tlf. 2527 7361, e-mail hro@hk-hornsyld.dk

Agromek 2016

Se bemandingsplanen for standen på Agromek her

En god start for smågrisene

Hornsyld Købmandsgaard A/S har gode erfaringer med fravænningsfoderet tilsat TripleA Premium

- Med TripleA Premium har smågrisene alle betingelser for en god start.

Det siger salgschef for svinefoder, Søren Kræn Pedersen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, der på Agromek 2016 fra den 29. november til den 2. december bl.a. sætter fokus på svinefoder med højt proteinfordøjelighed.

- TripleA Premium er et sojaprotein-koncentrat, som er produceret med en ny patenteret metode. Det har en meget høj fordøjelighed og et minimalt indhold af anti-ernæringsmæssige faktorer på grund af speciel behandling, oplyser Søren Kræn Pedersen.

Hornsyld Købmandsgaard har siden start af fodersæsonen haft Premium med i alle fravænnings-smågriseblandinger og tilskudsfoder. Premium forhandles også som løsvarer og i big bags til hjemmeblandere.

- Vi hører ofte om udfordringer i svineproduktionen ved fravænning, og her har vi et produkt, der kan gøre en forskel omkring fravænning. Kombinationen af høj råvarekvalitet, aminosyre sammensætningen, fordøjeligheden og fiberfraktionen medvirker til en skånsom overgang fra somælk til foder. Meldingerne, vi får tilbage fra landbruget, er meget positive.

• God foderoptagelse
• Øget tilvækst og flere kg gris ud af klimastalden
• Mindre eller ingen diarre, reduktion i zink- og antibiotikaforbrug
• Ingen halebid eller mavesår

- En god start er afgørende for, at grisene kommer godt gennem klimastalden, siger Søren Kræn Pedersen.Vigtigt med god vandkvalitet

På Agromek har Hornsyld Købmandsgaard desuden fokus på vigtigheden af vandkvaliteten i svinestaldene. Her kan man møde produktkonsulent Dianna Christensen og få en snak om vand og syretilsætning i drikkevand og foder. Det vil også være muligt at møde en repræsentant fra Selko.

Dianna Christensen er bindeled mellem Hornsyld Købmandsgaard og det hollandske firma, Trouw Nutrion, der står for Selko-produkterne.

Via Selko kan man få produkter, der kan sikre kvaliteten af dyrenes drikkevand. Her gælder det om at få slået bakterierne ihjel, og det kan f.eks. ske ved at tilsætte produkter, der renser rørsystemerne.


Nærmere oplysninger:

Salgschef Søren Kræn Pedersen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, tlf. 2527 7390, e-mail skp@hk-hornsyld.dk

Syrevalset korn fremmer kalvenes mavesundhed

Bredt sortiment af kvægfoder fra Hornsyld Købmandsgaard A/S præsenteres på Agromek

Småkalvefoder tilsat syrevalset korn øger mavesundheden og er medvirkende til, at kalvene bliver stærke og robuste – og får en god start.

- Vi præsenterer vores forskellige kvægfoderblandinger på Agromek 16 fra den 29. november til den 2. december, og vi har bl.a. fokus på vores blandinger til småkalve, siger salgschef Kristoffer Nielsen, Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Han er klar til en snak med kunderne om syrevalset korn til småkalve, som der lige nu er stor interesse for på grund af gode resultater.

- Vi har konstant stor opmærksomhed på vores kalveblandinger, da det er afgørende, at kalvene får en god start. I den forbindelse har vi erfaret, at syrevalset korn giver gode resultater i besætninger, fordi dyrenes mavesundhed og trivsel øges markant.

- Syrevalset korn til småkalve øver mavesundheden, siger Kristoffer Nielsen, Hornsyld Købmandsgaard A/S.Blødgør kornets kerne

Kristoffer Nielsen forklarer, at effekten opnås ved at syren bryder overfladespændingen og trænger helt ind i kornets kerne og blødgør den.

- Det giver en flot valset vare, som der er stor ædelyst på. Syren fungerer samtidig som konserveringsmiddel, så skimmel og mug undgås. Ved almindelig valsning af korn efterlades et produkt, hvor kernen ikke er valset ordentligt, men ofte blot sprængt i to dele eller fuldstændig pulveriseret.

Afdeling i Gødstrup – et løft til kvægområdet

Hornsyld Købmandsgaard A/S har et bredt sortiment inden for kvægblandinger, som der bliver mulighed for at høre mere om på Agromek.

- Vi har stor opmærksomhed på sunde råvarer, løbende kontrol og vi har opfølgning på vore foderblandinger hos kunderne, siger Kristoffer Nielsen og tilføjer, at HK er et godt alternativ i branchen.

- Vi kommer over hele Jylland og på Fyn, og med vores nye afdeling i Gødstrup står vi endnu stærkere på kvægområdet. Her forhandles sækkevarer og her er et bredt kvægsortiment. Vi kan også pleje interesserne inden for svin, fjerkræ og planteavl med salg af gødning, såsæd, plantebeskyttelsesmidler m.m.

Frank Hauge er ansat som produktkonsulent på afdelingen i Gødstrup, og han vil også være på Agromek.

Nærmere oplysninger:
Salgschef Kristoffer Nielsen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, tlf. 2527 7380, e-mail kni@hk-hornsyld.dk

Tæt dialog med kunder om fjerkræfoder

Hornsyld Købmandsgaard A/S har fokus på kundetilpassede løsninger

Det handler om stabile og gode resultater i fjerkræproduktionen, og her har foderet og den råvaremæssige sammensætning en afgørende rolle.

- Vi tilpasser os kundernes ønsker og indgår i et tæt dialog med kunderne om foderets sammensætning, siger salgschef for fjerkræfoder, Jesper Kjærulff Hansen, Hornsyld Købmandsgaard A/S.

- Vi har specialiseret os i kundetilpassede og individuelle løsninger, siger Jesper Kjærulff Hansen, Hornsyld Købmandsgaard A/S.


På Agromek 16 fra den 29. november til den 2. december sætter Hornsyld Købmandsgaard A/S bl.a. fokus på fjerkræfoder, og her bliver der lejlighed til at høre mere om, hvad det privatejede grovvareselskab har at byde på inden for dette felt.

- Vi indgår i en tæt dialog med kunderne og specialiserer os i kundetilpassede løsninger. Hvad der er bedst for den ene producent behøver ikke nødvendigvis at være optimalt for den anden. Vi sætter dialogen og samarbejdet meget højt – altid med udgangspunkt i resultater, faglighed og gode oplevelser.

Positiv interesse

Hornsyld Købmandsgaard A/S overtog Hedegaard Agros fjerkræfoderfabrik i Gødstrup pr. 1. oktober 2015 for at fremtidssikre produktionskapaciteten og med henblik på fortsat vækst på det danske grovvaremarked. Samtidig trådte virksomheden aktivt ind på det danske marked for fjerkræfoder.

- Vi er kommet rigtigt godt i gang og er blevet taget godt imod i markedet. Vi oplever en god efterspørgsel, og der har været en positiv vækst og udvikling, siger Jesper Kjærulff Hansen og tilføjer, at der er kunder over hele Jylland og på Fyn – både æg- og kyllingeproducenter.

Han tiltrådte som salgschef og markedsansvarlig på området 1. marts og arbejder med udgangspunkt fra afdelingen i Gødstrup.

Nyt sojaprodukt

På Agromek bliver der bl.a. mulighed for at høre nærmere om produktet TripleA Premium, der anvendes i fjerkræblandingerne, og som mange kunder har gode erfaringer med.

- Vores producenter har særdeles gode og stabile resultater, og de melder om meget ensartede hold. Det skyldes blandt andet det unikke højprotein sojaprodukt, som vi anvender i vores foder og som er med til at sikre en god sundhed og høj tilvækst, påpeger Jesper Kjærulff Hansen.

Nærmere oplysninger:

Salgschef Jesper Kjærulff Hansen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, tlf. 2527 7343, mail  jkh@hk-hornsyld.dk

Controller Hornsyld Købmandsgaard A/S

Controller til Hornsyld Købmandsgaard A/S

Til en nyoprettet stilling søger Hornsyld Købmandsgaard en ambitiøs og kompetent controller til økonomiafdelingen, som varetager økonomistyring for hele HK Koncernen.

Vi ønsker, at styrke den løbende rapportering til direktion, bestyrelse og ejere samt assistere øvrige medarbejdere med optimering af processer og arbejdsgange og søger derfor en ny medarbejder.
Med reference til økonomidirektøren vil du vil få ansvaret for en del af den løbende rapportering samt medvirke til, at løfte månedsrapporteringen, herunder udvikle og vedligeholde BI for de enkelte forretningsområder.
Herudover vil du årligt assistere med forberedelse og opstilling af budgetter samt årsrapporter og skattespecifikationer.

Vi forventer, at du:
• har et indgående kendskab til Microsoft Excel og har erfaring med rapportering og BI
• besidder en god økonomisk og analytisk sans
• kan arbejde selvstændigt og struktureret
• er arbejdsom, loyal og engageret
• kan beherske IT-systemer, gerne med kendskab til Microsoft Dynamics NAV, BI software og timeXtender
• behersker engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder:
• en udfordrende og varieret dagligdag med gode kollegaer
• job i en spændende og solid virksomhed med flere forretningsområder
• mulighed for at udvikle den nuværende rapportering og implementere BI
• kort vej til beslutningskompetence i en virksomhed med vækst og mange forskellige aktiviteter
• løn der matcher kvalifikationer med attraktive forhold vedr. sundhedsforsikring og pensionsordning

Om virksomheden:
Hornsyld Købmandsgaard er en familieejet virksomhed der opererer indenfor forretningsområderne, grovvarer/agro, olie, trælast, proteinkoncentrater, projektudvikling og investering. Hvert forretningsområde er organiseret i særskilte selskaber og koncernen omfatter ca. 30 selskaber inkl. ejendomsselskaber mv. Samlet koncernomsætning udgør knap 2 mia. kr. og økonomiafdelingen består pt. af 10 personer inkl. 2 primært beskæftiget med IT.

Tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgning sendes til økonomidirektør Henrik Holm: hho@hk-hornsyld.dk
Flere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til Henrik Holm, tlf. 25 27 73 14.

-

Udbetaler 1,5 mill. kr. i proteintillæg

Hornsyld Købmandsgaard A/S har i år udbetalt 1,5 mill. kr. i afregningstillæg til 90 procent af kunderne som følge af højere proteinindhold og bedre kvalitet i foderbyg og foderhvede.

Det oplyser salgsdirektør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard A/S.- Kvaliteten af det danske korn er forbedret markant på grund af de nye gødskningsregler, der blev indført som en del af landbrugspakken. Det havde vi forventet som følge af de nye regler og det budgetterede vi med i forbindelse med vores prissætning.

- Vi tilbød derfor højere priser for højere proteinindhold som et incitament til, at landmændene ville gødske med henblik på at hæve kvaliteten af kornet. Den strategi lykkedes til fulde, og vi er glade for, at vi på denne måde har medvirket til, at landmændene har fået bonus for den forbedrede kvalitet.

Fokus på kvalitet

Kvaliteten af det danske korn er faldet gennem de sidste ca. 20 år, og derfor har det været nødvendigt gennem årene i stigende grad at optimere på de danske foderblandinger med importeret soja for at holde det nødvendige proteinindhold.

Henrik Hedegaard oplyser, at det danske korn fra høsten 2016 indeholder omkring et procentpoint mere protein sammenlignet med 2015-høsten, og at det er første gang i omkring 20 år, at udviklingen er gået denne vej.

- Vi besluttede at køre med et fradrag på 2 kr. for under 9,5 procent protein og et tillæg på 2 kr. for over 10 procent protein på foderbyg og foderhvede. Det gjorde vi, fordi vi gerne ville opfordre landmændene til at gødske med fokus på kvalitet og ikke alene med fokus på højt udbytte.

Mindre import af sojaskrå

Som konsekvens af det højere proteinindhold i kornet skal der nu bruges markant mindre soja i foderblandingerne.

- Vi skal bruge mindre sojaskrå i vores blandinger svarende til ca. 3.000 tons om året i Hornsyld Købmandsgaard. Det er positivt, at vi nu kan få en større del af protein fra det danske korn i stedet for at sejle det til Danmark fra den anden side af kloden.  Det er sund fornuft, mere bæredygtigt og bedre for klima og miljø.

For den enkelte husdyrproducent er der økonomisk gevinst ved den forbedrede kvalitet.

- En slagtesvineblanding er ca. to kr. billigere pr. 100 kg., og det svarer til omkring fire kr. pr. produceret slagtesvin, som er til gavn for den danske svineproducent.

Til landmandens fordel

Henrik Hedegaard påpeger, at situationen nok havde set anderledes ud, hvis det havde været et år med højere kornudbytter end tilfældet har været for høsten 2016.

- Vi har fået 15,0 procent mindre korn ind sammenlignet med 2015, og vi er fuldt ud klar over, at vi ikke havde set det samme resultat med proteinindhold ved topudbytte i kornavlen. Men det er vores håb, at vi fremover kan bibeholde et højt proteinindhold også med højere udbytter.

- Hvordan vi gør til næste sæson rent afregningsmæssigt, har vi endnu ikke lagt os fast på. Vi vil nu evaluere og evt. udvikle en mere nuanceret ordning, men det ligger fast, at vi fortsat vil køre med en model, hvor landmanden har fordel af en forbedret kvalitet.

- Det er ikke alle i branchen, der ligesom os har valgt at føre pengene tilbage til landbruget og ingen har gjort det på samme niveau. Det ligger fast, at vi fortsat vil køre med en model, hvor den forbedrede kvalitet er en fordel for landmanden, siger Henrik Hedegaard.

Har din hest ubalance i fordøjelses-systemet

Mangler din hest huld, energi og muskelmasse


Ønsker du?

 • Skånsom fodring til præstationshesten
 • Et foder med et højt indhold af antioxidanter og urter
 • Et foder med unik tilsat gærkultur som fremmer optagelsen

Ser du nogen af følgende problemstillinger hos din hest?

 • Tendens til kolik
 • Svært ved at tage på
 • løs/blød afføring
 • det hele taget ubalance i fordøjelsessysteme
Struktur Equichamp

- indeholder den levende gær, YeaSacc.

Forskning viser at fodring med levende gær stimulerer tarmfloraen og fører til en målbar bedre udnyttelse af næringsstoffer og mineraler.

Virkelig gode resultater kan opnås ved fodring af heste, som skal genvinde huld.

Heste med sarte luftveje, sart mave, tendens til mavesår, vandig afføring eller tendens til kolik vil have stor fordel af at blive fodret med Struktur Equichamp

Læse mere om Struktur Equichampe på vores hjemmeside


Kvalitet der holder - fair pris

Alexandra Mae Nielsen har skrevet dette brev til os:

Tak til Eggersmann foder for faglig kompetent vejledning - SÅDAN!!


E N D E L I G!!!

8 år med sporadisk løs/blød afføring har været bekymrende, kostet dyrlægebesøg, og givet en masse ekstra arbejde i form af foderskift, vask af hestemås, og nedvaskning af boksvægge i tide og utide.

Dyrlægebesøgene har ikke vist at der var noget galt med ponyen, det eneste der kunne konkluderes var, at han nok var følsom overfor de svampesporer der er umulige at komme udenom i selv det bedste hø.

Hans ormetal har været så lave, at det kun har været den sædvanlige efterårsbehandling af bændelorm der har været påkrævet.

 

Vores 10 årige pony, Aberlour Albin, en Welsh Sec.C, er nu helt fri fra løs/tynd mave!!!

Det er fuldkommen uvirkeligt, at problemet nu endelig er løst takket være Eggersmann Struktur Equichamp samt utrolig faglig kompetent vejledning fra Hornsyld produktkonsulent Jeanet Schelde, der hjalp med at udarbejde en fodersammensætning der blandt andet indeholder Eggersmann Struktur Equichamp, DarmFit, roepiller, PanaHORSE, et godt tørt hø.

Igennem alle disse år har jeg prøvet diverse andre foderproducenter, jeg har skiftet hø og strøelse, jeg har tænkt alt igennem - og alligevel ramt ved siden af – og på trods af, at jeg godt ved, at probiotika og gær er meget sundt for mennesket, tænkte jeg ikke dette ind i mine hestes diæt.


Jeg tror på, at Struktur Equichamp er problemløseren: det er jo selvsagt at tarmfloraen er i uorden, når afføringen igen og igen er løs. Der er tilsat gær i Struktur Equichamp og netop dette er fantastisk da gæren støtter den biotiske fordøjelse i både tynd - og tyktarmen, hvilket tilvejebringer en optimering af optagelse af næringsstoffer.

Vores tre stor-ponyer, hvoraf de to lige er blevet to år, og derfor er gået fra Zucht Müsli til Equichamp, oveni dette supplerer jeg med Eggersmann Golden Mineral, da de er nøjsomme og ikke får tildelt nok müsli til at få dækket deres viamin og mineral behov helt. Oveni dette får de også Møllerens Roepiller. Denne fodersammensætning virker perfekt, og vi kan se vores plage udvikle og sætte masse og huld de helt rigtige steder!


Vi har gennem årene prøvet andre foderproducenter, men har aldrig fundet noget der tilnærmelsesvis har kunnet stå mål med Eggersmann.

Intern trælastsælger til XL-BYG Hornsyld

XL-BYG, HK-Trælast A/S søger en dygtig trælastsælger til at understøtte og udbygge den positive udvikling, som vi oplever hos vores kunder. Du skal have lyst til at sikre, at vores nuværende kunder får den bedste service og optimale løsning.

Dine primære arbejdsopgaver:
• Salg til og servicering af håndværkere og private kunder
• Tilbudsudregninger
• Salg til større og mindre projekter

Din baggrund må gerne være:
• At du har erfaring fra branchen
• At du motiveres af den direkte kundekontakt til håndværkere og private kunder
• Er udadvendt, med et naturligt drive
• At du er fortrolig med brugen af IT
• At du kan lide at have travlt og samtidig kan bevare overblikket
• At du er villig til at give den en ekstra skalle i spidsbelastede perioder
• En personlighed, som kendetegnes ved at være resultatorienteret, selvstændig og have et ”glimt i øjet”

Vi tilbyder dig:
En spændende og afvekslende hverdag i samarbejde med engagerede og dynamiske kollegaer.  Du bliver en del af en organisation med korte beslutningsveje og et uhøjtideligt arbejdsmiljø. Den daglige omgangstone i virksomheden er fri og uformel, og her er albuerum til at igangsætte nye aktiviteter og tiltag.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling med en attraktiv lønpakke inkl. sundhedsforsikring.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Mogens Andersen på direkte
tlf. 2527 7330.

Ansøgning:
Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning med CV og relevante bilag med overskriften ”Trælastsælger” til e-mail: ma@hk-hornsyld.dk. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Arbejdsstedet er XL-BYG HK-Trælast Nørregade 28, 8783 Hornsyld


Firmaprofil:
HK-Trælast er en moderne tømmerhandel, som servicerer mange håndværkere og private i et stort geografisk område. Vi er ejet af Hornsyld Købmandsgaard, som har 2 butikker i henholdsvis Hornsyld og Ry. Vi er lagerførende i alle de byggematerialer, der normalt efterspørges i en tømmerhandel.

Lever af at andre rider på toppen

AT Dressage opnår flotte resultater med sine ryttere, som får dressurtræning på højt fagligt niveau

- Hos os må man gerne være ambitiøs, men det skal være på den positive måde.  Man må også gerne sige, at man er god og det er i orden at være stolt af sine resultater. Janteloven kan vi ikke bruge til noget.

Det fastslår exam. berider Thomas Dolleris Larsen, der sammen med sin hustru, exam. træner Anemette Holm Petersen driver AT Dressage i Hampen. En succesfuld og efterspurgt uddannelses- og konkurrencestald, der er populær blandt mange dressurryttere på højt niveau, både inden for pony og heste.

Anemette Holm Petersen og Thomas Dolleris Larsen sammen med ”Græsmarkens Don Pedro”, der har fulgt dem helt fra starten og som de begge har redet store stævner på. Den er efter ”Don Schufro” fra Blue Hors.- Vi lægger utroligt meget vægt på, at vores ryttere flytter sig og hele tiden bliver bedre. Det er ligesom grundlaget for det hele. De skal blive bedre og bedre, vi er meget resultatorienterede.

- Jeg prøver at lære mine ryttere, at de skal ville noget og at de skal udfordre sig selv. Det er dét jeg mener med, at de skal være ”positivt aggressive”. En dygtig rytter skal være lidt fanden-i-voldsk, man går jo ikke efter at blive nummer to. Men altid på en positiv måde og altid på hestens præmisser, siger Thomas.

- Det handler om god og korrekt ridning, men det handler også om de signaler, vi sender som mennesker. Kropssprog, udstråling og hvordan vi sælger os selv, siger Anemette og tilføjer, at AT Dressage har nogle værdier, som præger stedet, nemlig ærlighed, respekt og ydmyghed.

- Jeg hverken kan eller vil sige til en rytter, at det ser fantastisk ud, hvis det ikke gør det. Vi siger tingene lige ud, men altid på en ordentlig og respektfuld måde. Ærlighed er vores varemærke, det ønsker vi at være kendt for, siger Thomas.

- Vi prøver derfor i et konstruktivt samarbejde at tilpasse rytterens målsætninger realistisk i forhold til evner og hestemateriale, hvorefter vi indleder ”jagten” på de små individuelle sejre i den daglige uddannelse af hest og rytter.

Mødtes i hesteverdenen

Anemette og Thomas etablerede AT Dressage i 2007, og det er deres fælles værk, som de har bygget op sammen. De driver det på fuldtidsbasis uden anden beskæftigelse, og der er stor søgning til stedet.

Parret kom på det tidspunkt fra ophold i Holland, hvor de begge arbejdede i en af Hollands største salgsstalde. De mødtes i hesteverdenen, og for dem begge gælder det, at de altid har haft et liv med heste.

At det lige netop blev Hampen, hvor de slog sig ned, var lidt af en tilfældighed. Her var den rette ejendom med de rette faciliteter og et godt hus, og det passede rigtigt godt til deres behov til en professionel stald.

Thomas stammer fra Børkop og er udlært berider i Vejle Rideklub i 1996 ved berider Søren Knudsen samt Jens Trabjerg og Bent Pedersen. Efter endt læretid tog han til Tyskland, hvor han videreuddannede sig ved daværende landstræner for Tysklands dressurlandshold, Johann Hinnemann.

- Jeg har haft nogle gode læremestre, hvilket jeg er meget taknemlig for, da det betyder utroligt meget inden for denne branche, siger han.

Efter skiftende jobs i Tyskland og Holland, blev han daglig leder i Ringkøbing Rideklub, hvor han var tre et halvt år, og han har også været leder i Fredericia Rideklub, inden han igen drog til Holland. Han har arbejdet flere år med undervisning, uddannelse og stævnefremstilling af heste i Danmark, Tyskland, Holland, England og USA. Thomas har fungeret som landstræner for Norsk Rytterforbund fra 2009 til 2014.

Anemette stammer fra Roskilde-egnen. Hun er uddannet eksamineret træner ved berider Niels Henrik Christensen. Uddannelsen tog tre år, i dag tager den fire år, med forskellige lærepladser og teori på Vilhelmsborg ved Aarhus. Hun har erfaring med uddannelses- og stævnedeltagelse på Intermediare niveau internationalt, og hun har arbejdet med undervisning, uddannelse og stævnefremstilling af heste i Danmark, Tyskland og Holland.

- Jeg har altid været hestepige, jeg er opvokset på en gård, som var hjemsted for en ponyrideklub, det var guld for mig i min barndom, fortæller Anemette, der mødte Thomas i Ringkøbing Rideklub.

- Efter nogle år med arbejde i udlandet og deltagelse i mange store internationale stævner, var vi begge nået dertil, at vi gerne ville slå os ned i Danmark og stifte familie. Vi havde begge drømmen om at gøre heste og ridning til vores levebrød, og vi fulgte vores intuition og gjorde alvor af drømmen om at etablere vores egen uddannelsesstald, fortæller Anemette.

Parret har to døtre, Anna Sophia på fem år og Andrea Josephine på syv år, og de er allerede godt i gang med ridningen og har hver sin pony.

Den videre uddannelse

AT Dressage tilbyder målrettet og resultatorienteret eneundervisning på højeste faglige niveau. Der tilbydes individuel planlægning af træning og stævner samt kursusophold af kortere eller længere varighed. Ryttere kan få hjælp og coaching til at blive klar til stævnedeltagelse i dressur.

På ejendommen er der ridehus, ridebaner, folde samt stald med 16 bokse plus mulighed for yderligere opstaldning i stævnestald. Parret har selv en halv snes heste, bl.a. et par avlshopper, rideheste og nogle ponyer.

Typisk kommer rytterne kørende med deres heste for at få undervisning, men der er også mulighed for opstaldning.

- Vi tager også ud på rideskoler og underviser, fortæller Anemette, der bl.a. underviser på Skovly ved Juelsminde samt i Kolding Rideklub.

Hun har en del ponyryttere, og har i år 12-13 ryttere med til DM i dressur for ponyer.

Thomas underviser i Esbjerg samt på Fyn og i Nordjylland.

- Tilridning arbejder vi ikke så meget med, det er der andre, der gør, mens vi så tager os af den videre uddannelse af heste og ryttere.

Fuld opmærksomhed

Parret har tidligere redet rigtigt mange store stævner selv, og Thomas har været på det danske landshold og har været med helt på topplan, men der er nu droslet lidt ned på ridning på konkurrenceplan.

- Dét, der giver os den bedste forretning, er at give kunderne fuld opmærksomhed, så rytterne kommer videre og leverer varen på ridebanen. Det er vigtigere end at vi selv vinder en præmie.

- Men selvfølgelig skal vi også selv være på toppen, og det giver altid lidt på respekten, når vi viser, at vi fortsat kan, siger Thomas med et smil og tilføjer, at han ikke har noget imod en gang i mellem at være foran til præmieoverrækkelsen.

Kræver godt foder

Når man har med heste at gøre, der skal levere og yde topresultater, er det afgørende vigtigt, at sundheden og trivslen er i top, og det kræver et godt foder.

- Når det gælder foder, stiller vi krav om høj kvalitet, siger Thomas Dolleris Larsen og Anemette Holm Petersen, der har Hornsyld Købmandsgaard A/S som foderleverandør. De ses her sammen med Jeanett Schelde og Marianne Jepsen, Hornsyld Købmandsgaard.- Vores basisfoder her på stedet er fuldfoderet Power Pellets fra Hornsyld Købmandsgaard A/S, som vi har rigtig gode erfaringer med. Det dækker de behov, vi har til et godt grundfoder, understreger parret.

De har en foderaftale med Hornsyld Købmandsgaard, som producerer og leverer foderet i løs vægt.

- Det er Hornsyld Købmandsgaards produkt og deres opskrift, og den rammer lige præcist dét, vi har brug for. Et super godt kvalitetsprodukt, som harmonerer med vores ønsker og krav til foder.

- Vi rider de store stævner på dette foder, og det dækker behovet til fulde. Vi har haft ryttere på det danske landshold for seniorer, ungryttere, junior og ponyryttere. Disse heste leverer på højt niveau, og det stiller store krav til foderet, siger Thomas, der i sin stald også bruger produkter fra Eggersmann som supplementsfoder efter individuelle behov.

- Det kan være til drægtige hopper, heste der har brug for meget energi, ungheste eller andet.

Anemette og Thomas fortæller, at de får en god service og har et godt samarbejde med Hornsyld Købmandsgaard, hvor de primært har kontakt til produktkonsulent for heste, Jeanet Schelde og Marianne Jepsen, der er med i ejerkredsen i virksomheden.

Hornsyld Købmandsgaard er ligeledes glade for samarbejdet:

- AT Dressage står for kvalitet og god ridning, og det er af stor betydning for os, at en professionel konkurrencestald som denne, benytter vores foder.  Vi har et godt samarbejde, som bygger på loyalitet og gensidig respekt. Det betyder meget, at vi har et godt netværk omkring vores produkter, understreger de.

Sikrer foderets kvalitet med syrebehandling

Tandergaard I/S ved Mårslet har gode erfaringer med at undgår skimmelsvamp i gastæt silo ved tilsætning af midlet Fylax Forte

På Tandergaard I/S ved Mårslet har man gennem de sidste to år behandlet en del af kornet i en af de gastætte siloer med syreproduktet Fylax Forte fra Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Det er sket med gode erfaringer, som kan mærkes i svineproduktionen, og prøverne taler samtidig deres tydelige sprog om mindre indhold af gær, skimmelsvampe og enterobakterier.

- Vi får en bedre foderkvalitet og vi får bedre produktionsresultater. Vi mærker tydeligt, at det hele går bedre, når vi bruger det syrebehandlede korn, siger Bent Munk, der driver Tandergaard I/S sammen med sin bror, Ole Munk, og hans søn, Brian Munk.

I svineproduktionen er der 2.000 søer med salg af smågrise.
 

Bent Munk har gennem de sidste to år haft gode erfaringer med at anvende Fylax Forte i sin svineproduktion. Han ses her sammen med Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, der rådgiver kunderne omkring brugen af produktet.
Det gælder om at komme skimmelsvampene til livs, og her kan Fylax Forte gøre en forskel, påpeger gårdejer Bent Munk, Tandergaard I/S og agronom Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S.

 

- I gastætte siloer kan der være søjler, der står op i siderne, fordi kornet er presset hårdt sammen. De søjler er ikke dækket af CO2, og kan begynde at tage varme og danne skimmel, så kvaliteten af kornet bliver dårligere. Det kan være svært at undgå, og det er noget, der kan ramme enhver.

- Det mærkes hurtigt i stalden, hvor det måske ikke går så godt, som det plejer. Vi stiller store krav til hvad soen skal yde, så skal vi også sørge for, at hun får et godt foder.


Mærkes i stalden

I 2014 blev det første korn på Tandergaard syrebehandlet.

- Vi besluttede, at vi ville prøve at gøre noget ved det, fortæller Bent, der syrebehandlede de første 100 ton korn, der kom ind i siloen og dermed var dem, der skulle bruges til sidst.

Behandlingen skete i en silo, der i alt indeholdt 600 ton korn.

- Vi gentog øvelsen i 2015, og vi har haft samstemmende resultater de to år.  Det er faktisk sådan, at vi ganske tydeligt kan mærke, når vi når til det behandlede korn. Det dufter bedre og vi kan mærke det inde i stalden, hvor vi får et løft på alle parametre, fortæller han.

- På baggrund af de gode resultater har vi i år syrebehandlet alt kornet i den pågældende silo. Vi har valgte at graduere tildelingen efter hvor længe kornet skal lagres, så det korn, der lægges ind til sidst, får ikke samme mængde som det første. Det er simpelt at få det tildelt, det sker med et doseringssystem med en pumpe og en dyse, og det kræver ikke meget udstyr, fortæller han.

Tydelig forskel i kvalitet

Ud over at Bent og hans ansatte tydeligt kan mærke, at grisenes trivsel er bedre på grund af den gode foderkvalitet - sammenlignet med hvis de ikke havde anvendt midlet - taler tallene og prøverne også deres tydelige sprog.

Agronom Dianna Christensen, der er ansat i Hornsyld Købmandsgaard A/S, er produktkonsulent for Selko, som producerer Fylax Forte. Hun har taget prøver på Tandergaard af vinterbyggen fra høst 2014 og høst 2015. (Se tabeller).

Byg fra høst 2014
Prøvetagningsdato Beskrivelse Gær
Cfu/g
Skimmel
Cfu/g

Enterobakterier
Cfu/g

2/6 2015

Byg - ikke FFHC* behandlet

90.000 15.000 1.900
2/6 2015 Byg behandlet med FFHC* <100 <100 <100

*Fylax Forte HC

Byg fra høst 2015
Prøvetagningsdato Beskrivelse Gær
Cfu/g
Skimmel
Cfu/g
Enterobakterier
Cfu/g
14/4 2016 Byg - ikke FFHC* behandlet <100 26.000 <100
9/8 2016 Byg - ikke FFHC* behandlet 36.000 120.000 3.600
9/8 2016 Byg behandlet med FFHC* 1.200 1.500 <100

*Fylax Forte HC

- Der er fra høst 2014 taget prøver af byg, der henholdsvis er behandlet og ikke behandlet med Fylax Forte (FFHC) fra samme gastætte silo. Her ses tydelig forskel af gær, skimmel og enterobakterier, hvor det behandlede korn klart er af bedre kvalitet, påpeger hun.

Hun har på tilsvarende vis taget prøver fra høst 2015.

- Den 14. april 2016 tog vi den første prøve af byggen, der ikke var blevet behandlet. Her viste der sig at være påbegyndt vækst af skimmel. Da kornet blev opbevaret i gastæt silo, og det behandlede korn lå i bunden, var det på det tidspunkt ikke muligt at tage prøver af det behandlede korn og derved se kvaliteten. Næste prøve blev udtaget 9. august 2016, det vil sige efter 11-12 måneders lagertid, og her blev både taget prøver af det behandlede og det ikke behandlede korn.

- Når man sammenligner de to prøver, er det tydeligt at se, at kvaliteten af det behandlede korn er væsentlig bedre. Væksten af skimmel var allerede højere i det korn, der ikke blev behandlet, efter en lagertid på syv-otte måneder sammenlignet med det korn, der var blevet behandlet og havde været opbevaret i 11-12 måneder, siger Dianna og tilføjer, at prøverne er taget fra samme gastætte silo og derfor er opbevaret ens.

Kornet konserveres

Dianna påpeger, at Fylax Forte er en yderst effektiv bekæmpelse af skimmelsvamp med store besparelser for landmanden til følge.

- Det er en god måde at konservere sit korn på, og det sikrer en god kvalitet. Vi oplever, at flere og flere af vores kunder kan se, at der er store fordele forbundet ved at anvende midlet. Det gælder ikke kun for gastætte siloer, det kan også anvendes i andre systemer.

- Hvis der er skimmelsvamp i foderet, går det lynhurtigt ud over næringsværdien, og der kan ligeledes opstå mistrivsel og sygdom i besætningen. Grisenes immunforsvar får et dyk, og det kan blive starten på en lang række problemer. Vi ved alle, at kvaliteten af foderet er vigtig for dyrets sundhed.

- Ud over gær- og skimmelsvampe kan kornet angribes af enterobakterier, som er en gruppe bakterier, der bl.a. omfatter salmonella og E-coli, påpeger Dianna.

Bred og effektiv virkning

Fylax Forte er en blanding af organiske syrer, der derfor har en bred og effektiv virkning på skimmel og bakterier. 

- En del af syrerne er det man kalder” buffrede” – noget Selko har specialiseret sig i. Det bevirker, at de ikke fordamper så let, og derfor bevares aktive. Det har en stor betydning for den langsigtede beskyttelseseffekt. Derudover er syren heller ikke ætsende på samme måde som f.eks. propionsyrer, og den er derfor mere sikker at håndtere og ødelægger ikke maskiner m.m., forklarer Dianna.

- Udover de organiske syrer har Selko vha. en ny produktionsteknologi skabt aktiverede propionater.  De medvirker til, at de organiske syrer lettere kan trænge gennem den ellers ret stive cellevæg, som skimmelsvamp har, og derved har lettere ved at slå skimmelsvampen ihjel.

Fylax Forte doseres efter vandindholdet og lagertid. Man kan behandle korn med vandindhold helt op til 30 procent og det er derfor også et godt alternativ til tørring. Fylax Forte kræver desuden ikke HACCP godkendelse.

En forsikring

For Bent er syrebehandlingen en form for forsikring af kornet.

- Det har kæmpe betydning for økonomien i svineproduktionen, at foderet er i orden. Det koster selvfølgelig noget at tilsætte Fylax Forte, men investeringen kan hurtigt betale sig.

- Det har i gennemsnit kostet os 38 kr. pr. ton at behandle kornet her i 2016. Da vi behandler det hele, skal vi så ikke tilsætte CO2, som vi ellers gør, og det koster 15 kr. pr. ton, så den egentlige pris lander på omkring 23 kr. pr. ton.

- Det er den pris, jeg betaler for at få en ensartet og god foderkvalitet i svineproduktionen og dermed bedre produktionsresultater, siger Bent, der efter to års afprøvning er overbevist om, at syrebehandlingen har en meget positiv effekt.

- Det er første år, vi prøver at syrebehandle kornet gradueret og slet ikke bruger CO2, så det er spændende at se, hvad de prøver, vi tager i løbet af året, vil vise.

Direktøren kan selv køre med olie

Søren Smidstrup har aldrig fortrudt, at han blev oliehandler i Hornsyld Købmandsgaard A/S

Han holder sig ikke tilbage for at sætte sig bag rattet i lastbilen og køre olie ud, og når der oprettes nye tankstationer, er han selv med til at planlægge ned i mindste detalje.

Direktør Søren Smidstrup står i spidsen for olie- og energiafdelingen HK Olie i Hornsyld Købmandsgaard A/S. Den 26. august markeres hans 25 års jubilæum i virksomheden ved en reception fra 12.30 til 16.00 på virksomheden.

- Som leder skal man gå forrest, og hvis der er brug for en person til at køre på raffinaderiet efter olie, gør jeg det gerne, hvis det passer i programmet. Jeg har selv været med til at lære chauffører op, inden jeg blev chef, og jeg tror på det er vigtigt, at man har fingeren på pulsen og kender opgaverne. Man skal ikke være bange for at give en hånd med, selv om man er en del af ledelsen.

Søren Smidstrup indtrådte i 2007 i direktionen som ejerleder, og er i dag en del af det ejerlederteam, som sammen med familien Jepsen udgør den samlede ledelse på virksomheden.

- Det er spændende og givtigt, at vi kan spille sammen og at vi har den samme forståelse for at drive forretning, siger han.
 

Søren Smidstrup er ikke bleg for at køre ud med olie, hvis en chauffør er syg og vagtplanen skal gå op. Her ses han ved en veteran oliebil årgang 1952


”Læste videre” til oliehandler

Søren Smidstrup, 47 år, er landmandssøn fra Vrigsted og ”født med det grønne bevis”, som han selv udtrykker det. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden som befalingsmand, og havde planer om at fortsætter som officer.

- Min far rådede mig til først at få en civil uddannelse, og efter at han havde vist en annonce i avisen, kørte jeg ned og bankede på hos Hornsyld Købmandsgaard. Mandag morgen startede jeg så, og jeg blev udlært som handelskommis inden for grovvarehandel.

- Efter endt læretid kom jeg over i olieafdelingen, som dengang udgjorde en mindre niche. Der var en tankstation i Hornsyld og der blev solgt olie i nærområdet.

Olieafdelingen har udviklet sig kraftigt. I dag råder HK Olie A/S over 26 tankstationer i det jyske, levering af olie over hele landet samt en afdeling for alternative energiløsninger.

- Jeg er glad for, at jeg ”læste videre” til oliehandler, siger Søren Smidstrup med et smil og tilføjer, at han aldrig har fortrudt, at han fulgte sin faders råd.

Et marked under pres

Der er sket meget i Hornsyld Købmandsgaard A/S gennem de 25 år, Søren Smidstrup har været ansat, og markedet har forandret sig voldsomt.

- Da jeg begyndte, arbejdede vi med kul, koks og olie, og der var ikke noget, der hed træpiller og gas. Nu er fyringsolien på vej ud for at blive overtaget af alternative energiformer og varmepumper.

I HK Olie A/S har der været vækst og udvikling, selv om det er et marked under pres.

- Det danske forbrug af bilbrændstof er dalet over de seneste år, men alligevel er det lykkedes for os at vækste. Vi har overtaget nye tankstationer, og det resulterer ofte i en god synergieffekt til fyringsolie og landbrugsdiesel. Strategien er ikke at bygge nye tankstationer, men at overtage eksisterende ud fra en grundig vurdering af beliggenhed, konkurrence, adgangsforhold m.m. Det gælder i sidste ende om at have stor fokus på drift og på lave enhedsomkostninger.

- Vi har udvidet forretningsområdet inden for landbrugsdiesel, tankstationer, smøreolie, træpiller, energiløsninger og andet.  Det er en vækst, vi er stolte af. Vi møder hver dag for at skabe noget, ellers er vi her ikke fremover. Det er noget, jeg har lært hjemme fra og her på Købmandsgaarden. Tingene kommer ikke af sig selv, og man skal hele tiden udvikle og være opsøgende.

- Det har været meget lærerigt at være i Købmandsgaarden gennem 25 år, hvor der er sket en enorm udvikling. Vi tilpasser os udviklingen og søger nye forretningsområder, siger Søren Smidstrup.

Sjovt hver dag

Hvad fremtiden vil bringe, kan være svært at sige, men Søren Smidstrup er ikke i tvivl om, at der vil opstå nye forretningsområder inden for hans felt.

- Vi vil se flere elbiler og brintbiler, det skal vi indstille os på. Vi skal hele tiden tilpasse os udviklingen. Der kommer nye energiformer, folk sadler om, og vi kan ikke være sikre på, hvordan verden udvikler sig.

- Men en ting er sikkert. Det skal være sjov og udfordrende at gå på arbejde hver dag, så skaber vi bedst noget sammen. Sådan er det heldigvis her på stedet.

- Det har været utroligt lærerigt at følge med i den udvikling, der er sket. Det gode ved Købmandsgaarden er, at der ikke er langt til beslutningerne og at man altid er tæt på kunden. Jeg har rigtigt mange gode kolleger og vi har et godt samarbejde på tværs, lyder det fra jubilaren.

Søren Smidstrup bor på sin fødegård i Vrigsted sammen med sin familie, hvor han selv er syvende generation. Han er gift med Oksana fra Ukraine.  Fritiden bruges på gården med børnene Thomas 7 år, Veronika 4 år og lille Anna på 4 mdr. Anton på 17 år fra tidligere forhold går på gymnasiet. Herudover ynder Søren golfspillet og to årlige jagtture.

Trælastsælger til XL-BYG Ry

XL-BYG Ry Tømmerhandel søger en dygtig trælastsælger til at understøtte og udbygge den positive udvikling, som vi oplever hos vores kunder. Du skal have lyst til at sikre, at vores nuværende kunder får den bedste service og optimale løsning.

Dine primære arbejdsopgaver:
• Salg til og servicering af håndværkere og private kunder
• Tilbudsudregninger
• Salg til større og mindre projekter

Din baggrund må gerne være:
• At du har erfaring fra branchen
• At du motiveres af den direkte kundekontakt til håndværkere og private kunder
• At du er fortrolig med brugen af IT
• At du kan lide at have travlt og samtidig kan bevare overblikket
• At du er villig til at give den en ekstra skalle i spidsbelastede perioder
• En personlighed, som kendetegnes ved at være resultatorienteret, selvstændig og have et ”glimt i øjet”

Vi tilbyder dig:
En spændende og afvekslende hverdag i samarbejde med 13 engagerede og dynamiske kollegaer.  Du bliver en del af en organisation med korte beslutningsveje og et uhøjtideligt arbejdsmiljø. Den daglige omgangstone i virksomheden er fri og uformel, og her er albuerum til at igangsætte nye aktiviteter og tiltag.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling med en attraktiv lønpakke inkl. sundhedsforsikring.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Mogens Andersen på direkte
tlf. 2527 7330.

Ansøgning:
Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning med CV og relevante bilag med overskriften ”Trælastsælger” til e-mail: ma@hk-hornsyld.dk. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Arbejdsstedet er XL-BYG Ry Tømmerhandel, Kløftehøj 2, 8680 Ry

Firmaprofil:
Ry Tømmerhandel er en moderne tømmerhandel, som servicerer mange håndværkere og private i et stort geografisk område. Vi er ejet af Hornsyld Købmandsgaard, som har 2 butikker i henholdsvis Ry og Hornsyld. Vi er lagerførende i alle de byggematerialer, der normalt efterspørges i en tømmerhandel.

Giver gode råd om planteavl

Produktchef Hanne Schønning, Hornsyld Købmandsgaard A/S, rådgiver om aktuelle planteavlsforhold vedrørende planteværn, gødning og såsæd

Hvornår er det tid for svampebekæmpelse, er der skadedyr, skal der tildeles ekstra kvælstof nu og er det fornuftigt at give mangan?

Det går stærkt med væksten i alle afgrøder i disse uger, og det er afgørende, at man som planteavler konstant er opmærksom på, hvad der sker i marken, så man kan foretage den bedst mulige behandling af afgrøderne.Produktchef Hanne Schønning, Hornsyld Købmandsgaard A/S, er klar med gode og aktuelle råd til planteavlerne. Hun har været ansat som produktansvarlig for planteavl på Hornsyld Købmandsgaard siden februar 2015, og med mange års erfaring inden for rådgivningsbrancen som planteavlsrådgiver, har hun en bred erfaring på området.

- Kunderne kan ringe og trække på mig, hvis de har brug for en vurdering og et godt råd, siger Hanne Schønning, der er uddannet jordbrugsteknolog med speciale inden for planteavl og fungerer som virksomhedens planteavlskonsulent, også med ansvar for sorter og såsæd.

Hver uge gennem vækstsæsonen skriver hun et aktuelt  MarkNyt, som Hornsyld Købmandsgaard sender ud til sine kunder.

Hanne Schønning tager også ud til grupper af landmænd, der gerne vil have vurderet afgrøderne og høre aktuelt nyt om planteværn, gødning og såsæd. Men hun rådgiver primært på enkeltmandsniveau.

Bedst og billigst

For Hanne Schønning er det vigtigt, at man som planteavler altid har fokus på ikke at gøre mere, end hvad der er rentabelt.

- Det handler om at udføre opgaverne i markbruget bedst og billigst, og om altid at have fokus på bundlinjen. Når jeg giver råd, kender jeg samtidig prisen på planteværn, og kan derfor kombinere tingene, siger Hanne Schønning, der har stor fokus på økonomien for den enkelte planteavler i sin rådgivning.

- Det er vigtigt, at man ikke gør mere end lige netop dét, der er rentabelt. Hvis man handler kemi og får rådgivning det samme sted, har man en god mulighed for at justere, fordi hektarprisen tænkes ind. Den kombination er vigtig, når det drejer sig om det samlede resultat.

- Nogle firmaer kører efter min opfattelse frem med en rådgivning med for mange behandlinger og for høje doseringer. F.eks. når det gælder svampebehandling i vinterhvede. Her er mit råd højst tre behandlinger.  Igen vil jeg sige, vi skal hele tiden se på bundlinjen.

Brug ekstra gødning fornuftigt

Når det gælder gødning, gælder det lige nu om at få mest muligt ud af, at tildelingskvoterne er sat op.

- Den ekstra gødning skal benyttes på bedste vis, og det er samtidig utroligt vigtigt at være opmærksom på, om vi nu også får tilstrækkeligt fosfor ud. På mange svinebedrifter er der et efterslæb på fosfor, det skal vi have fokus på.

- Som noget nyt skal vi nok til at overveje, om vi også skal give noget af gødningen om efteråret for at sikre planterne en god overvintring, det gælder både byg og hvede.

- Det er en god idé at få taget jordprøver, så man har et godt overblik over jordens tilstand og hvad den har brug for, siger Hanne Schønning og henviser til LMO, der udfører opgaven.

- Nu har vi lidt at gøre med på gødningssiden, så brug det nu fornuftigt, lyder det.

Etableringen var svær

Generelt om afgrødernes tilstand først i juni siger Hanne Schønning, at det generelt ser rigtigt godt ud.  Efter regnen sidst i maj kom varmen og dermed væksten, og nu sker der virkelig noget.

- Vi har dog været udfordret mange steder etableringsmæssigt. Et meget vådt efterår gjorde det svært, og de store nedbørsmængder har voldt problemer.

- Mange har måttet så om, nogle endda to gange, og de meget sent tilsåede marker med vårsæd kan dårligt nå at buske sig tilstrækkeligt.  Vi ser mange pletter og områder uden planter i markerne.

Udnyt nye muligheder

Hanne Schønning konstaterer, at der ikke er to år, der er ens i planteavlen.

- Det er jo i virkeligheden dét, der gør det fantastisk at arbejde med. Lad os hylde det.

- Lad os samtidig have fokus på de mange nye muligheder, vi som planteavlere har fået med en række ændringer i reglerne.  Mulighed for mere gødning, nye brakregler, nye regler for randzoner og andet. Udnyt de nye gode muligheder på bedste vis, lyder rådet fra Hornsyld Købmandsgaards planteavlsrådgiver.

Udvider dyrskue-deltagelse

Hornsyld Købmandsgaard A/S har fået større geografi og styrker derfor sin dyrskueprofil

- Dyrskuet er et godt sted for os at vise flaget og møde landmændene til en snak om, hvordan det går og hvad vi kan tilbyde. Det er vigtigt og naturligt for os at være med her, og derfor udvider vi i år vores deltagelse på dyrskuerne.

Det siger salgsdirektør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard A/S i forbindelse med at virksomheden har valgt at skærpe sin dyrskueprofil og være med flere steder rundt i landet.

Hornsyld Købmandsgaard er med på Lemvig Dyrskue den 4. og 5. juni, i Det Fynske Dyrskue i Odense den 10. -12. juni og på Det Østjyske Dyrskue i Horsens den 17. og 18. juni. De foregående år har der udelukkende været deltagelse i Horsens


En større geografi

Hornsyld Købmandsgaard A/S vækster i disse år over det meste af landet og udvider løbende sit geografiske salgsområder med henblik på nye kundeemner.

I juni 2015 købte virksomheden Hedegaard Agros fjerkræfoderfabrik i Gødstrup for at fremtidssikre produktionskapaciteten og med henblik på fortsat vækst på det danske grovvaremarked.

- Horsens-skuet er i vores naturlige opland tæt på hovedafdelingen i Hornsyld, men vi har nu fået en større geografi og har kunder i det meste af Jylland og på Fyn, og derfor tager vi med på flere skuer, siger Henrik Hedegaard.

- Vi ser frem til at være med på dyrskuerne, hvor vi møder rigtigt mange mennesker og opnår en synlighed. Vi vil samtidig gerne bakke op om dyrskuerne, fordi vi mener, at det er et godt og vigtigt arrangement, der også har noget at byde på for bybefolkningen. Det er vigtigere end nogensinde før, at landbruget viser åbenhed og fortæller omverdenen, hvad landbruget står for.Præsenterer forretningen

Markedsføringskoordinator Anders Kristensen, Hornsyld Købmandsgaard, står i spidsen for planlægningen og koordineringen af dyrskue-deltagelsen og er blandt de medarbejdere, der kan træffes på dyrskuestanden de tre steder.

- Vi præsenterer virksomheden og er klar til at fortælle om nyheder og produkter. Kunder og andre interesserede kan komme og hilse på og få en kop kaffe, og man kan få svar på faglige spørgsmål, siger han.

På standen kan man bl.a. høre om grovvarer, foder, gødning, sædekorn, græsfrø, planteværn og handel med korn. Man kan også høre om foder og foderplan til heste, træpiller, briketter og meget andet af interesse for landbruget.

- Vi håber at se mange af vores kunder og andre interesserede, som gerne vil høre om, hvad vi har at byde på, siger Anders Kristensen.

Han oplyser, at Hornsyld Købmandsgaard A/S igen i år sponsorerer foder til dyrene på dyrskuepladsen i Horsens.

En af de få private

Hornsyld Købmandsgaard er en af de få private grovvareforretninger, der er tilbage i Danmark.  Forretningen blev etableret i 1932. Hornsyld Købmandsgaard A/S har ca. 150 ansatte. Virksomheden består af tre selskaber, nemlig Hornsyld Købmandsgaard A/S, HK Trælast A/S og HK Olie A/S.

Grovvareafdelingen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, har landbruget som største kunde. Der købes korn, sælges foder og andre produkter. Der er lokationer flere forskellige steder samt foderfabrikker i Hornsyld, Horsens og Gødstrup.

HK Trælast har afdelinger i Hornsyld og i Ry med XL-byggemarkeder.  HK Trælast har desuden en projektafdeling, HK Haller, der beskæftiger sig med projektering og bygning af erhvervsbyggerier over hele Danmark.

HK Olie sælger fyringsolie i hele Danmark, landbrugsdiesel diesel samt andre energiprodukter og råder over 25 tankstationer i Jylland.

Hus udlejes Vonge

Nyrenoveret hus udlejes i Vonge

Adresse: Skolestien 3, 7173 Vonge
Huset er ca. 80 m2 i 2 plan.
Stueetagen består af: stue, køkken, bad og toilet
Kælderetagen består af: 2 værelser, depotrum og vaskerum
Månedlig husleje kr. 5.000,- + forbrug.
Kontakt Manse på 25277363 eller rth@hk-hornsyld.dk

Foredrag med Lone Antoft

Vi har i samarbejde med Lone Antoft lavet en hyggeaften den 7. april fra 16.45

Lone Antoft fortæller om laserterapi og er tiden til det, kommer hun også ind på kraniosakral.

Lone giver 20 % rabat på 1. behandling ved bestilling på aftenen.

Vi serverer en sandwhich og sodavand fra kl. 16.45 og så starter vi op ca. kl. 17.15

Efter foredraget er der mulighed for at handle i butikken med gode priser på rideudstyr.

Vi er færdige ca. 19.30.

Tilmelding er nødvendig på hla@hk-hornsyld.dk eller telefon 72147094 mellem 8.00 og 17.00 og senest 1. april 2016 og meget gerne før.

Med venlig hilsen

HK Mølvang
Mølvangvej 92
7300 Jelling
72147091

 

 

 

 

 

 

 

Kick-off på planteavl

Hornsyld Købmandsgaard A/S indbyder alle landmænd til planteavlsdag med aktuelle emner

Foråret står for døren og landmændene er utålmodige for at komme i gang i marken. Som startskud på den kommende planteavlssæson holder Hornsyld Købmandsdgaard A/S ”Kick-off” på planteavl 2016.

Det foregår på virksomheden Bogballe A/S, Bøgballevej 78, Uldum tirsdag den 22. marts fra 12.00 til 16.30, hvor alle landmænd og andre interesserede er velkomne.

- Vi holder dagen sammen med Bogballe, og vi har desuden deltagelse af firmaerne BASF og YARA Danmark, siger salgschef Henrik Rønnow, Hornsyld Købmandsgaard, der håber på en spændende og hyggelig dag som start på forårets komme og den nye marksæson.Optimal brug af mere gødning

På dagen kan man blive opdateret med den nyeste viden, og man kan vælge sig ind på aktuelle emner a’ 30 minutter, som afvikles løbende.

- Med vedtagelsen af landbrugspakken har landmændene fået mulighed for at tildele mere gødning, og vi sætter fokus på, hvordan man får anvendt den ekstra gødning mest optimalt med den rette fordeling. Det er vigtigt at tænke sig godt om og få gjort det rigtigt, både i forhold til udbytte og miljø, siger Henrik Rønnow.

Deltagerne får mulighed for at høre om strategi på planteværn samt det sidste nye vedrørende vårsæd, og det vil være produktansvarlig på planteavl, Hanne Schønning, Hornsyld Købmandsgaard, der fortæller om dette emne.

”Vækstregulering – hvordan gør man efter tildeling af nye forhøjede gødningsnormer” er emnet for Jakob Skodborg Jensen fra BASF.

Kristian Nielsen fra YARA Danmark fortæller om gødskning, herunder vigtigheden af kvalitet og sammensætning samt nyeste viden inden for mikronæringsstoffer.

Se hvordan der testes

Direktør Niels Jørn Laursen fra Bogballe fremviser virksomhedens testhal og fortæller om, hvordan den anvendes.

Der vil løbende være forplejning med pølser, øl, vand og kaffe.

Alle er velkomne, og HK opfordrer til at man tager medarbejdere og andre interesserede med.

Af hensyn til forplejning ønskes tilmelding på 7568 7300 eller post@hk-hornsyld.dk

Ny på markedet for fjerkræfoder

Hornsyld Købmandsgaard A/S har ansat Jesper Kjærulff Hansen som salgschef for fjerkræHornsyld Købmandsgaard A/S træder nu aktivt ind på det danske marked for fjerkræfoder efter virksomhedens køb af fjerkræfoderfabrikken i Gødstrup ved Herning.

Det privatejede grovvareselskab har pr. 1. marts 2016 ansat Jesper Kjærulff Hansen som salgschef og markedsansvarlig for fjerkræfoder.

Hornsyld Købmandsgaard købte i juni 2015 Hedegaard Agros fjerkræfoderfabrik i Gødstrup for at fremtidssikre produktionskapaciteten og med henblik på fortsat vækst på det danske grovvaremarked.

- Siden overtagelsen har vi mødt stor interesse og opbakning fra mange æg- og fjerkræproducenter, og vi træder nu ind på det danske fjerkræfodermarked som et godt alternativ, siger salgsdirektør Henrik Hedegaard.

- Vi fornemmer, der er en efterspørgsel og at kunderne er åbne, og med ansættelsen af ny salgschef ser vi frem til en positiv vækst og udvikling inden for fjerkræområdet.

45-årige Jesper Kjærulff Hansen har en landbrugsfaglig uddannelse fra Vejlby Landbrugsskole inden for husdyrernæring og kommer fra en stilling som produktkonsulent ved DLG hvor han startede i 2002. Han har også erhvervserfaring ved Codan Forsikring og  Ikadan , der begge arbejder med salg og rådgivning til landbruget.

- Jeg ser frem til arbejdet med at bygge markedet op og præsentere kunderne for, hvad Hornsyld Købmandsgaard kan tilbyde inden for foder til æglæggende høns samt produktion af slagtekyllinger, siger han.


Salgschef Jesper Kjærulff Hansen (t.v.) og salgsdirektør Henrik Hedegaard ser frem til en positiv vækst og udvikling inden for fjerkræområdet.

Landbrugsfolie

Bindegarn

ny

Øget fokus på svinefoderkunder

Søren Kræn Pedersen skal styrke salgsaktiviteter på råvarer og foder

Hornsyld Købmandsgaard A/S styrker sine salgsaktiviteter på råvarer og foder til svineproducenterne.Søren Kræn Pedersen er pr. 1. marts 2016 udnævnt til salgschef for svin. Han bliver salgs- og markedsansvarlig på produkter til svinefoderkunder.

På rå varer og korn vil det ske i samarbejde med indkøbsafdelingen og på svinefoder i samarbejde med salgsdirektør Henrik Hedegaard.

- Vi udvider løbende vores geografiske salgsområder med henblik på nye kundeemner, siger Søren Kræn Pedersen, der i sit arbejde vil have fokus på styring, strategi og opfølgning – både over for nye og eksisterende kunder.

Han har været ansat på Hornsyld Købmandsgaard siden januar 2012 som produktkonsulent på svineområdet, og det er en nyoprettet stilling, han nu tiltræder.

- Vi befinder os i en tid med stor konkurrence i markedet og med store udfordringer i landbrugets indtjeningspotentiale, siger Søren Kræn Pedersen, der understreger nødvendigheden af kvalitet, nærhed og god service i samarbejdet med kunderne.

Søren Kræn Pedersen er uddannet agrarøkonom. Han har tidligere været ansat i DLG samt i Jyske Banks afdeling for råvarehandel, Jyske Markets, i Silkeborg.

Sikrer en god mave-tarm sundhed

Syreprodukter kan forbedre fordøjelsen og sundheden ved både svin, kalve og fjerkræ

En god mave-tarm sundhed er afgørende for fordøjelsen og dermed sundheden hos både svin, kalve og fjerkræ.

Det påpeger produktkonsulent Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S. Hun er netop ansat til at varetage salg og markedsføring af Selko-produkter i tæt samarbejde med virksomheden Trouw Nutrition i Holland.

- Syreprodukterne fra Selko har en positiv effekt på fordøjelsen og fører til en effektiv foderudnyttelse.  De medvirker til en reduceret PH-værdi og dermed til uønskede bakterier i mave-tarmkanalen.

- Et sundt mave-tarm system har stor betydning for dyrenes generelle trivsel og er lig med øget produktivitet og dermed højere effektivitet og bedre resultater i produktionen.

Tager ud til kunder

Dianna Christensen, der er agronom med speciale i husdyrernæring, siger, at der er mange forskellige syreprodukter, som alle kan noget forskelligt i husdyrproduktionen.

- Der er rigtigt meget på svineområdet bredt set, men Selko har også produkter målrettet kalve samt fjerkræ, fortæller hun.

- Vi tager ud til kunder og rådgiver målrettet, hvis der er behov for det. Det kan f.eks. være hvis der er problemer med diaré i smågrisestalden, så rykker vi gerne ud og tager en snak om, hvad der evt. kan gøres og får lagt en plan, hvis det ønskes.

Fokus på drikkevand

Via Selko kan man også få produkter, der kan sikre kvaliteten af dyrenes drikkevand.

- Her gælder det om at få slået bakterierne ihjel, og det kan f.eks. ske ved at tilsætte produkter, der renser rørsystemerne.

I den forbindelse kan man få taget gratis prøver af vandet, som bliver sendt til analyse på Trouw Nutrions laboratorier i Holland.

- Det er vigtigt med stor opmærksomhed på drikkevandets kvalitet, når det gælder dyrenes sundhed, siger Dianna Christensen.

Hun oplyser, at der i vandprøverne bliver analyseret for gær-, skimmel- og enterobakterier for at få styr på vandkvaliteten.

 

Gode resultater

Hornsyld Købmandsgaard overtog forhandlingen af Selko-produkterne på det danske marked i 2011 og oplever en stor interesse blandt husdyrproducenterne.

- Produkterne bliver mere og mere udbredte, og vi oplever, at vores kunder melder om rigtigt gode resultater. På den baggrund vil vi forsat arbejde med at styrke vores salg og position på det danske marked, og vi sætter nu målrettet ind på området, siger salgsdirektør Henrik Hedegaard, Hornsyld Købmandsgaard.

Dianna Christensen kommer til at arbejde tæt sammen med virksomheden Trouw Nutrion i Holland, hvor det primært er Paul Verhoeven og Eric van der Wijst, hun skal sparre med.  Det er deres produkter, hun arbejder med, og hun er bindeled mellem det hollandske firma og Hornsyld Købmandsgaard.

Dianna Christensen sammen med salgsdirektør Henrik Hedegaard og Paul Verhoeven fra det hollandske firma,Trouw Nutrion. De arbejder tæt sammen omkring salg og markedsføring af Selko-produkterne, og var i januar på landbrugsmessen NutriFair i Fredericia.

Kvægstald præcist som ønsket

Som blind er der specielle behov til de bygninger, man færdes i - HK-Haller sørgede for, at Bent Nørgaard Kjær fik ny kvægstald, som lever op til det, han har brug for

Da Bent Nørgaard Kjær i Østbirk skulle have opført en ny kvægstald efter brand, var der rigtigt mange forhold, der skulle tages stilling til. Ikke mindst fordi han er blind, og derfor har særlige behov til de omgivelser, han færdes i hver dag.

Han valgte at sætte Hornsyld Købmandsgaards hal-afdeling, HK-Haller, på opgaven, og det har han ikke fortrudt.

Bent Nørgaard Kjær (t.v.) i den nye løsdriftsstald, som er projekteret af Hans Bank Olesen (t.h.) fra Hornsyld Købmandsgaards halafdeling, HK-Haller.

- Det har været et rigtigt godt forløb, hvor jeg har fået god og professionel hjælp, og jeg har fået lige præcist den overskuelige stald, jeg gerne ville have. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Hornsyld Købmandsgaard, siger 52-årige Bent Nørgaard Kjær, der driver landbrug på Kongevej i Purup ved Østbirk.

Han har netop taget en ny løsdriftsstald til 20 Simmentaler-køer plus opdræt i brug. I forbindelse med den nye stald på 460 kvadratmeter er der samtidig taget en ny foderlade af tilsvarende størrelse i brug.

Stalden brændte

Som dreng var Bent svagtseende, og da han var omkring 20 år, forsvandt hans syn helt. Han arbejdede på gården hjemme hos sine forældre, og da hans far døde i 1993, drev han kvægbruget med malkekøer videre sammen med sin mor sin mor og med hjælp og støtte fra sine tre søskende, som alle bor i omegnen. I dag ejer han selv landbruget, hvortil der hører 18 hektar.

- Jeg har altid været glad for at arbejde med køer, det har jeg gjort hele mit liv, og det trives jeg godt med. Det er en del af min tilværelse, og jeg kan ikke undvære den daglige kontakt med dyrene, fortæller han.

Den 21. december 2014 blev der vendt op og ned på alting på gården og for familien, da der opstod brand i laden.  Alle dyrene kom ud af stalden, men alt var ødelagt, der kunne ikke malkes, der var ingen foder, igen halm og staldanlægget fungerede ikke. Alle dyrene blev nødslagtet den 22. december 2014.

- Det var en hård omgang, men det stod ret hurtigt klart for min familie og mig selv, at vi skulle have bygget en ny stald op, fortæller Bent, der besluttede at skifte fra de ca. 20 malkekøer til ca. det samme antal ammekøer. Med opdræt i alt ca. 50 dyr.

Tillidsfuldt samarbejde

Bent og hans familie gik med det samme i gang med at planlægge opførsel af en ny stald, og det stod ret hurtigt klart, at det skulle være med kødkvæg i stedet for malkekvæg.

- Vi forhørte os flere steder, og vi fornemmede ret hurtigt, at vi kunne få et godt samarbejde med Hornsyld Købmandsgaard. De tog opgaven seriøst, de arbejdede hurtigt med tingene og vi fik en pris med det samme. Det var det sted, vi kunne få mest for pengene, vurderede vi.

- Jeg har fået en velfungerende stald og foderlade, siger Bent Nørgaard Kjær (t.h.), der her ses foran stald og foderlade sammen med Hans Bank Olesen (t.v) fra hal-afdelingen i Hornsyld Købmandsgaard.

- Efterfølgende har vi haft et godt samarbejde og en god byggeproces, hvor der hele tiden har været styr på tingene. Håndværkerne har været selvkørende, der har været en god tillid og alt hvad vi har ønsket og efterspurgt, er blevet behandlet på en god måde.

Det har været bygningskonstruktør Hans Bank Olesen, der har stået for projektet, som blev taget i brug den 29. oktober 2015. Han har stået for projektering, planlægning og gennemførsel af byggeriet, herunder at indhente tilbud samt byggestyring.

- Helt fra start har vi tænkt ind i det samlede projekt, at det skulle være en stald og en foderlade, der er enkelt og logisk indrettet, så det kan fungere bedst muligt for Bent. Det fornemmer jeg, at vi i fællesskab er kommet godt i mål med, siger Hans Bank Olesen.

En lettere hverdag

Efter mange år med malkekøer i bindestald er dagligdagen nu blevet lidt nemmere for Bent. Kødkvæg-besætningen går i den store løsdriftsstald med gardiner i siderne, som gør at der kommer masser af lys og luft ind.

- Det hele er meget praktisk indrettet. Når jeg lukker for køerne i fangegitter, kan jeg gå ind og færdes tæt på dem, og jeg mærker på hårlag, huld og yver, om alt er, som det skal være. Dyrene, som er meget rolige, bindes op to gange om dagen, og jeg kan hurtigt fornemme, om alt er i orden, når jeg træder ind i stalden, fortæller Bent, der er glade for omgangen med de rolige dyr.

Foderladen ligger i direkte sammenhæng med stalden, og det gør det let og praktisk at fodre. Om sommeren er dyrene på græs, og Bent sørger selv for, at hegnene er i orden.

- Det har jeg altid været vant til, og er der noget, jeg ikke kan klare, har jeg jo min familie og gode naboer, der er flinke til at hjælpe.  Det er derfor, det kan lade sig gøre, og med den nye stald er det daglige arbejde blevet lettere og mere systematisk, siger Bent.

HK-Haller søger bygningskonstruktør

Vi mangler en dygtig konstruktør i vor entreprise afdeling, gerne nyuddannet

HK-Haller bygger alle former for industrihaller, landbrugshaller, ridehaller, domiciler og lignende. Vi har samarbejder med en kreds af håndværkere om opførelsen af projekterne, men vi tegner, beregner og samler alle tråde som totalentreprenør.

Se eventuelt vor hjemmeside www.hk-hornsyld.dk/tillid-kvalitet-og-taet-samarbejde

HK-haller er en del af trælastafdelingen i Hornsyld Købmandsgaard A/S.

I den første fase af din ansættelse vil du få ansvaret for opgradering af vort tegneprogram, vi ønsker et tegningsmateriale i højere kvalitet, og et materiale der kan bruges offensivt i salgssituationen.

På lidt længere sigt forventer vi, at du er i stand til at sælge og udføre egne projekter, fra indledende kundekontakt til endelig aflevering af byggeriet.

Dine kvalifikationer:

 • Uddannet bygningskonstruktør
 • God til Revit og AutoCAD.
 • Et godt udviklet købmandsskab
 • Viljen til at indgå aktivt i et mindre team

Vi tilbyder:

 • Fast arbejde i et uformelt arbejdsmiljø
 • En lønpakke der afspejler dine kvalifikationer
 • Muligheden for at udvikle dig i vor virksomhed.

Eventuelle spørgsmål til Mogens Andersen 25277330
Ansøgning på ma@hk-hornsyld.dk

Hornsyld Købmandsgaard A/S blev grundlagt i 1932 og er i dag en solid, privatejet virksomhed med positiv vækst og udvikling. Virksomheden omsætter for ca. 1.5 mia. kr. årligt og beskæftiger ca. 150 medarbejdere inden for grovvarehandel til landbruget, trælasthandel samt salg af olie og benzin.

NutriFair – et godt mødested

Hornsyld Købmandsgaard A/S havde mange gæster på sin stand, hvor der bl.a. blev orienteret om Selko-produkter til svin og kvæg

Der var stor aktivitet på Hornsyld Købmandsgaards stand på landbrugsmessen NutriFair i Fredericia den 20. og 21. januar.

Mange landmænd lagde vejen forbi for at hilse på og høre om forskellige produkter og nyheder fra virksomheden, og der blev budt på kaffe og småkager til de mange gæster.

Mange landmænd besøgte Hornsyld Købmandsgaard på NutriFair, og snakken gik godt ved bordene på standen.


- Der var folk på standen stort set hele tiden, og vi kom i snak med mange nuværende og nye kunde, siger salgsdirektør Henrik Hedegaard, der gerne vil bruge energi på at deltage og være der, hvor det er naturligt at møde landmændene.

- NutriFair er en messe, vi er glade for at deltage på. Det er en målrettet messe for husdyrproducenter, og den passer godt til os. Her kan vi møde de professionelle husdyrproducenter, der har en stor interesse og viden på området, og her kan vi vise og fortælle om, hvad det private alternativ inden for grovfoderbranchen har at byde på.

- Vi er også glade for at være med på Agromek, som finder sted i november 2016. Med deltagelse på disse to fagmesser føler vi, at vi er godt dækket ind. Også på det geografiske område, hvor vi har kunder fra grænsen og op til Limfjorden samt på Fyn. På den måde passer det fint, siger Henrik Hedegaard.

- Det handler om kundepleje og om at skabe nye kontakter og netværk, og vi har god effekt af at rykke ud og deltage i messer som NutriFair. Det er et værdifuldt mødested, og vi er rigtigt glade for de mange besøg og skal nu have fulgt op på kontakterne.

Bedre mavesundhed

Et af de produkter, der blev markedsført på messen, var syreproduktet Selko, som Hornsyld Købmandsgaard har forhandlingen på i Danmark. Produktet kan være med til at sikre både svin og kvæg en god mave-tarm sundhed.

Hornsyld Købmandsgaard A/S havde bl.a. fokus på syreproduktet Selko, som kan sikre både svin og kvæg en god mave-tarm sundhed. Produktkonsulent Dianna Christensen ses her sammen med Paul Verhoeven og Eric van der Wijst fra det hollandske firma, Selko.

På standen var der opbygget udstilling med Selko-produkter, og der var mulighed for at møde Paul Verhoeven og Eric van der Wijst fra det hollandske firma, som har forhandlere over hele verden.

De kunne berette om, hvordan syreproduktet har en positiv effekt på fordøjelsen og hvordan der kan opnås en optimal foderudnyttelse.

Gæsterne på standen kunne også få en snak om Selko-produkterne med produktionskonsulent Dianna Christensen, Hornsyld Købmandsgaard, der ligeledes fortalte om, hvordan blandingen kan reducere pH-værdien og reducere uønskede bakterier i mave-tarm kanalen, hvilket kan føre til forbedringer i foderoptagelsen.

- Erfaringerne viser, at man ved brug af Selko kan forbedre resultaterne ved smågrise og slagtesvin, og ligeledes få en bedre sundhed ved kalve, lød det.

NutriFair blev besøgt af 4.119 besøgende, hvilket er på samme niveau som sidste år.

Nutrifair 2016

Mød Hornsyld Købmandsgaard A/S på Nutrifair 2016

Danmarks specialiserede landbrugsmesse-

i Messe C Fredericia ongsdag og torsdag den 20. - 21. januar 2016

Bestil og print din egen billet

- GRATIS - her

Fra idé til handling - det starter med dig selv

Evnen til at gennemføre forandringer er afgørende. Det gælder om at have en strategi, om at tro på det og om konstant at optimere.

Det var hovedbudskabet til de ca. 75 deltagere, da Hornsyld Købmandsgaard A/S den 17. december 2015 holdt sit årlige partnermøde. Salgsdirektør Henrik Hedegaard bød velkommen til deltagerne og til dagens to indlægsholdere, Svend Brodersen, ejer af Gram Slot i Sønderjylland samt Poul Erik Jørgensen, øverste landbrugsdirektør i Nykredit.
 
De havde fået som opgave at tale om, hvad der skal til for at man som landmand kan komme gennem den aktuelle krise og hvad der er vigtigt at holde sig for øje, hvis man vil have succes.

Begge understregede nødvendigheden i at have en strategi, der gør det klart for både én selv og ens omgivelser, hvad man vil og hvordan man har tænkt sig, at projektet skal føres ud i livet. Selv om udgangspunktet og baggrunden for de to indlæg var forskellige, havde begge stort fokus på, at man skal have passion for dét, man gør og at man skal være enormt fokuseret på konstant at optimere.Svend Brodersen fortalte om, hvordan det foregik, da han sammen med sin hustru, Sanne, i 2007 købte Gram Slot. En satsning til 110 mill. kr. På det tidspunkt drev han et økologisk landbrug i Sdr. Bjert.

En erhvervsmand fra Kolding, Niels Nygaard, trådte til som medejer, og siden indgik Sanne og Svend Brodersen partnerskab med en af deres store kunder, den norske supermarkedskæde Rema 1000, der sælger fødevarer produceret på Gram Slot. I dag ejer ægteparret Brodersen 47 procent af aktierne.

Gram og Nybøl Godser driver i dag et økologisk landbrug med 1400 hektar, 350 malkekøer og 14 ansatte.

På Gram Slot er der desuden en bred vifte af aktiviteter inden for kulturformidling, oplevelser, overnatning og forplejning. Der afvikles messer, koncerter og events, der er butik og café, konference-faciliteter og rundvisninger. Til den del er der ca. 10 ansatte.

Efter beretningen om hvordan familien Brodersen har foldet deres drømme og visioner ud på Gram Slot, talte Poul Erik Jørgensen ud fra temaet ”Nu gælder det likviditet og bundlinjen”. Hans hovedbudskab var, at landbruget som sådan ikke er insolvent, men at der er konkrete bedrifter, der er det. Men det skal ikke ødelægge andre landmænds muligheder for at videreudvikle deres bedrifter.Poul Erik Jørgensen sagde, at generationsskiftet er en af de helt store udfordringer.

- Selvejet har været et tabu, men det er nødvendigt at være åbne over for andre investorer. Indtjeningsudfordringen fylder meget, og det kan være nødvendigt at få kapital udefra.  Selvejet har mange styrker og vil fortsat være valgt af mange, men der er mere end én løsning og ikke blot én model.

Poul Erik Jørgensen kom ind på renteprognoser, bytteforhold, rammevilkår, ejendomspriser, udlån, driftsresultater og mange andre forhold, der har indvirkning på landbrugets samlede økonomi.

- Meget er i spil, men én ting er helt sikker. Evnen til at gennemføre forandringer, effektivitet og god ledelse er afgørende. Man skal være enormt fokusere på at optimere i sin bedrift, og engagement spiller en stor rolle, lød det fra Nykredits landbrugsdirektør.

Afhentning af gødning løst i afdelinger 2018

Typebetegnelse Afdeling
NS/N-GØDNINGER  
NS 21-24 Svovlsur Ammoniak - Grupa Azoty macro Båstrup, Ejstrupholm, Hornsyld, Mølvang
NS 27-4 m/Mg - YaraBela Axan Aller, Båstrup, Ejstrupholm, Hornsyld, Mølvang
N27 m/Mg Kalkammonsalpeter- YaraBela Extran Båstrup, Ejstrupholm, Hornsyld
NPK-GØDNINGER  
NPKS 14-3-15-10 m/Mg, B - YaraMila klorfattig Ejstrupholm
NPKS 21-3-10-4 m/Mg, B - YaraMila Aller, Båstrup, Ejstrupholm, Hornsyld, Mølvang
PK-GØDNING  
PKS 0-4-21-7 m/Mg, Cu Ejstrupholm
KALI  
Patentkali Ejstrupholm
Kaligødning 50 % Ejstrupholm, Mølvang

 

Grovvareforretning køber nu foder hos HK

Hornsyld Købmandsgaard A/S leverer fremover foder til heste, fjerkræ, kvæg, svin og får til LH Foder i Sabro

Grovvarevirksomheden LH Foder i Lading ved Sabro køber fremover en del af sit foder ved Hornsyld Købmandsgaard A/S. Det gælder foder til heste, fjerkræ, kvæg, svin, får samt vildtblandinger.

- Vi har valgt at lægge en del af vores handel her, fordi vi ønsker høj kvalitet. Vi har i forvejen gode erfaringer med at samarbejde med Hornsyld Købmandsgaard, og vi kan se, at vi kan få fordele ud af at lægge en del af vores indkøb af foder her, siger Bjarne Loft.

Han er indehaver af LH Foder på Skjoldhøjvej 38 i Lading ved Sabro. En forretning med fokus på mindre landbrug, deltidsbrug og hobbybrug, som han etablerede sammen med en partner i 1989 og som siden er vokset rigtigt meget og i dag er førende på markedet i Østjylland.

LH Foder startede i det små, men har udvidet mange gange gennem årene og omfatter i dag 1.000 kvadratmeter butik, 1.000 kvadratmeter lager samt kontorfaciliteter.

Bjarne Loft og Jeanet Schelde Petersen giver hinanden håndslag på det det nye samarbejde mellem LH Foder og Hornsyld Købmandsgaard A/S.


Stort geografisk område

Der er 20 ansatte i virksomheden fordelt på butik, lager, chauffører samt administration. Kunderne kommer fra et stort geografisk område i det gamle Aarhus Amt op til Randers, Silkeborg samt fra Horsens-kanten.

- Vi ser frem til, at vi kan trække på Hornsyld Købmandsgaards store erfaring og ekspertise med hensyn til de forskellige foderblandinger. Vi er også glade for, at vi i højere grad end før kan efterkomme kundernes individuelle krav og ønsker.

- Vi kan få produceret lige præcist de foderblandinger, vores kunder ønsker, og på hesteområdet kan vi også tilbyde kunderne at få udarbejdet individuelle foderplaner med hjælp fra HK’s produktkonsulenter. Det ved vi, at vores mange hestekunder er glade for, siger Bjarne Loft og tilføjer, at der er mulighed for rådgivning omkring foder inden for alle typer foder.

Bjarne Loft (t.h.) sammen med en del af sit personale i butikken.


Passer godt sammen

Produktkonsulent for heste, Jeanet Schelde Petersen, Hornsyld Købmandsgaard, har også store forventninger til det nye samarbejde om foder.

- Det passer perfekt sammen med vores set up, og vi er rigtigt glade for at skulle samarbejde tæt med LH Foder, som jo ud over grovvaredelen har en fantastisk flot og indbydende forretning, der tiltrækker mange kunder fra et stort opland.

- Det betyder, at vi får eksponeret vores forskellige fodertyper for et stort publikum, da der er en stor synergieffekt mellem butikken og grovvaredelen.  Vi glæder os meget til samarbejdet med LH Foder, som er et rigtigt godt alternativ til de mange kædebutikker, der er på dette område, siger Jeanet Schelde Petersen.

Læs mere om LH Foder her

Majsmøde

"På vej mod 2018"

Dato:

Torsdag den 7. december 2017
Sted:

Diagonalkroen, Torvet 1, 7323 Give

Tilmelding:

Senest mandag den 4. december, på telefon 75687300 eller tast jeres tilmelding her:

TILMELDING TIL MAJS TEMA DAG

Program:  
9.30 - 09.55 Kaffe og rundstykker.
09.55 - 10.00 Hornsyld Købmandsgaard A/S – Kort velkomst
v/Kvægfoderchef Kristoffer Nielsen
10.00 - 11.00

Indlæg fra majsfrø leverandørerne – 3 x 20 minutter

KWS – v/Bjørn Lisbjerg
Limagrain A/S – vJette Erichsen
Pioneer – v/Søren Severin.

11.00 - 11.15 Spørgsmål til indlæggene fra majsfrø leverandørerne.
11.25 - 12.30

Personlig effektivitet - med glæde v/ John Kjær Nielsen

Jon Kjær Nielsen er en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere indenfor emnerne arbejdsglæde, trivsel, forandringer og ledelse. Ved siden af foredragene leverer han ledelsesrådgivning og længerevarende projekter med fokus på et løft i trivsel og resultater. Alt hans arbejde er målrettet at udvikle virksomhedens kultur og skabe arbejdsglæde og engagement.
Oplev et energifyldt foredrag, der øger jeres personlige effektivitet – uden at miste pusten og arbejdsglæden – gennem enkle og konkrete redskaber. Mange mennesker oplever i dag, at der aldrig er tid nok til at færdiggøre arbejdet, og vi bliver konstant trukket i fra mange sider.

I foredraget "Personlig Effektivitet – Med Glæde" forklares de mekanismer der gør, at vi godt kan glemme alt om nogensinde at “nå det hele”, og i stedet bør fokusere på at nå de rigtige ting, springe det overflødige over samt bevare energien og vores positive humør. Foredraget klæder jeres medarbejdere på til at tage kontrollen over deres egen hverdag tilbage ved brug af enkle og effektive redskaber. Målsætningen er helt klar: en mærkbar reduktion i arbejdspresset allerede i ugen efter foredraget.

12.30 - Årets julefrokost

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld
Tlf: 75 68 73 00
Direkte tlf. Trælasten: 75 68 77 22
Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11